Marknadsinformation

Lokalt, regionalt, globalt: Behöver du lagerutrymme?

Behöver du ledigt lagerutrymme och en pålitlig logistikpartner? DACHSER Contract Logistics har ledig kapacitet.

Som en pålitlig logistikpartner optimerar vi den övergripande logistikprocessen för ditt företag och erbjuder dig hög kvalitet och funktionalitet. Vårt internationella transport- och lagernätverk och ett brett utbud av flexibla mervärdestjänster utgör grunden för detta. Våra moderna IT-system garanterar effektiv interaktion.

Vi utvecklar ett lagerkoncept som är individuellt skräddarsytt för dina branschspecifika behov och hanterar dina produkter i enlighet med lagar och förordningar.

Vi finns på plats för dig på de viktigaste inköps- och försäljningsmarknaderna. Dra nytta av våra experters omfattande branschkunskap, från vår breda serviceportfölj och få en tillförlitlig avtalslogistiklösning.

Om du har frågor ska du kontakta din lokala kontaktperson på någon av DACHSERs kontor runt om i världen.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic