Situationen i Ningbo och möjliga konsekvenser

Nedstängningen av en av de mest trafikerade hamnarna i Kina och Ningbo medför långtgående konsekvenser för den globala sjöfrakten. Vi förväntar oss förseningar och ökade förseningar på grund av köbildning vid hamnarna och brist på utrustning.

Aktuell status i hamnen i Ningbo:

  • Ningbo Meishan Port är fortfarande stängd och all verksamhet vid terminalen har ställts in sedan den 11 augusti 2021.
  • Alla andra terminaler i Ningbo är fortfarande i drift, men med begränsningar. Tidsfristen för inlämning av containrar är begränsad till två dagar före fartygets förväntade ankomst.
  • Särskilt fartyg från OCEAN-alliansen påverkas eftersom alliansen vanligen använder Meishan-terminalen. De berörda rederier har meddelat att de planerar att omdirigera fartyg till andra terminaler i Ningbo eller att de till och med vill försöka att undvika hamnen, vilket kommer att leda till betydande förseningar.
  • Andra Ningbo-terminaler är nu pressade och fler fartyg omdirigeras. Köbildning väntas orsaka förseningar.

Möjliga konsekvenser:

  • Om nedstängningen av Meishan-terminalen fortsätter, kommer bristen på utrustning att bli mer och mer kritisk, vilket skapar förseningar.
  • Driftens tillförlitlighet kommer sannolikt att drabbas och minska ytterligare. Den genomsnittliga förseningen före nedstängningen av Ningbo Meishan Port var redan 7-10 dagar på grund av trängsel, och detta kommer möjligen att försämras. För att öka driftens tillförlitlighet kan transportörer undvika hamnar med köbildning.
  • Sammantaget kommer nedstängningen av terminalen i Ningbo Meishan att påverka kapaciteten negativt och skapa ytterligare förseningar i den internationella sjöfrakten.

Vi har nära kontakt med rederier och servicepartners dagligen och gör vårt bästa för att göra din leveranskedja så stabil som möjligt. Om du har frågor beträffande ditt gods eller om du behöver individuell rådgivning, är du som alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER, så att vi tillsammans kan ta fram den bästa lösningen till dig.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic