Sjötransport: den rådande situationen i USA

Den rådande situationen med flaskhalsar på den amerikanska marknaden för sjötransporter – som redan pågått i flera månader – kommer att kvarstå under en längre period. Här  ger vi dig en överblick av situationen.

Överbelastning i hamnar och på järnvägar
USA har under flera månader upplevt en historisk överbelastning inom sjötransporter. Orsakerna till detta är välkända: effekter av covid-19 och hög efterfrågan skapar flaskhalsar i alla större hamnar och terminaler i hela landet. Hamn- och järnvägsoperatörer arbetar med minskad personalstyrka, vilket försenar lastning och lossning av fartygen, förlänger uppehållstiden och gör att transportprocesserna till terminalerna går långsammare. Rederierna är också trängda av situationen och arbetar hårt för att erbjuda den service som krävs och respons inom rimlig tid. Fartyg är flera dagar försenade och vi upplever regelbundet att fartyg inte kan gå in i hamnar. Det är nästan omöjligt att hålla schemat.

Situationen för lastbilstransporter
Företag som erbjuder lastbilstransporter drabbades hårt i början av covid-19 och tvingades säga upp många av sina förare på grund av minskade volymer och efterfrågan. Men i takt med en kraftigt ökad efterfrågan och där med ökat behov av transporter på den amerikanska marknaden,  fanns det inte tillräckligt med förare. Förarsituationen har förbättrats under de senaste månaderna, men den nuvarande lastbilsflottan kan fortfarande inte möta den starka efterfrågan. Speditörerna är överbokade under de kommande 3–5 veckorna. För att påskynda upphämtningar och leveranser kan LTL och FTL vara ett alternativ för att ordna överflyttningar till/från containrar på anvisade lager.

Gällande chassin
En stor utmaning är att nästan alla containrar har fastnat någonstans på chassin i väntan på transport. Därmed uppstår problemet att tillgången på tomma chassi är knapp och upphämtningar kan inte genomföras. Alla chassi utnyttjas fullt ut men har blivit svåra att få tag på i USA.

Inkommande gods
Infrastrukturen i hamnarna och på järnvägsterminalerna i USA är helt enkelt överbelastade på grund av den nuvarande importvolymen. Inkommande containrar har parkerats på angivna platser för att få plats med de nya fartygs-/tåglasterna. I många fall är dessa ”parkeringsplatser” helt överfyllda och det är svårt att få fram containrar, vilket gör att de inte är tillgängliga för omedelbar överlämning. När en upphämtning ska ordnas erbjuder terminalen lastbilsföretagen tider först när containern är tillgänglig och förtullad – vilket kan ta flera dagar och i viss fall till och med veckor.

Utgående gods
Den största utmaningen är att hitta ofrånkomligt nödvändig containerutrustning samt chassin för transporten. Hamnar och järnvägsterminaler är också fulla av exportcontainrar och stationerna tar inte gärna emot exportgods. Situationen är ansträngd och nästan alla försändelser drabbas av stora förseningar.

Prognos
Vi räknar med att situationen i USA inte kommer att förbättras i år. Även 2022 kommer att vara utmanande, men DACHSER strävar efter att ge våra kunder god service och bra lösningar trots den utmanande situationen i USA.

Last med hög prioritet
Idag är det möjligt att få bättre transittider och kortare uppehållstider på de amerikanska terminalerna genom att använda LCL-tjänster för prioriterade försändelser istället för FCL-tjänster. DACHSER erbjuder regelbundna LCL-premiumtjänster både på handelsrutter från Asien och Europa. Till exempel har transittider från Kina förkortas från totalt 28 till 18 dagar. Dessutom har vi nya tjänster i sikte som inkluderar Atlanta och Los Angeles, vilket förväntas minska bokningsfönstren avsevärt. Den fortsatt ansträngda situationen på den amerikanska marknaden för sjötransporter kommer också fortsatt betyda att högprioriterat gods oftare transporteras med flyg. DACHSER erbjuder regelbunden premiumkapacitet med sitt eget flygfraktnät, till exempel med veckovisa förbindelser på rutten Frankfurt–Chicago i båda riktningarna och möjlighet att ansluta till andra amerikanska flygplatser.

Vi har dagligen en nära kontakt med transportföretag och tjänsteleverantörer och gör vårt bästa för att få din leveranskedja att fungera så smidigt som möjligt. För individuell rådgivning, vänligen kontakta din lokala representant för DACHSER så kan vi implementera den bästa logistiklösningen för dig.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic