Katastrofhjälp efter jordbävning

Jordbävningen i Turkiet och Syrien har orsakat enormt lidande för alla drabbade. DACHSER stöttar genom sin samarbetspartner, den internationella barnhjälpsorganisationen terre des hommes.

"Akut hjälp är nu första prioritet,” säger Burkhard Eling, CEO för DACHSER.

Trots starka och ihärdiga insatser från räddningsarbetare och överlevande har många människor avlidit, fler har skadats och hundratusentals människor har förlorat sina hem till följd av jordbävningen i Turkiet och Syrien.  

”Våra tankar går till människorna i katastrofområdet, till dem som har förlorat släktingar och vänner och till dem som bokstavligen blivit av med allt. Akut hjälp är nu första prioritet,” säger Burkhard Eling, CEO för DACHSER.

DACHSER skänker nu 50 000 euro till terre des hommes för katastrofhjälp i de drabbade regionerna. ”Support to life” är terre des hommes turkiska partnerorganisation som förser behövande med tält, filtar, varma kläder, mat, rent dricksvatten och mediciner. Det akuta behovet av barnmat står i fokus, men även värmeelement och blöjor distribueras lokalt. Tält hjälper de familjer som fortfarande saknar bostad att inte exponeras direkt för det kalla vädret. Familjer får även hjälp att ta sig bort från jordbävningsområdena, eftersom alla offentliga transporter helt har upphört.

Jordbävningen har orsakat ett enormt lidande

DACHSER har bedrivit verksamhet i Turkiet i mer än tio år. De två affärssegmenten Air & Sea Logistics och Road Logistics sysselsätter totalt 75 anställda, som alla lyckligtvis är oskadda och säkra. Många av våra kollegor har dock drabbats och berörts av katastrofen om de har familj, vänner eller bekanta som bor i de utsatta områdena. En verklighet som även berör många andra anställda på DACHSER med rötter i Turkiet eller Syrien.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic