Nyheter

Lastpallar i balans

Efterfrågan och tillgängligheten på lastpallar i Europa håller på att bli en allt mer komplex utmaning.

De är en nyckelaktör i varuflödet i hela Europa: Europapallar. Att hitta en balans mellan efterfrågan och tillgängligheten på lastpallar i Europa håller på att bli en allt mer komplex utmaning. Jens Müller, Head of Network Management Organization hos DACHSER, förklarar hur DACHSER hanterar situationen.

Hur många Europapallar är för närvarande i omlopp inom DACHSER-nätverket?

Under 2019 registrerade DACHSER Road Logistics cirka 55,7 miljoner Europapallar i omlopp. Det är en imponerande siffra. Om man staplade dem på varandra skulle de bilda ett drygt 8 000 kilometer högt torn – och nå en höjd där det normalt bara finns kommunikations- och navigationssatelliter i omloppsbana runt jorden.

Hur ser efterfrågan och tillgången på pallar ut när det gäller varuflödet i Europa?

I Europa upplever vi stora skillnader bland mottagarna och stora avvikelser vad gäller import- och exportvolymer. Det gör det i sin tur svårt, och ofta omöjligt, att ha en konsekvent kapacitet vad gäller förpackningsmaterial. Till exempel tar Berlin emot betydligt fler transporter än man skickar ut, vilket leder till ett pallöverskott i regionen. Det måste jämnas ut om vi ska minimera antalet lastbilar som bara transporterar tomma pallar.

Hur ser DACHSERs strategi ut? Och vilken roll spelar pallbyten?

Det här visar än en gång på den kraft som finns i DACHSERs europeiska nätverk med dess enhetliga IT-struktur och öppna process. Att arbeta enligt principen ”boka, inte köra” kan vår centralstyrda palltjänst jämna ut användningen av förpackningsmaterial både rent fysiskt och bokföringsmässigt.

Pallbytessystemet är ett viktigt verktyg för att motverka obalanser i cirkulationen av förpackningsmaterial. Alla europeiska länder arbetar dock inte med pallbyte. I bytesländerna – Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Danmark och Beneluxländerna – erbjuder DACHSER alla sina kunder byte av spårbara förpackningsmaterial som mervärdestjänst. I länder som inte arbetar med byte – Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern – har förpackningsmaterial lågt eller inget ”värde” för många aktörer. Dessutom är inte den dokumentation och de gränssnittskontroller som krävs för utbytet tillgängliga längs hela leveranskedjan i de här länderna. Vi arbetar med våra kunder och partners för att lyfta fram och skydda det inneboende värdet hos förpackningsmaterial, till exempel genom att fastställa hur många pallar som är i omlopp varje månad, använda specialutbildade medarbetare, upprätta tydliga avtal och låta kunderna betala för tjänsten.

Tack för intervjun, Jens Müller.

Interview with: Jens Müller

Jens Müller är Head of Network Management Organization hos DACHSER.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic