Nyheter

Stabil närvaro i hela världen

Träbaserade produkter från den österrikiska tillverkaren Kaindl/Kronospan finns i många bostäder. Att hantera distribution i så bred omfattning innebär en logistisk utmaning.

Centralnav för logistik: Kaindls megastore i Wals.
Centralnav för logistik: Kaindls megastore i Wals.

Det Salzburg-baserade familjeföretaget Kaindl, som bedriver internationell verksamhet under namnet Kronospan, är världens ledande tillverkare av trä-, laminat- och designergolv samt inredningspaneler och bänkskivor. Tusentals containerlaster fyllda med alla typer av träbaserade produkter lämnar anläggningarna i Österrike varje år, på väg till återförsäljare och tillverkare på så avlägsna platser som Fjärran Östern och Nord- och Sydamerika.

DACHSER har varit företagets logistikpartner i tio år. När containrarna är klara för transport använder DACHSER långtradare för att transportera dem från Kaindls anläggningar i och runt Salzburg till Container Terminal Salzburg (CTS). Därifrån transporteras varorna till Hamburg eller Bremerhaven med järnväg, där de lastas på containerfartyg och transporteras vidare längs de stora transportrutterna till olika hamnar runt om i världen. En del transporteras till Tokyo, Osaka och Nagoya i Japan, andra har hamnarna Taichung eller Keelung i Taiwan eller hamnstäderna Veracruz och Altamira i Mexiko som destination.

Tillförlitlighet är viktigast

”Vi är en stor aktör på den europeiska transportmarknaden och därför är vår främsta prioritet att se till att våra transporter är tillförlitliga”, säger Volker Lenzing, Chief Corporate Logistics hos Kronospan. Eftersom marginalerna på produkterna är små är det viktigt att leveranskedjan fungerar smidigt, förklarar han. Därför lämnar koncernen inget åt slumpen och letar alltid efter sätt att optimera containerlastningen och förpackningen.

”Eftersom vi arbetar med träbaserade produkter är det viktigt att vi kommunicerar med teamen i USA och hos Kaindl i Österrike.”

DACHSER har standardiserade förfaranden för varje destination, inklusive fasta lastperioder för att undvika försenings- och kvarhållandekostnader för containrarna. Proceduren anger också fasta transittider och innefattar ett avancerat schema för den kommande veckan, vilket förutsätter ett smidigt informationsflöde. För att Kaindl alltid ska kunna övervaka sina transporter införde DACHSER en särskild IT-lösning som gör att företaget kan se alla relevanta data online, inklusive villkoren och förändringar per vecka.

Kaindls anläggning för inredningspaneler.</span>
Kaindls anläggning för inredningspaneler.</span>

Snabb respons krävs

Även om Kaindl normalt meddelar DACHSER om vilka containervolymer som behövs flera veckor i förväg krävs maximal flexibilitet, förklarar Michael Rainer, Managing Director ASL East Europe and Austria. ”Så snart vi får ett samtal från Kaindl måste vi reservera lämpligt antal containrar på CTS i Salzburg.” Men det finns tillfällen då DACHSER måste behandla order nästan helt utan förberedelsetid. ”I vissa fall måste vi se till att CTS kan tillhandahålla 10 till 20 containrar inom 24 timmar”, säger Rainer och beskriver en av de utmaningar som logistikföretaget möter. I de fallen är det viktigt att agera snabbt, tillägger han och förklarar att tillgången på tomma containrar har en viktig roll. Att klara detta utan att skapa extra kostnader för kunden kräver viss skicklighet. Lösningen är att använda bokat containerutrymme så effektivt och med så mycket förhandsplanering som möjligt.

För Kaindl är den stora fördelen att DACHSER erbjuder en tillförlitlig planering. ”Kaindl behöver vara säkra på att företagets varor kommer att levereras i tid”, säger Rainer. Och den tryggheten erbjuder DACHSER: ”Även om vi hanterar så stora transporter är vi stolta över att inga leveranser har varit försenade hittills.” Men DACHSER hjälper inte bara till med företagets exportverksamhet – logistikföretaget importerar också material till Kaindl, främst aluminiumoxid och papper, som används för att tillverka köksbänkskivor och andra produkter.

Transport av hela maskiner

Medan DACHSERs arbete för Kaindl Salzburg främst handlar om att transportera fulla containerlaster för import och export hanterar logistikleverantören även flygtransport och samlastningstransporter till sjöss för Kronospan-koncernen. När företaget utökade sin tillverkningskapacitet i Eastaboga i Alabama förra året levererade DACHSER mer än 200 containrar till USA, inklusive ett antal extra stora specialcontainrar med produktionsmaskiner för tillverkning av spånskivor.

Andra transporter, främst enskilda leveranser av reservdelar, skickas som dellaster i en container eller via flygtransport. ”Kaindl använder också vår flygtransporttjänst för att skicka sina senaste produkter till USA för att använda som visningslager”, säger Rainer och förklarar att Kaindls kunder i USA och Kanada får enstaka leveranser av nya produkter direkt till sina showrooms. DACHSER och företagets partners i Kanada hanterar också tullklarering när varorna anländer till landet. ”Eftersom vi arbetar med träbaserade produkter är det viktigt att vi kommunicerar med teamen i USA och hos Kaindl i Österrike,” säger Rainer. ”De måste se till att de förser oss med den dokumentation som de amerikanska myndigheterna kräver i rätt tid.”

På väg till internationella marknader: Kaindl-tåget.
På väg till internationella marknader: Kaindl-tåget.

Agera snabbt för att leverera personlig skyddsutrustning

DACHSER tog sig nyligen an ytterligare ett uppdrag för Kaindl med anledning av coronapandemin. ”Under vårens första våg arbetade vi med DACHSER för att importera ett stort antal pallar med personlig skyddsutrustning och munskydd från Kina till den medicinska sektorn”, säger Lenzing. Kaindl donerade sedan munskydden till olika sjukhus i Salzburg, som behövde dem direkt.

”Den nyckelroll vi hade i samband med de här transporterna var att påskynda leveranserna genom att skapa kapacitet med hjälp av vår egen chartertjänst vid en tidpunkt då det knappt fanns någon kapacitet tillgänglig på den fria marknaden. Eftersom det redan var så ont om munskydd var snabb leverans högsta prioritet. Leveranserna klassades som gods i en nödsituation och gavs företräde på våra charterflygningar”, säger Rainer.

”Vårt största problem visade sig vara den österrikiska tullen – vid den tidpunkten var de inte beredda på import av den här typen av varor”, förklarar Lenzing. Myndigheterna var inte till mycket hjälp. ”Vid den tidpunkten ändrades tullreglerna nästan varje vecka på grund av det enorma antalet munskydd som importerades”, tillägger Rainer. ”DACHSER agerade därför som mellanhand mellan tullmyndigheterna och Kaindl för att säkerställa att de senaste kraven uppfylldes och att certifikat, bekräftelser och underskrifter kom in i rätt tid.”

Trots all byråkrati transporterade DACHSER framgångsrikt utrustningen från Shanghai Airport till Frankfurt, och därifrån anordnades en specialleverans till Salzburg via Linz flygplats för tullklarering.

Även om transporten av munskydd var en engångsföreteelse skulle en sådan uppgift ha varit svår att utföra utan den flexibilitet, det snabba tillhandahållandet av kapacitet och det globala nätverk som DACHSER kan erbjuda. Men i slutändan är det vad intelligent logistik handlar om. 

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic