Programmera framtiden

Sömlösa, globalt sammankopplade logistiktjänster bygger på högpresterande, intelligent IT. DACHSERs informationslogistik visar att företaget är ett av logistikbranschens tekniska pionjärer och pådrivande krafter. Läs här om Nicola Elsner och Claudia Beck, med två olika karriärer inom IT, men ett gemensamt mål: att ständigt förbättra processerna för våra kunder.

Nicola Elsner är projektledare för Robotic Process Automation-teamet (Bild: Matthias Sienz)
Nicola Elsner är projektledare för Robotic Process Automation-teamet (Bild: Matthias Sienz)

”Om någon för tjugo år sedan hade sagt till mig att jag skulle jobba inom IT idag hade jag inte trott på dem”, säger Nicola Elsner. Hennes karriär tog en oväntad väg via förvaltningsdomstolen innan hon kom till DACHSER. ”Jag studerade för att bli domstolstjänsteman, men det är ett jobb där man gör samma sak varje dag och jag tyckte inte det kändes meningsfullt. Så jag började leta efter något nytt”, säger Nicola. Det är nu 21 år sedan hon inledde sin resa hos DACHSER, då som assistent på IT-avdelningen. Under årens lopp har Nicola byggt upp omfattande kunskaper om IT-frågor och fördjupat sig i allt som rör DACHSER IT. För drygt nio år sedan tog hon på sig rollen som konsult för kundprojekt, vilket har gjort det möjligt för henne att bredda sin redan stora erfarenhet. Nyligen blev hon också projektledare för RPA-teamet (Robotic Process Automation).                      

Claudia Beck valde däremot en helt annan karriärväg: ”Redan innan jag avslutade min kandidatexamen i datavetenskap började jag skaffa mig praktisk erfarenhet inom DACHSER och det var också här som jag skrev mitt examensarbete.” Hennes examen i datavetenskap innebär att hennes karriärväg varit mer traditionell. Claudia började sitt arbete som programvaruutvecklare hos DACHSER efter sin examen. Under 2020 tog hon sig ann ett större ansvar inom eLogistics Development-teamet. Nu är hon Team Leader med ansvar för en grupp internationella programvaruutvecklare. ”Det fantastiska med mitt jobb är att det handlar om mer än att bara designa och implementera programvara. Jag får också se resultatet av mitt arbete omsättas i praktiken.”

Kontinuitet och förändring

Två olika karriärvägar, två olika fokusområden. Men Nicola och Claudia arbetar mot ett gemensamt mål och även om de arbetar inom olika områden handlar allt de gör om att nå det målet: ”Vi vill göra våra processer bättre och enklare för våra kunder, allt med hjälp av IT”, säger Claudia engagerat.                   

Som systemansvarig kan DACHSER uppfylla de högst ställda kundkraven för globala transport- och lagertjänster. IT-styrd logistik skapar maximal flexibilitet och transparens inom alla logistikfunktioner i alla divisioner. Homogena system är nyckeln till ett tillförlitligt och kontinuerligt informationsflöde. Men datakvaliteten är avgörande.

DACHSER sysselsätter mer än 800 IT-experter som ser till att de IT-system som används runt om i världen alltid är uppdaterade. En enhetlig programvaruversion hjälper till att upprätthålla höga standarder och säkerställa stabila applikationer. På så sätt spelar DACHSERs IT-lösningar en viktig roll för att optimera processer och därmed logistikbalansräkningar hos kunden.

Mycket har hänt under de senaste två decennierna. ”Inom logistik brukade kommunikationen vara nästan helt pappersbaserad. Idag är den nästan helt digital. Och på den tiden kunde ingen föreställa sig att videokonferenser skulle bli en del av vardagen. Eftersom många order fortfarande gjordes via telefon var det inte aktuellt med skärmbaserad interaktion”, säger Nicola.

Claudia Beck leder ett internationellt team av programvaruutvecklare. (Bild: Matthias Sienz)
Claudia Beck leder ett internationellt team av programvaruutvecklare. (Bild: Matthias Sienz)

Förbättrad kundupplevelse

Varje dag upplever DACHSERs kunder hur digital logistiken har blivit genom portalen eLogistics. Här kan de organisera och spåra sina sändningar online i realtid, beräkna fraktkostnader, lägga transportorder, övervaka lagerprocesser och hitta lämpliga produkter. Portalen erbjuder också en mängd olika applikationer som är integrerade direkt i DACHSERs transport- och lagersystem. Här är det bland annat Claudia Beck som tar hand om webbapplikationerna: ”Mitt team ser till att allt fungerar smidigt för kunder som använder portalen. Det innebär att förutom att applikationerna är logiska och enkla att använda måste de alltid vara stabila, säkra och fungera bra.”     

På Robotic Operations Center hanterar Nicola Elsners RPA-team processernas effektivitet bakom kulisserna. Genom att identifiera och analysera manuellt återkommande processer som kan utföras av virtuella medhjälpare – med andra ord robotar som stöds av programvara. Ett exempel på en sådan process är automatiserad bokning av förpackningsmaterial för alla filialer. Totalt fem experter arbetar på Robotic Operations Center och tillhandahåller robotar som hjälper kollegor på DACHSER i deras dagliga arbete.

En ny karriärväg med nya perspektiv

Det krävs kompetenta individer för att vara med och forma den här utvecklingen, också personer med okonventionella karriärvägar. Nicola minns: ”På den tiden var jag en av de första som kom från en helt annan bransch. Nu är vi fler som inte har en traditionell logistikbakgrund. Vi bidrar alla med våra egna kvalifikationer och nya perspektiv och alla hjälper till att förbättra DACHSER IT.”  

Mycket har förändrats sedan Nicola började. Digitaliseringens framväxt har lett till att DACHSER IT tar sig an allt fler uppgifter, vilket innebär att antalet personer som arbetar inom Corporate IT ökat stadigt under de senaste åren. Idag är de drygt 550 personer. ”Vi är alltid glada att kunna välkomna nya kollegor som hjälper oss att bemästra utmaningarna med digital logistik”, tillägger Claudia. Denna tillväxt åtföljs också av flera olika typer av projekt. Och det kommer inte att saknas spännande uppgifter i framtiden, tack vare processautomation, prediktiv analys och nya aspekter av maskininlärning.

Programmera framtiden. (Bild: Matthias Sienz)
Programmera framtiden. (Bild: Matthias Sienz)

IT – en framgångsfaktor

DACHSERs Corporate IT lägger stor vikt vid lagarbete och möjligheter till personlig och professionell utveckling. ”IT ligger till grund för allt som DACHSER gör. Det är jätteroligt att vara med och ytterligare förbättra vårt utbud av digital kundservice varje dag”, säger Claudia. Nicola instämmer helt: ”Jag trivs jättebra. Varje dag erbjuder något nytt och det finns alltid nya utmaningar att ta itu med. Mitt motto är ”Det finns inget man inte kan lära sig”.           

Både Nicola och Claudia anser att möjligheterna till personlig och professionell utveckling inom DACHSER IT är mycket attraktiva. Det spelar ingen roll vilken väg de tog för att nå sitt mål: ”Vi har fått chansen att arbeta tillsammans för att forma DACHSERs digitala framtid.”

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic