Riktlinjer för märkning och förpackning av varor

Att hålla reda på alla förändringar som sker i samband med brexit kan vara en utmaning. Den brittiska regeringen har till exempel fastställt riktlinjer för varor förpackade i träförpackningar för import, export, återanvändning och retur.

Du och dina samarbetspartners måste se till att all träemballage som används följer de nya riktlinjerna. Vad begreppet ”träemballage” inkluderar kan du läsa mer om här.

Vad du ska göra beror på om du importerar eller exporterar varor. Om du inte följer reglerna kan emballaget avvisas eller förstöras och du får transportera varorna på ett annat sätt.

Import av träemballage

Om du använder träemballage när du importerar varor till Storbritannien måste emballaget uppfylla den internationella standarden ISPM15.

Du bör ange kraven för träemballage i avtalet mellan dig och din exportör. Detta kan skydda dig om tullmyndigheterna inte kan godkänna din sändning och du blir ombedd att betala för en eller flera av följande punkter:

  • ny förpackning av varorna
  • behandling och märkning av träemballaget enligt ISPM15
  • destruktion av träemballaget
  • retur av träemballaget och vid behov även varorna

Om förpackningen inte är godkänd av tullmyndigheterna och du erbjuds att bearbeta det, då kan du antingen:

  • hitta ett företag som är behörigt att utföra bearbetning enligt ISPM15-standarden.
  • skicka tillbaka träemballaget till leverantören

Export av träemballage

Om du använder träemballage när du exporterar varor, kontrollera om landet du handlar med accepterar ISPM15-standarden och om de har andra krav.

Du kan antingen:

  • kolla ”The global exporter’s guide”
  • kontakta landets ambassad eller nationella växtskydds­myndighet

Återanvändning och retur av träemballage

Du kan återanvända oskadade och icke-infekterade träförpackningsmaterial i andra länder som accepterar ISPM15. Om träemballage som uppfyller ISPM15 har reparerats, återanvänts eller modifierats på något sätt, se till att den återbehandlas och markeras på nytt så att den fortsätter att uppfylla kraven. Leta upp ett företag som är behörigt att utföra träbearbetning enligt ISPM15-standarden.

Kom ihåg att du alltid kan hitta information om Brexit på vår webbplats.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Communications Consultant Nordic