Sjötransport: uppdatering om den globala situationen

På grund av störningarna på marknaden för sjötransporter påverkar följdeffekterna (containerbrist och trängsel i hamnarna) fortsatt de globala leveranskedjorna. Nedan följer en uppdatering om alla åtgärder för att minimera potentiella störningar för din verksamhet.

Amerikanska västkusten/San Pedro Bay/Los Angeles hamn

  • Situationen i USA har förbättrats under de senaste 6 veckorna, men flera containerfartyg köar fortfarande i San Pedro Bay för att komma in i hamnen och lossas.
  • Effekterna märks fortfarande i logistikkedjan för inlandstransporter. Den konstanta och höga volymen lastade containrar som flödar in i USA gör det fortsatt svårt att minska den befintliga backloggen.

Suezkanalen

  • Även om den här incidenten inträffade för mer än 10 veckor sedan är sjötrafiken fortfarande ur balans på grund av de så kallade ”dominoeffekterna”.
  • När stoppet i Suezkanalen löstes upp blev de europeiska hamnarna först överbelastade på grund av de plötsliga och stora inkommande volymerna. Samma sak skedde sedan i hamnarna i Asien, i synnerhet de kinesiska hamnarna.

Hamnarna i Hamburg och Bremerhaven/Rotterdam

  • På grund av stoppet i Suezkanalen och de tidigare nämnda ”dominoeffekterna” hamnade även verksamheten i hamnarna i Hamburg och Bremerhaven ur balans.
  • På grund av trycket blev rederierna tvungna att dirigera om fartyg till Wilhelmshaven eller Rotterdam.
  • I verksamheten i Rotterdam väntas nu också förseningar, vilket kan leda till störningar i hamnverksamheten.

Hamnarna i Yantian/Shekou/Nansha

  • Förseningar förekommer i den sydkinesiska regionen (Yantian/Shekou/Nansha, etc.) på grund av begränsad hamnverksamhet. Verksamheten förväntas gradvis återgå till det normala och full kapacitet kan sannolikt inte uppnås inom överskådlig framtid.

Vi har dagligen nära kontakt med transportföretag och tjänsteleverantörer och gör vårt bästa för att få din leveranskedja att fungera så smidigt som möjligt. För individuell rådgivning, vänligen kontakta din lokala representant för DACHSER så kan vi implementera den bästa logistiklösningen för dig.

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic