Tvådimensionella koder – en titt på framtidens teknik

Vad handlar tvådimensionella koder egentligen om? Och vilka fördelar erbjuder dessa koder när det gäller logistik?

Under rubriken ”Nästa generations teknik” presenteras resultat från Research & Development, som har ett nära samarbete med olika avdelningar och filialer samt med DACHSER Enterprise Lab hos Fraunhofer IML och andra forsknings- och teknikpartners.

Tidigare dominerade den klassiska streckkoden inom logistiken, men nu är man alltmer på väg mot tvådimensionella koder. Dessa koder erbjuder lovande tillämpningsmöjligheter som handlar om mycket mer än rena identifieringsfunktioner.

Med inspiration hämtad från morsekoden skissade den amerikanske IT-studenten Norman Joseph Woodland på sin första idé till en streckkod i form av vertikala linjer redan 1949 – i den mjuka sanden på en strand. Då anade ingen att tre decennier senare skulle denna streckkod i alla dess variationer ha en avgörande inverkan på arbetsprocesserna inom handel, industri och logistik. GS1-128-streckkoden (tidigare kallad EAN 128), och den 18-siffriga SSCC-streckkod som finns kodad i den, har använts sedan mitten av 1990-talet för att hantera processer inom logistik, också hos DACHSER. Det är en teknik som fortfarande är mycket effektiv och lämplig att använda i praktiken.

Vid sidan av de endimensionella streckkoderna började dock även deras släktingar – de tvådimensionella koderna – att omvandla logistikbranschen. Den mest kända 2D-koden är QR-koden. Den uppfanns i Japan i mitten av 1990-talet, då den banbrytande tekniken fick namnet ”QR”, en förkortning för ”quick response”. Idag har nästan alla sett det fyrkantiga pixelfältet med de karakteristiska tre positionsrutorna i hörnen. Det beror på att QR-koder enkelt kan läsas med hjälp av kameratekniken i smartmobiler – en stor fördel jämfört med streckkoder, som i allmänhet är lättare att läsa av med laserskanning. Eftersom det idag finns mer än tre miljarder smartmobiler i världen har nästan hälften av världens befolkning tillgång till de grundläggande tekniska metoderna för att använda det tvådimensionella pixelfältet. QR-koden är därför en globalt tillgänglig standard som också finns i till exempel nuvarande GS1-branschstandarder eller VDA-standarder (den tyska bilbranschens organisation).

Intressanta tillämpningar inom logistik

Modern bildanalys gör det möjligt att läsa av flera QR-koder samtidigt och i rörelse. Detta öppnar för intressanta tillämpningar som innefattar stationära kameror på lager och i fabrikshallar eller mobila kameror kopplade till exempelvis drönare eller autonoma fordon.

En annan fördel QR-koder erbjuder är att en kod kan kryptera upp till 4 296 alfanumeriska tecken – över hundra gånger så många som en 1D-kod av jämförbar storlek. En bit återges som en vit eller svart pixel (kallas även en modul). Internetlänkar kan också lagras på detta sätt – det enda en användare med en smart telefon behöver göra är att skanna QR-koden för att gå direkt till en webbplats.

Förutom QR-koden, som är så vanlig i vardagen, används inom logistiken andra 2D-koder: främst Data Matrix-koden (som normalt har fyra kvadranter) och Aztec-koden (med en positionskvadrat i mitten). Dessa koder erbjuder andra egenskaper för vissa användningsfall.

Sammantaget möjliggör 2D-koder ett brett spektrum av tillämpningar inom logistik som handlar om mer än att enbart identifiera och lagra data. Med hjälp av 2D-koder och optisk bildigenkänning kan leveranser placeras i byggnader och spåras i realtid. Autonoma fordon på lagret utnyttjar dem för navigering och tekniken gör att det också går snabbt och enkelt att mäta paket. Dessutom spelar 2D-koder en allt viktigare roll i digitaliseringen av pappersdokument.

På samma sätt som skedde med streckkoden blir den enorma potentialen hos 2D-koden uppenbar först flera decennier efter att den uppfanns. Fler och fler innovationer håller nu på att växa fram ur den tidigare framtidstekniken.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic