Rådande marknad för kvalificerad personal inom logistiksektorn

Logistik är en personalintensiv industri. Specifikt i logistiksektorn stramas nu den rådande marknaden av kvalificerad personal åt. Som följd blir det en utmaning att finna, lära upp och behålla personal i det långa loppet. I denna uppdatering får du en överblick av det rådande läget.

Coronapandemin har påverkat även arbetsförhållandena inom logistiksektorn, vilket förvärrat den redan existerande brist på utbildade yrkesmässiga inom branschen – främst professionella förare och lagerpersonal. På grund av uppdelade skift, högre frånvarokvot eller ökade säkerhetsåtgärder, krävs det mer personal och utrustning jämfört med förr, något som även reflekteras i ökade personalkostnader. Dessutom påverkades specifikt professionella förare av stängda vägkrogar, begränsad tillgång till sanitära anläggningar vid rastplatser samt trängsel vid landsgränser. Trots dessa yttre faktorer lyckades DACHSER behålla en hög kvalitetsnivå under pandemin genom att planera framåt.  

Bristen på just förare är en kritisk utmaning idag men även i framtiden då tendenser visar på att antalet som söker till utbildningar och antalet ingångna avtal inom transportsektorn har minskat drastiskt. Många unga väljer idag istället att fortsätta studera vid högre utbildning. Och även här märks det hur pandemin påverkar industrin då restriktioner gjort att kontakten med företag har minskat avsevärt samt nedskärningar av yrkesvägledning i skolan.

För att motverka bristen på kvalificerad personal och för att uppnå en hållbar personalsituation satsar DACHSER starkt på att både utbilda och anställa unga talanger samt vidareutveckling av personal över alla åldersgrupper. DACHSER satsar även på att modernisera sina flottor, digital support under körningar, hälsoförmåner samt allmänt förbättrade arbetsförhållanden för att bibehålla en hög kvalité i processer.

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att ta kontakt med din lokala DACHSER-filial.

Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic