Nyheter

”Närhet och lojalitet hos medarbetarna gör att DACHSER skiljer sig från mängden”

DACHSERs huvudkontor i Kempten, södra Tyskland.

Från enmansföretag till global aktör – DACHSER har under sin 90-åriga historia blivit en internationell tungviktare inom logistikområdet. Men hur har logistikleverantören gynnats av medarbetarnas lojalitet och strukturen som ett familjeägt företag under den här tiden? Dr Andreas Froschmayer, Corporate Director för Corporate Development, Strategy & PR inom DACHSER, förklarar.  

DACHSER fyllde 90 år i 2020. När i företagets historia var tillväxten som störst?

1930, under den första epoken, inleddes DACHSERs resa som ett enmanstransportföretag och den fortsatte ända fram till 1970-talet, då man blev en av södra Tysklands ledande speditörer. Under den andra epoken genomförde DACHSER sitt paradigmskifte och blev logistikleverantör inom samlastningssystem. Därefter var det samlastning som prioriterades, framför partiella laster. I systemen hanterades schemaläggningen av avgångstiderna inte längre enbart i linje med en lastbils maximala grad av kapacitetsutnyttjande, utan i enlighet med i förväg fastställda ankomsttider. Införandet av en systematiskt fungerande tidtabell för hela nätverket, i kombination med ett tydligt löfte om transittid, innebar en ”kulturrevolution”. I samband med det byggdes också den elektroniska databehandling ut.

Den tredje epoken handlade om den systematiska hanteringen av logistiknätverket. Den fjärde epoken fokuserade på europeiseringen av företaget. 1999 tog DACHSER över ett av de ledande franska logistikföretagen, Transports Graveleau. Det var det sista steget i DACHSERs strategi för att utveckla den europeiska inre marknaden som en ”euro-nationell marknad”. Genom förvärvet av Azkar 2013 uppnådde företaget en betydande mognadsgrad. DACHSER byggde ut sitt nätverk genom ytterligare förvärv och integrationsprojekt. Under epok fem utvecklade DACHSER konsekvent sin internationaliseringsstrategi. Epok sex fokuserar på områdena organisationsutveckling, ledarskap och motståndskraft. På så sätt valde företaget att återspegla behovet av att säkerställa ytterligare flexibilitet inom en bredare ansvarsram. Övergången till att ha en CEO som hämtas utanför familjen – Burkhard Eling – och en omvärdering av styrelsens roll innebär nya milstolpar 2021. DACHSERs oberoende som familjeägt företag säkerställs därmed för kommande generationer.

Finns det en särskild DACHSER-strategi bakom företagets framgångar?

Det som får DACHSER att skilja sig från mängden är den känsla av närhet och lojalitet som cheferna och medarbetarna har till företaget. Det är resultatet av en företagskultur som växt fram historiskt, men som fortfarande fungerar som en standard att leva upp till och som är en del av kommunikationen till alla. Företagets uppdrag och värderingar, som kollegorna verkligen lever upp till, ligger till grund för beslut som i sin tur styr arbetet i vardagen.

Vilka fördelar har familjeägda företag?

I ett familjeägt företag tänker och agerar ledningen långsiktigt – de är inte intresserade av kortsiktiga vinster. Det säkerställer hållbar lönsamhet och stabilitet. Ett familjeägt företag är också bättre på att skapa och behålla arbetstillfällen, ha en hållbar företagspolicy och en företagskultur som gör att DACHSER skiljer sig från mängden. Det är inte lika enkelt för ett börsnoterat bolag.

Interview with: Dr Andreas Froschmayer

Corporate Director för Corporate Development, Strategy & PR inom DACHSER

Vilken generation leder företaget idag?

Fram till årsskiftet 2020 var Bernhard Simon CEO. Han är sonson till företagets grundare. 2021 tillträder han en ny roll som styrelseordförande. Burkhard Eling, tidigare CFO, efterträdde honom som CEO den 1 januari 2021, en rekrytering utanför familjen.

Just nu är det ekonomiskt tuffa tider. Hur hanterar DACHSER coronakrisen?

DACHSER har lyckats hålla igång hela nätverket, så våra kunder har inte upplevt, och upplever inte, några begränsningar i servicen. Grunden för denna framgång är att vi på ett tidigt stadium införde omfattande hygienkoncept, skiftseparering och regler om fysiskt avstånd på alla filialer. Våra medarbetare implementerade sedan detta med stor motivation och disciplin. Vi kommunicerade också tidigt till våra underleverantörer att de fortsatt kunde räkna med oss och vid behov kunde vi ge stöd i form av rådgivning och åtgärder för att säkra deras likviditet.

Kunde DACHSER använda sig av erfarenheterna från andra kriser?

Definitivt. Av den stora ekonomiska och finansiella krisen 2008–2009 lärde vi oss att logistiken – och särskilt DACHSER som familjeägt företag – ger värdefull stabilitet och säkerhet i oroliga tider. Vi tar detta ansvar för våra kunder och medarbetare och för vår sociala miljö på allvar. Det är så vi tog oss igenom krisen för drygt tio år sedan och det är så vi kommer att göra det även den här gången.

Tack så mycket för intervjun.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic