Margret brinner för att hjälpa barn

Utbildning är en viktig del av barns väg till en bättre och mer självständig tillvaro. 24 åriga Margret Hans gör ett viktigt arbete och brinner för att barnen av Sanfolket ska få tillgång till utbildning. Detta som en del av det arbete DACHSER och barnhjälpsorganisationen terre des Hommes engagerat sig i sedan 2015.  

I över ett decennium har terre des Hommes och DACHSER har samarbetat för att hjälpa barn </span>

Nedstängningarna i kölvattnet av coronaviruset blev ett hårt slag mot befolkningen i Namibia. Skolbarn tillhörande Sanfolket drabbades hårdast, då de saknar tillgång till internet kunde många av dem inte delta i distansbaserad undervisning. Avbrottet i barnens skolgång har lett till att de orättvisor som redan fanns inom utbildningssystemet och i alla andra delar av deras tillvaro förvärrades.

Ett volontärprogram startat av unga vuxna i samhället inrättades för att hjälpa eleverna med skolarbete. Projektet sponsras av DACHSER och terre des Hommes lokala partnerorganisation. En av volontärerna är 24-åriga Margret Hans. Hon själv har tidigare fått stöd genom ett liknande projekt och med hjälp från DACHSER och terre des Hommes genomgick hon en lärlingsutbildning inom turism.

Arbetar ostoppbar även i tuffa tider

När landet stängde ner till följd av coronaviruset och turisterna uteblev förlorade Margret sitt jobb som servitris på ett pensionat. Det hindrade dock inte henne från att påverka andras tillvaro på ett positivt sätt. Margret leder nu istället ett team med nio frivilliga läxhjälpare i staden Tsintsabis. ”Att handleda elever har varit en av mina bästa upplevelser någonsin. Det kanske låter som en kliché, men jag tror faktiskt att jag nästan får ut mer av det än mina elever gör. Det känns helt enkelt bra att bidra och hjälpa de här ungdomarna att utvecklas positivt.” säger Margret.

Målet med projektarbetet i de tre samhällena Outjo, Oshivelo och Tsintsabis i norra Namibia är att erbjuda tidiga utbildningsinsatser och ge kontinuerligt stöd för att göra det möjligt för barn att gå i grundskolan. Det erbjuds även praktisk yrkesutbildning, framför allt för flickor, med mål att förbereda dem för anställning på hotell eller pensionat samt inom hantverksyrken.

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic