Storbritannien inför nytt tullsystem

I Storbritannien ersätts nuvarande Customs Handling of Import and Export Freight (CHIEF) av nya Customs Declaration Service (CDS). Importörer i Storbritannien måste därför förbereda sig för ändringar.

Införandet av det nya tulldeklarationssystemet CDS kommer att äga rum för importsändningar till Storbritannien den 30 september 2022 och övergången för exportsändningar är planerad att äga rum den 31 mars 2023. Till följd av denna övergång måste importörer och exportörer i Storbritannien  förbereda sig inför förändringar. För detta ändamål tillhandahåller DACHSER här  en checklista som kan underlätta vid genomgång av de nya kraven. Se bilaga längst ner. 

I huvudsak innebär övergången:

  • Customs Deferment Account: Om din kund använder sitt eget Deferment Account måste de ansöka om ett nytt autogiro för CDS. Om de använder DACHSERs Deferment Account behöver de inte ansöka om ett nytt autogiro för CDS. 
  • Det finns en " finance dashboard " i CDS som nås  via Government Gateway. Om DACHSER ska lämna in importdeklarationer för din importör måste deras tillstånd, gällande att DACHSER kan använda deras Deferment Account, lagras i "finance dashboard". 

Det är rekommenderat att du i god tid förbereder dig för de ändringar som är nödvändiga till följd av övergången från CHIEF till CDS. Annars finns det en risk för att importförtullningarna i Storbritannien, från och med den 1 oktober 2022,  försenas då tulldeklarationer inte längre kan lämnas in till företag som ännu inte är registrerade i CDS från och med detta datum. 


DACHSERs CDS-team svarar gärna på frågor på följande e-postadress:

 CDS.Northampton@dachser.com

CDS Migration Checklist PDF (0,07 MB)
DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic