Två år med DACHSER Air & Sea Logistics Sweden

Maj 2019 gick DACHSER Air & Sea Logistics in på den svenska marknaden och öppnade dörrarna till världen för de svenska kunderna. En pandemi knackade på dörren under 2020 och drog med sig några utmaningar. Hur har det då gått för DACHSER Air & Sea Logistics i Sverige? Tillsammans med Anna Bergdahl, Country Manager, ger vi en återblick på de senaste två åren – om utmaningar och förväntningar inför framtiden.

Två år med DACHSER Air & Sea Logistics Sweden.
Två år med DACHSER Air & Sea Logistics Sweden.

Det har gått två år sedan Anna Bergdahl öppnade dörrarna till DACHSER Sweden Air & Sea Logistics kontor i Göteborg. Med sig hade hon ett team på sju personer – fyra som arbetade med sjöfrakt, två inom flygfrakt och Country Managern själv. De började nästan från ingenting och med det minimala antalet personer som krävdes för att starta flyg- och sjöfraktverksamhet på den svenska marknaden.

Idag arbetar nio personer på kontoret inklusive två nya kollegor i säljteamet, en i Inside Sales och en Sales Executive.

”Mina första milstolpar när jag började på DACHSER var att sätta upp kontoret, hitta det vinnande teamet och sätta DACHSER Sweden Air & Sea Logistics på marknadskartan för sjö- och flygfrakt,” berättar Anna Bergdahl, Country Manager för DACHSER Sweden Air & Sea Logistics. ”Det har varit viktigt för mig att bygga ihop ett dynamiskt team med olika kön, ålder, erfarenhet och en stor vilja att vara med på den här spännande resan. Nu tar vi nästa steg och utökar vår kundportfölj.”

Ett turbulent år

2020 visade sig dock vara ett något annorlunda år än någon hade förväntat sig. DACHSERs huvudkontor svarade snabbt på flaskhalsarna i flygtransportkapaciteten genom att chartra flygplan för att utöka företagets egen kapacitet. Det betyder att logistikleverantören totalt sett ändå lyckades stärka den globala verksamheten och öka intäkterna med 5,2 procent under 2020 inom affärsområdet Air & Sea Logistics. Även sjö- och flygfraktorganisationen i Sverige har upplevt en uppgång under 2020 där de har nästan fördubblat omsättningen, mer än fördubblat antalet sändningar jämfört med år 2019 och ökat tonnaget avsevärt.

"Vi har under de två åren som gått utökat våra affärer med befintliga kunder och haft möjligheten under en turbulent marknadssituation få ombord nya på ett kvalitativt sätt. Jag är otroligt stolt över vad vi har åstadkommit så här långt."

”Med vår starka länk och samarbete med EL kan vi nu också erbjuda deras existerande kunder sjö- och flygprodukten,” säger Anna Bergdahl. ”På lång sikt kommer ”interlocking” med våra vägtransportaktiviteter att göra oss till en stark tjänsteleverantör i Skandinavien och ge oss möjlighet att erbjuda våra kunder samtliga tjänster.”

Pandemin har gjort att det fysiska mötet nästintill har varit en omöjlighet, men Bergdahl ser digitaliseringen som visserligen har stärkts av coronapandemin som en möjlighet för att vårda de nära kundrelationerna.

“Det har funnits tid för att ge den hjälpen och supporten som kunderna har behövt,” säger Anna Bergdahl. ”Sedan har vi haft ett stort fokus på datakvalitet och effektiviseringsprocesser under 2020 – processer och system ska kuggas samman så att fler sändningar ska kunna hanteras per person till bästa service. Det är viktigt för våra kunder att de kan lita på systemen.”

Anna Bergdahl, Country Manager för DACHSER Sweden Air & Sea Logistics.
Anna Bergdahl, Country Manager för DACHSER Sweden Air & Sea Logistics.

Att arbeta i en internationell miljö

Även om deras resa har varit lite annorlunda än de förväntat sig, är Anna Bergdahl mycket stolt över det svenska ASL-teamet och de resultat de har skapat på bara två år sedan de startade verksamhet i Sverige.

”Vi har under de två åren som gått utökat våra affärer med befintliga kunder och haft möjligheten under en turbulent marknadssituation få ombord nya på ett kvalitativt sätt. Jag är otroligt stolt över vad vi har åstadkommit så här långt. Det är en otroligt spännande miljö som vi arbetar i med hela världen som arbetsfält. Allting som händer runtomkring oss i världen påverkar oss eftersom vi är en liten men viktig spelare i en stor miljö,” berättar Anna Bergdahl. ”Vi är en del utav ett globalt nätverk och när vi öppnade dörrarna till det svenska sjö- och flygfraktskontoret, lade vi till ytterligare ett ben för DACHSER Sweden och DACHSER Nordic.”

DACHSER över hela världen
Kontakta oss