Tidvattenvågen som slår mot den globala sjö- och flygfraktsindustrin

Anna Bergdahl, Country Manager för Air & Sea Logistics DACHSER Sweden

På samma sätt som en våg uppstår när tidvattnet förflyttas och vattenmassan möter ett motstånd, skapas en turbulens när globala leveranskedjor stöter på utmaningar. En allmänt orolig värld har satt leveranskedjor och globala nätverk på kartan. Orsakerna är många och effekten lika så. Vi har pratat med Anna Bergdahl, Country Manager för Air & Sea Logistics Sweden, om hennes tankar gällande nuläget och framtiden.

Anna, ännu ett turbulent år börjar gå mot sitt slut. Hur skulle du sammanfatta 2022 utifrån transport- och logistikindustrins perspektiv?

2022 har liksom föregående år varit minst sagt turbulenta. Vi är just nu inne i en allmänt orolig värld och sedan 2019 har vi upplevt flertalet händelser som inte varit till fördel för den globala marknaden. Pandemin, stoppet i Suezkanalen, kriget i Ukraina, energipriser som rusar, ja listan blir lång. Men efter en mycket ansträng period börjar vi nu se den faktiska påverkan. Vi ser att marknaden börjar mattas av då köpkraften minskar, detta har så klart en tydlig påverkan på transport- och logistikindustrin.  

Om vi då tittar på hur det ser ut på marknaden just nu så droppar sjöfrakten drastiskt från dag till dag på importen från Asien till Europa. Inflation leder till lägre konsumtion, efterfrågan av plats på båtarna går ner och problematiken gällande utrustning som vi sett tidigare har balanserats, allt detta gör att vi ser denna neråtgående sjöfraktmarknad. På exporten ser vi däremot ett fortsatt tryck från framförallt Sverige då vår valuta ligger på en mycket låg nivå.

Tittar vi sedan på flygfrakten ligger den ännu på en relativt jämn nivå. Detta beror mycket på att persontrafiken inte helt växlat upp fullt ut, då vi reser mindre, och då har inte heller kapaciteten för flygfrakt ökat.   

Men de som känner dig vet att du är en obotlig optimist, har dessa turbulenta år fört med sig något positivt?

Ja, jag tycker det är viktigt att fokusera på det positiva och det som är allra tydligast är att alla de olika utmaningar vi gått igenom har satt logistikens betydelse på kartan. Gemene man har fått upp ögonen för vad som faktiskt händer när det sker störningar i våra nätverk. Ta som exempel stoppet i Suezkanalen och många kunder möttes av tomma hyllor i butiken, då blev det helt plötsligt mer verkligt.

De senaste åren har verkligen belyst den globala marknadens sårbarhet och att allt hänger samman i en komplex, sammanflätad global ekonomi. Något som i sin tur väckt frågan om stabilitet och trygga partnerskap. För när omvärlden skaka ser vi oss runt för att hitta en trygg punkt att hålla fast vid. Att skapa långsiktiga partnerskap mellan kund och logistikleverantör kan vara ett effektivt sätt att metodiskt och tillförlitligt uppnå långsiktiga strategiska mål. Som även gör det möjligt för de berörda parterna att tillsammans hantera svåra perioder. Något professor Aseem Kinra, Head of the Professorship for Global Supply Chain Management vid universitetet i Bremen talade om för redan ett år sedan. Vi på DACHSER vill vara den trygga punkten för våra kunder och jag tror att de gångna åren har visat att vi är just det.

Vad som också är viktigt att poängtera är att vi lever i en föränderlig värld där allting går i cykler. Vi befinner oss just nu i en backe som lutar brant neråt, men det kommer vända, vi har sett det förr och vi kommer se det igen.

Om du då blickar framåt, vad är viktigt för transport- och logistikindustrin i framtiden?

Nu kan jag ju bara svara för de slutsatser som jag och mina kollegor drar från vårt arbete men något som är säkert är att vi alltid kommer behöva transportera saker. Gods ska på ett eller annat sätt alltid gå från A till B. Detta betyder att vår industri alltid kommer behöva anpassa oss till den nya normalitet vi lever i för stunden. I detta tror jag det är viktigt att vi i framtiden hittar ett mer ödmjukt sätt att göra affärer på, vi behöver bygga partnerskap som skapar tillit.

Ödmjukheten går även att koppla till hur vi bemöter den planet vi bor på. Vi alla vet att vi bara har ett jordklot och för det är det viktigt att vi gör allt vi kan. Just miljöfrågorna och hur vi kan transportera gods med minimal miljöpåverkan är och kommer bli ett stort fokus framöver för branschen.

Utifrån detta drar jag slutsatsen att vi framöver måste arbeta fram ett mer flexibelt sätt att transportera gods. Vi får inte låsa oss fast vid ett alternativ utan hela tiden jobba för att hitta nya lösningar, och det är där vi på DACHSER är som bäst.

Interview with: Anna Bergdahl

Country Manager för Air & Sea Logistics DACHSER Sweden

Spännande, kan du ge något konkret exempel på flexibla transporter?

LCL – Less than Container Load – är en produkt jag definitivt tror kommer växa i framtiden. Detta är en produkt som erbjuder just flexibiliteten då man inte behöver boka upp en hel container utan kan använda en samlastningspartner. Från DACHSERs håll kan vi här erbjuda avgångar varje vecka mellan och inom Asien, Europa samt Nord- och Sydamerika med snabba transittider och kraftfulla IT-funktioner. En produkt som dessutom passar perfekt in i vår strategi med att skapa ett sömlöst nätverk mellan sjö- och flygfrakten tillsammans med vägtransport, något vi med våra termer kallar interlocking.

Andra exempel som vi använder och konstant utvecklar är både charterflygningar samt transport via järnväg. Allt så klart beroende på vilka behov kunden har och för att bemöta de utmaningar vi och dem ställs inför. 

Du talar om hållbarhet och vårt ansvar mot klimatet, hur arbetar DACHSER Air & Sea Logistics med dessa frågor?

Vi vet vid detta laget att det inte går att skapa ett effektivt klimatskydd på egen hand. Istället krävs det en gemensam insats som bygger på en delad förståelse och ett delat engagemang för högre mål. DACHSERs klimatskyddsstrategi vilar på tre pelare: effektivitet, innovation och inkluderande ansvar. Med andra ord handlar det om effektiva logistikprocesser, energibesparingar och tekniska innovationer som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

När vi ser till vårt klimatavtryck så innefattar våra interna beräkningar till exempel inte bara koldioxidutsläppen från våra egna anläggningar och fordon – som kallas Scope 1 och Scope 2 – utan vi anser oss också vara ansvariga för de växthusgaser som våra transportpartners släpper ut på land, i havet och i luften. Dessa Scope 3-utsläpp är också en del av vårt koldioxidavtryck, även om vi själva inte alltid kan påverka dem aktivt. DACHSER ASL har inga fartyg eller flygplan i egen regi, men som speditör kan vi självklart påverka vårt klimatavtryck genom vilka rederier och flygbolag vi väljer att samarbeta med. 

Trots denna ostabila marknad har DACHSER Air & Sea Logistics Sweden växt, kan du berätta om er utveckling och de kommande åren?

2019 tog vi vårt första steg in på den svenska marknaden för sjö- och flygfrakt, precis när omvärlden började svaja. Men sanningen är den att det kommer alltid hända saker på marknaden som är utanför vår kontroll, det som är viktigt är att vi då är en förtroendefull samarbetspartner för våra kunder som erbjuder kvalitet, stabilitet och flexibilitet.

ASL i Sverige har sedan vi startade växt både på marknaden men även organisatoriskt och för mig och mitt team är det viktigt att vi växer hållbart. Vi ska inte rusa fram och på så sätt tappa den service och kvalitet som är så viktig. Det som är allra roligast är att vi haft förmånen att få välkomna flertalet nya kollegor till teamet. Vi är nu ett riktigt starkt team, som jobbar tätt ihop. Fram över ser vi dessutom fram emot att utöka med ännu fler experter inom sjö- och flygfrakt.  

  

  

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic