Situationen i Ukraina och hur det påverkar vår verksamhet

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina innebär en påverkan på internationella flyg-, sjö- och järnvägstransporter. Vi vill här informera om vilka åtgärder vi har vidtagit för att i möjligaste mån upprätthålla befintliga leveranskedjor.

Samtliga beställningar till och från Ukraina stoppas tills vidare. För tillfället kan vi inte heller ta emot bokningar av våra järnvägstjänster mellan Asien och Europa. Samma bokningsstopp gäller för alla interkontinentala lastbilstransporter mellan Asien och Europa som i normalfallet skulle ha gått genom Ryssland, Belarus eller Ukraina. Vi vidtar dessa åtgärder därför att vi inte längre kan garantera säker passage för våra kunders gods genom ovanstående länder.

Vi tar fortfarande emot bokningar på transporter från och till Ryssland och Belarus, under förutsättning att flygbolag och rederier fortfarande kan tillgodose kapaciteten på dessa rutter. Vi har dock redan sett att rederier och flygbolag har börjat avbryta sina transporter till/från dessa länder. En självklarhet är att alla bokningar till eller från Ryssland och Belarus måste vara förenliga med samtliga statliga sanktioner som införts mot dessa länder. 

Utöver dessa specifika åtgärder förväntas även vidare konsekvenser. Konfliktregionen och de inblandade länderna är av stor betydelse för de internationella olje- och energimarknaderna. Detta har redan orsakat en drastisk utveckling för priset på olja, vilket även påverkar oljerelaterade tilläggsavgifter, t.ex. BAF och bränsletillägg. Vi följer utvecklingen noggrant och kommer att hålla kunder informerade. Vi ser även början på en möjlig kapacitetskollaps för flygfrakt i och med att det ryska luftrummet har stängts för europeiska flygbolag och det europeiska luftrummet har stängts för ryska flygbolag.

Just nu är det inte möjligt att förutse hur länge den här situationen kommer att pågå eller hur den kommer att utvecklas. Vi gör allt vad vi kan för att hitta lösningar åt våra kunder och hålla dig uppdaterad om den kommande utvecklingen, med målet att upprätthålla dina internationella leveranskedjor. 

Teamen inom DACHSER kommer att hålla kontakt med våra kunder, men tveka inte att kontakta din kontaktperson på DACHSER för en bedömning av just din situation och framtida lösningar för flyg-, sjö- och järnvägstransport. 

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic