Störningar på europeiska flygplatser

Ökat flygande i Europa har lett till trängsel på flygplatserna, särskilt i Frankfurt, Amsterdam och Paris. På Paris CDG-flygplats är dessutom strejker utlysta inför den kommande helgen. Vi övervakar situationen och tillhandahåller alternativa lösningar.

Storflygplatserna i Europa upplever just nu en del operativa utmaningar. Ökat flygande i Europa under semesterperioden har lett till trängsel på flygplatserna på grund av brist på markpersonal – framför allt i Frankfurt, Amsterdam och Paris.

I Frankfurt möter våra flygbolagspartner redan förseningar och inställda flyg. Konsekvenserna för DACHSER är än så länge begränsade och det är mer sannolikt att förseningar uppstår på importsidan. För att hantera situationen omdirigeras vissa flygbolags fraktflyg till alternativa flygplatser i Europa.

För Paris CDG-flygplats har strejker utlysts inför den kommande helgen, med begränsad påverkan på fraktverksamheten. Driftstörningar förekommer också på Amsterdams flygplats, men påverkar främst passagerarflyg inom Europa.

Sammantaget kan förseningar i den europeiska flygfrakttrafiken vara att vänta under de närmaste veckorna, men vi kommer att övervaka situationen och tillhandahålla alternativa lösningar om så krävs. Om du har några frågor angående ditt gods, är du som alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER.

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic