Rekordresultat för DACHSER Nordic

DACHSERs nordiska koncern uppvisar rekordresultat 2020 med en omsättning på 1 729 miljoner kronor och en vinst före skatt på 93,3 miljoner kronor – en ökning med nästan 30 procent jämfört med 2019. Därmed fortsätter framgången för DACHSER Nordic, trots att 2020 överskuggades av coronapandemin.

Rekordresultat för DACHSER Nordic.
Rekordresultat för DACHSER Nordic.

”Det positiva resultatet för 2020 präglas av att vi har hållit vårt löfte om att vara en stabil logistikpartner för våra kunder under hela coronakrisen”, säger René Sidor, Managing Director för DACHSER Nordic. ”Vi följer vår etablerade strategi och fortsätter att stärka vår marknadsposition inom vår kärnverksamhet. Därför är vi ytterligare ett steg närmare att förverkliga vårt mål att vara den mest eftertraktade styckegodspartnern i Norden.”

Vi har varit fullt ut operativa i hela vårt europeiska nätverk och vi har fortsatt att köra våra dagliga linjebilar från Skandinavien till hela Europa.

René Sidor, Managing Director för DACHSER Nordic

Årsredovisningen för 2020 visar generellt en ökad vinst före skatt för samtliga tre bolag inom DACHSER Nordic: DACHSER Denmark A/S, DACHSER Norway AS och DACHSER Sweden AB. DACHSER Denmarks aktiviteter för både European Logistics och Air & Sea Logistics har utvecklats positivt trots en liten nedgång för omsättningen på grund av en lägre kostnadsbas och förbättrad effektivitet. Totalt sett har DACHSERs affärsområde för sjö- och flygtransport gynnats av att ha egen chartertransportkapacitet under 2020 och de höga fraktavgifterna för interkontinentala transporter har också bidragit till resultatet. Båda divisionerna inom DACHSER Sweden har kunnat fortsätta sin positiva utveckling både vad gäller omsättning och resultat, men störst framgång hade det norska bolaget för European Logistics, som än en gång uppvisade en betydande ökning av både omsättning och resultat. Vinsten före skatt steg med drygt 70 procent från 23,1 miljoner NOK 2019 till drygt 39,3 miljoner NOK 2020.

Lojala mot kunder och partners

”Vi fortsätter den positiva utveckling i Danmark, Norge och Sverige som vi har upplevt de senaste åren”, säger René Sidor. ”Vi har varit fullt ut operativa i hela vårt europeiska nätverk och vi har fortsatt att köra våra dagliga linjebilar från Skandinavien till hela Europa. En förutsättning för detta är att vi har en nära dialog med våra samarbetspartners, som har gett prov på en imponerande flexibilitet på en volatil marknad.”

René Sidor förklarar att den nordiska organisationen har kunnat disponera volymerna på ett intelligent sätt i DACHSERs europeiska styckegodsnätverk:

”På så sätt har vi fortsatt att uppfylla våra egna höga krav på kvalitet, service och inte minst transittider, trots en instabil marknad under den globala krisen. Viktigast av allt är att vi har fortsatt att vara lojala mot våra kunder, även under de tuffaste perioderna av pandemin. Vi har stöttat dem så att de kunnat ta sig igenom denna svåra period genom att upprätthålla våra service- och kostnadsnivåer, trots att vi tvingats hantera svåra utmaningar och kostnadseffekter”, fortsätter René Sidor.

Enligt René Sidor beror det positiva resultatet för DACHSER Nordic bland annat på en kombination av flera faktorer:

”Krishantering i samband med externa kriser är inte något nytt för DACHSER, vilket är en av anledningarna till att vi har lyckats uppnå så goda nordiska resultat trots den försvagade globala ekonomin”, förklarar René Sidor. ”För det första har vi haft en stabil grund att bygga vidare på tack vare starka resultat under 2019 för alla tre bolagen. För det andra har vi haft en imponerande anpassningsförmåga och flexibilitet i vårt nätverk, vilket visar att vårt styckegodsnätverk är en av våra största marknadsfördelar – också i Skandinavien. Och för det tredje har många kunder bekräftat sina serviceavtal med DACHSER som ett positivt svar på vår lojalitet under krisen”, säger René Sidor.

Kundernas krav på den nordiska logistikkoncernen har ändå förändrats.

”Vi följer våra kunders leveranskedjor och tar hänsyn till eventuella förändringar i deras behov. Vi ser bland annat nya krav på miljövänligare transporter. Vi möter detta genom att arbeta med frågan på nordisk nivå och ställa krav på våra samarbetspartners vad gäller euronormer och minskade koldioxidutsläpp. Vi har redan ett samarbete med Oslo kommun om City Distribution och Köpenhamns kommun har också satt upp klimatmål som vi vill hjälpa till att uppnå”, säger René Sidor.

Därmed är fokusområdena för 2021 etablerade. Sidor ser optimistiskt på ett år som hittills har präglats av vaccinutrullningen, som utgör ett ljus i slutet av pandemin, och att godsvolymerna har stabiliserats ytterligare.

”Under 2020 har vi haft ett tydligt mål om att vara en stabil och pålitlig logistikpartner för våra kunder och samarbetspartners och det kommer vi att fortsätta vara under 2021”, säger René Sidor. ”Våra 477 anställda i Sverige, Norge och Danmark har gjort en extraordinär insats under 2020 – utan dem hade resultaten sett annorlunda ut. Jag är tacksam för den flexibilitet, lojalitet och uthållighet som alla har gett prov på. Det har krävt mycket energi att ständigt anpassa sig till en pandemi. Mot bakgrund av dessa erfarenheter kommer vi nu att fortsätta att hålla den kurs vi har tagit ut.”

Pressmeddelande Nordic 2021 PDF (0,26 MB)
DACHSER över hela världen
Kontakta oss