Ökande smittotal av covid-19 i Kina

Flera större städer i Kina rapporterar om ett ökat antal fall av covid-19, vilket leder till förstärkta åtgärder. Detta påverkar våra operativa verksamhet enligt följande.

Shanghai
Eftersom epidemin har nått höga nivåer i Shanghai-distrikten har strikta åtgärder vidtagits, bland annat omfattande testning och nedstängning av drabbade samhällen och bostadsområden.

Flygplatser, hamnar, lager och depåer fungerar som vanligt, med förbehåll för följande:

 • På grund av ovan nämnda åtgärder och bestämmelser kring karantän har Shanghai för närvarande en betydande brist på arbetskraft inom alla sektorer, inklusive personal inom administration och lager samt förare.
 • Grannstäder till Shanghai, inklusive Suzhou, Taicang, Kunshan, Changzhou, Suzhou och Hangzhou, inför restriktioner för lastbilar som kommer från Shanghai och förarna måste visa upp ett negativt testresultat. Därför förväntas upphämtningar från och leveranser till Shanghai bli svårare under de kommande 1 till 2 veckorna.
 • I det här skedet har vi inte fått några meddelanden om att fartyg inte kan gå in i hamnarna. Alla pråmoperatörer bedriver verksamhet på normala nivåer, för att säkerställa anslutningen till fartyg i Shanghai. Eftersom situationen utvecklas snabbt kan dock transportföretagen vidta åtgärder lika snabbt om förarbristen eller lastbilsbegränsningarna leder till en allvarlig container-flaskhals.
 • DACHSERs anläggningar i Shanghai har sedan 14 mars infört särskilda sätt att arbeta. Det innebär att medarbetarna växlar mellan att arbeta hemifrån och på kontoret.  Den lokala kontaktpersonen hos DACHSER kan kontaktas via vanliga kommunikationskanalerna.

 

Shenzhen
Fram till den 20e mars har myndigheterna i Shenzhen genomför en nedstängning av staden.  Bland försiktighetsåtgärderna finns masstestning för covid-19, nedstängning av kollektivtrafik, butiker, produktion och affärsverksamhet. Personalen får enbart arbeta hemifrån.

 • Flygplatser och hamnar fungerar som vanligt. DACHSERs flyg- och sjötransporter påverkas därför inte. Precis som i Shanghai kan det dock, till följd av testning och karantän, förekomma personalbrist på vissa anläggningar, till exempel tullen.
 • Produktions- och tillverkningsanläggningar kommer att stängas tillfälligt, vilket kommer att minska efterfrågan på flyg- och sjötransporter. Detta kan dock få en mer långtgående inverkan på leveranskedjan under den närmsta tiden.
 • De flesta lager har stoppat sin verksamhet tills vidare.
 • LCL-CFS tullager för sjötransporter är stängda tills vidare och transporter från Shenzhen är för närvarande pausade. Vi kommer att kontakta dig direkt om din leverans påverkas.
 • Lokala lastbilstransporter inom Shenzhen omfattas inte av några restriktioner, och lastbilsföretagen erbjuder fortfarande sina tjänster, men branschen har problem med förarbrist på grund av nedstängningar och karantänsregler.
 • Lastbilstjänster till och från Shenzhen är begränsade.
 • Gränsöverskridande lastbilstransporter mellan Shenzhen och Hongkong för icke-essentiella varor har i princip avbrutits. Transport av styckegods (kommersiellt) kommer sannolikt att ordnas via feeder service.
 • Våra medarbetare i Shenzhen arbetar hemifrån och kan nås via e-post eller mobiltelefon.

Dongguan 
Fram till den 21e mars har myndigheterna i Dongguan beslutat om en nedstängning. På samma sätt som i Shenzhen införs försiktighetsåtgärder, vilket inkluderar masstestning för covid-19, nedstängning av kollektivtrafik, butiker, produktion och affärsverksamhet och personalen får enbart arbeta hemifrån.

 • Produktions- och tillverkningsanläggningar kommer att stängas tillfälligt, vilket gör att efterfrågan på flyg- och sjötransporter minskar och det medför betydande konsekvenser för den internationella leveranskedjan.
 • DACHSERs lager (tullager och övriga) i Dongguan stängs och återupptar verksamheten när nedstängningarna hävs.
 • Våra medarbetare i Dongguan arbetar hemifrån och kan nås via e-post eller mobiltelefon.

Situationen i andra större städer i Kina är till största delen normal när det gäller vardagsliv och affärsverksamhet, trots att det rapporteras om mindre utbrott av covid-19 på vissa platser.

Vi har ett nära samarbete med alla berörda parter för att se till att alla leveranser hanteras korrekt. DACHSERs lokala representanter informerar gärna om transporter och möjliga alternativ.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic