Situationen i Indien och inverkan på vår verksamhet

När det gäller den nuvarande situationen i Indien skulle vi vilja ge en uppdatering om DACHSERs verksamhet i Indien. Situationen från och med den 28 april 2021 är följande:

Våra filialer i Indien:
Som en försiktighetsåtgärd på grund av den plötsliga ökningen av coronafall är de flesta av våra filialer i Indien för närvarande stängda. Våra team arbetar hemifrån och det finns begränsad personal på kontoren. Därför kommer det sannolikt att bli förseningar i våra svarstider på grund av den pågående krisen.

Till följd av nedstängningen finns det vissa operativa konsekvenser för sjöfrakt, flygfrakt, tullklarering och inrikes vägtransporter.

Flygfrakt:
De flesta länder har stängt för persontrafik från Indien vilket leder till att alla passagerarflyg på internationella rutter till/från Indien är inställda.
Detta har skapat ytterligare begränsningar av en redan pressad kapacitet.
Prisökningar förväntas därför inom alla sektorer.
Transittiderna har också ökat på grund av den begränsade kapaciteten.

Sjöfrakt:
Sjöfrakten stod redan inför utmaningar till följd av blockeringen av Suezkanalen i slutet av mars.
Hamnar och terminaler fungerar som vanligt, men fartygsscheman fortsätter att påverkas av blockeringen av Suezkanalen samt den plötsliga ökningen av COVID-19-fall i Indien.
Därför väntas förseningar. Vi råder våra kunder att ta hänsyn till förseningar på 1-2 veckor när de planerar sina lager.
Räkna med fler förseningar i kommunikation och verksamhet på grund av det ökande antalet coronavirusfall bland personal i hamnar, tull, CFS och rederier.

Tullen:
Vi har inga oväntade störningar i godstrafiken i Indien.
Våra tullavdelningar är fortfarande verksamma.
Tullmyndigheterna arbetar med begränsad arbetskraft.

På DACHSER har vi vidtagit betydande åtgärder för att säkerställa våra anställdas hälsa och säkerhet, samtidigt som vi hanterar vår dagliga verksamhet med minimal påverkan på våra kunders leveranskedjor. Våra team arbetar flitigt med alla tillgängliga medel för att ta hänsyn till de aktuella utmaningarna.

Vi informerar kontinuerligt om eventuella förändringar i den nuvarande situationen. Om du har frågor beträffande ditt gods är du som alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss