Nyheter

Logistikpartnerskap och gemensam tillväxt inom avtalslogistik

DACHSER har lagerlösningar på 177 anläggningar i nätverket som betjänar drygt 1 430 kunder runt om i världen.

Vin och sprit är inte den enda bransch där lagerhållning och individuella mervärdestjänster efterfrågas. Med sina lösningar inom avtalslogistik uppfyller DACHSER en mängd olika kundkrav. Läs vår intervju med Alexander Tonn, Corporate Director för Corporate Contract Logistics hos DACHSER.

Alexander Tonn, hur skapar avtalslogistik mervärde?

Avtalslogistik handlar om integrerade lösningar. Vi kombinerar inkommande och utgående transporter med specialiserade lagertjänster och skräddarsydda mervärdestjänster. Vårt mål är att tillämpa denna intelligenta kombination av tjänster för att optimera våra kunders logistikbalansräkningar. DACHSER har investerat mycket för att kunna erbjuda detta. Under de senaste fem åren har till exempel antalet pallplatser ökat med 22 procent – till 2,4 miljoner. Huruvida kommersiella företag och industriföretag outsourcar sin lagerverksamhet och i vilken omfattning varierar mellan olika branscher och är delvis beroende av utvecklingen på marknaden.

Hur hittar man en balans mellan anpassade lösningar och de standarderbjudanden som är avgörande för stora samlastningsnätverk?

Det finns ingen motsättning där. Vår styrka ligger i vår standardportfölj: tack vare befintliga lagerlösningar på 177 anläggningar i DACHSER-nätverket som betjänar drygt 1 430 kunder runt om i världen kan vi bygga vidare på ett stort antal beprövade processer. Ungefär 60 till 80 procent av stegen i de här processerna är likadana. Resten består av skräddarsydda mervärdestjänster eller specialiserade processer inom inkommande och utgående gods. Det är här våra experter inom planering och drift kommer in och använder sina specialkunskaper för att omdefiniera processer innan de integreras i vårt Mikado-lagerhanteringssystem och optimerar dem – för våra kunders bästa.

Vilka branscher fokuserar DACHSER på inom avtalslogistik?

Vi fokuserar på branscher och produkter där vi redan har byggt upp omfattande expertis i vårt europeiska nätverk för vägtransport och inom Air & Sea Logistics. Vår affärslinje Food Logistics betjänar välkända kommersiella företag och industriföretag inom livsmedelsindustrin – både för kylda och icke-kylda produkter – medan vår affärslinje European Logistics betjänar kunder inom andra sektorer, som snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) och sällanköpsvaror (DCG) samt DIY-Logistics, Chem-Logistics och elektronik.

Tack så mycket för intervjun.

Interview with: Alexander Tonn

Alexander Tonn är Corporate Director Corporate Contract Logistics hos DACHSER.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic