Kundernas förtroende stärktes: DACHSER är nöjda med årets resultat

Praktiskt taget ingen minskning för företagets intäkter under 2020 – det år som präglades av covid-19 – då det starka andra halvåret uppvägde effekterna av de europeiska nedstängningarna i april och maj.

DACHSER kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2020, som kännetecknades av lojalitet och en anda av ömsesidigt förtroende mellan logistikleverantören, företagets kunder och transportpartners. DACHSERs konsoliderade nettointäkter uppgick till 5,61 miljarder euro, en liten minskning på 0,9 procent jämfört med föregående år.

Praktiskt taget ingen minskning för företagets intäkter under 2020 – det år som präglades av covid-19.
Praktiskt taget ingen minskning för företagets intäkter under 2020 – det år som präglades av covid-19.

”Vi har hållit vårt löfte att vara en stabil punkt under coronakrisen”, säger Burkhard Eling, CEO för DACHSER. ”Den oerhörda uppmuntran från våra kunder och partners har varit en stor källa till motivation. Ett särskilt tack till vår personal och alla dem som kör på uppdrag av DACHSER och som gjorde förra året så framgångsrikt. Trots den extra belastning som covid-19 medförde var deras insatser fantastiska och de axlade det ansvar som följer av att vara en viktig aktör i samhället.”

DACHSER höll igång sina kunders globala leveranskedjor utan avbrott och tog fram flexibla lösningar på kapacitetsflaskhalsar, inte minst när det gällde interkontinentala transporttjänster. Samtidigt skyddade företaget medarbetarnas hälsa på bästa möjliga sätt och stöttade sina långvariga servicepartners i Europa.

Samtidigt som verksamhetsområdet Road Logistics hade en nedgång på 2,2 procent såg verksamhetsområdet Air & Sea Logistics en tillväxt på 5,2 procent. Affärsområdet gynnades av att ha egen flygtransportkapacitet och av de höga fraktpriserna för interkontinentala transporter. På koncernnivå minskade antalet leveranser med 2,5 procent till 78,6 miljoner, medan tonnaget föll med 2,9 procent till 39,8 miljoner ton.

Vi har hållit vårt löfte att vara en stabil punkt under coronakrisen.

Burkhard Eling, CEO för DACHSER

”Efter ett stabilt första kvartal medförde nedstängningarna i många europeiska länder ibland en drastisk minskning för antalet marktransporter”, säger DACHSERs CEO Eling. ”Det skedde dock en tydlig förbättring i juni, då volymerna låg mer eller mindre konsekvent över 2019 års nivåer. Vår affärsmodell har visat att den klarar kriser och samtidigt har en stark tillväxtpotential och anpassningsförmåga”, säger Eling.

Affärsutvecklingen i detalj

Under 2020 fortsatte DACHSERs affärsområde Road Logistics – som omfattar transport och lagerhållning av industri- och konsumtionsvaror (European Logistics) och livsmedel (Food Logistics) – samma tillväxttrend. Men i slutet av året var det fortsatt omöjligt att fullt ut kompensera för de volymminskningar som berodde på de europeiska nedstängningarna i april och maj. Affärsenheten European Logistics i Frankrike och på Iberiska halvön drabbades hårdast. Detta gjorde att de konsoliderade nettointäkterna inom affärsområdet Road Logistics minskade med 2,2 procent till cirka 4,5 miljarder euro.

Affärsområdet European Logistics hade en nedgång på 3,2 procent till 3,52 miljarder euro, men DACHSER Food Logistics ökade sina intäkter till 982 miljoner euro, en uppgång på 1,9 procent. Denna affärslinje hade ett relativt turbulent 2020, som å ena sidan präglades av panikinköp på stormarknader och å andra sidan av upprepade nedstängningar inom catering-, hotell- och restaurang- samt evenemangsbranscherna i Tyskland. Trots det lyckades affärslinjen balansera de minskade transporterna till dessa sektorer genom att skaffa nya kunder och få in större affärsvolymer från livsmedelsåterförsäljare. Under året ökade DACHSER Food Logistics det transporterade tonnaget med 1,6 procent.

Intäkterna inom affärsområdet Air & Sea Logistics gynnades av bristen på sjö- och flygtransportkapacitet och motsvarande uppgång för fraktpriserna under hela 2020. Affärsområdet stärktes av sin verksamhet i Asien och ökade intäkterna med 5,2 procent till totalt 1,2 miljarder euro. ”Vi svarade snabbt på flaskhalsarna i flygtransportkapaciteten genom att chartra flygplan för att utöka vår egen kapacitet – till en början för medicinsk utrustning och senare även för transporter av andra varor till våra kunder. Totalt genomförde vi cirka 150 charterflygningar mellan Europa, Asien och USA under 2020”, säger Eling. Situationen för sjötransporter var inte bättre, med ont om kapacitet och en akut brist på tomma containrar som skapade en volatil marknad och kraftigt stigande fraktpriser. LCL-rutterna, kallade ”samlastning till sjöss”, gynnades särskilt av denna utveckling. ”Med tanke på den stora potential vi ser för denna premiumtjänst strävar vi efter att ytterligare förbättra frekvensen, kapaciteten och kvaliteten på våra LCL-rutter och fortsätta arbetet med att ansluta dem sömlöst till vårt europeiska samlastningsnätverk”, säger Eling.

Eling betonar att DACHSER vägrade låta coronakrisen styra företagets agerande. Det gäller både generationsskiftet i Executive Board – som förbereddes under 2020 och genomfördes den 1 januari 2021 – och investeringsplaneringen. ”Förra året investerade vi 142,6 miljoner euro i vårt globala logistiknätverk. I år öronmärker vi cirka 190 miljoner euro för att skapa ytterligare kapacitet inom avtalslogistik och gå vidare med digitaliseringsprocesser och affärsmodeller.” Den nyinrättade verkställande enheten IT & Development som leds av Chief Development Officer Stefan Hohm kommer att ha en framträdande roll i det här arbetet.

Enligt Eling ger den höga soliditeten på 61,6 procent och aktieägarnas tydliga lojalitet med det familjeägda företaget DACHSER det stöd som behövs för att fortsätta den beprövade tillväxtstrategin genom att utnyttja de egna resurserna. Dessutom har coronakrisen stärkt DACHSERs engagemang för utbildning, inte minst för förare och logistikagenter, som är djupt rotat i företagskulturen. Under 2020 inledde 625 nya praktikanter och lärlingar inom ramen för dubbla studieprogram sina karriärer hos DACHSER i Tyskland, trots coronakrisens begränsningar.

”Vårt mål är att behålla företagets styrkor och samtidigt öka flexibiliteten. Med andra ord påskyndar vi integrationen av våra nätverk och införandet av digital teknik inom områden som maskininlärning och växelflakslokalisering. Vi kommer också att intensifiera vårt hållbarhets- och miljöskyddsarbete”, säger Eling. ”Under de kommande två åren har vi för avsikt att börja med att bygga ut våra DACHSER Emission-Free Delivery-områden till att omfatta minst elva europeiska städer, samtidigt som vi använder fler batteridrivna ellastbilar och eldrivna transportcyklar. Dessutom stöder vi som medlem i den tyska vätgas- och bränslecellsföreningen aktivt forskning och testning av lastbilar som drivs med vätgasbränsleceller.”

DACHSER är nöjda med årets resultat PDF (0,22 MB)
DACHSER över hela världen
Kontakta oss