Kvalitetsexpert: ”Människor är drivkraften”

Människan är hjärtat i näringslivet. Det är människor som driver verksamheten, inte tvärtom. Men hur utvecklar du ständigt dig själv och andra för att lyfta kompetensen och få hela orkestern att spela i takt? Som logistikexpert arbetar Tommy Hellberg för och med andra människor varje dag – det är det som driver honom.

Tommy Hellberg arbetar som Operations and Quality Manager – en roll som kräver att man kan vara med att skapa magi i samarbetet mellan människor.
Tommy Hellberg arbetar som Operations and Quality Manager – en roll som kräver att man kan vara med att skapa magi i samarbetet mellan människor.

Tommy Hellberg har på något sätt vuxit upp i DACHSER: Han har arbetat på DACHSER Swedens kontor i Göteborg i över 12 år. Han har avlagt kandidatexamen i företagsekonomi vid Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin – ett universitet som DACHSER samarbetar med – och när han avslutade sin utbildning erbjöds han tjänsten som DENO (DACHSER Expert in Network Operations) i Göteborg. Nu arbetar han som Operations and Quality Manager – en roll som kräver att man kan vara med att skapa magi i samarbetet mellan olika typer av människor till kundernas fördel:

”Jag ser till att vi efterlever våra interna kvalitetskrav, till exempel om man levererar varor i tid, hämtar försändelser i tid, och att man har så få skador som möjligt,” berättar Tommy Hellberg. ”Det är sådant som också innebär kvalitet för kunden. Våra kunder ska känna att DACHSER har en hög kvalitetsstandard på alla plan.”

Källan till inspiration: människor

En krissituation kan inträffa som en blixt från en klar himmel och volymerna kan förändras på en natt. Det kräver att man kan planera om och tänka om med både bemanning och arbetsbörda på hela dygnet på terminalen. Kollegorna ska trivas och det är just detta som inspirerar Tommy i vardagen. Han är dirigenten som håller ihop allt och får alla i orkestern att spela på samma hjärtslag och inspireras av varandra:

"Min erfarenhet är att det första gapet som blir utbildningsmässigt är att man kan inse att det finns ett utbildningsbehov, men man inser inte vilken typ av utbildning som krävs," säger Tommy Hellberg.

”Att jobba med människor och att driva utvecklingen framåt är det jag inspireras av,” berättar Tommy. ”Det är den största drivkraften i det hela – och att vara med i ett företag som faktiskt satsar framåt. Det är något jag har känt hela tiden under mina 12 år på DACHSER, att även om det har varit finanskriser och nu en coronakris, så har DACHSERs tänk alltid varit långsiktigt. Det är detta som gör hela skillnaden.”

Kontoret i Göteborg.
Kontoret i Göteborg.

Lever och andas för kvalitet

Tommy Hellberg har en hög integritet; han kan inte gå i god för en kvalitetsnivå som inte är av bästa slag. Kanske är det en yrkesvana från hans tre år som DENO, kanske är det ett resultat av hans passion för att leverera logistiklösningar av hög kvalitet. I rollen som Quality Manager och Operations Manager har han personalansvar för 18 personer så hans arbete som DENO har gett honom viktig arbets- och livserfarenhet:

”Jag kan se vad man har för utbildningsbehov. Min erfarenhet är att det första gapet som blir utbildningsmässigt är att man kan inse att det finns ett utbildningsbehov, men man inser inte vilken typ av utbildning som krävs. Där kan man göra en jättestor skillnad som DENO,” säger Tommy Hellberg. ”Men mitt jobb som Quality Manager blir egentligen att övervaka, så att vi håller oss inom de uppsatta målen. För att personalen ska veta hur de ska arbeta i våra system och generellt är det viktigt att de har rätt förutsättningar och att de har fått rätt utbildning.”

Kanske är det just detta som gör en passionerad logistikspecialist glad att gå till jobbet varje dag: Han inspirerar och inspireras av andra människor och får vara med att driva utvecklingen.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic