Marknadsinformation

Uppdatering om den aktuella situationen och spridningen av COVID-19

Just nu vidtar vi en rad åtgärder för att förhindra spridning av COVID-19 (det nya coronaviruset) inom vår organisation.

Med tanke på den aktuella situationen har vi vidtagit åtgärder och vi har infört specifika riktlinjer för hur vi agerar inom den globala DACHSER-organisationen. De åtgärder vi kommer att vidta inkluderar bland annat implementeringen av ett centralt rapporteringssystem, men vi bedömer situationen fortlöpande och definierar ytterligare åtgärder. Dessutom har vi intensifierat pågående initiativ i relation till befintliga hygieninsatser för personal, verksamhet och allmän processhygien.

DACHSER följer alla gällande officiella riktlinjer och vidtar lämpliga åtgärder utifrån dessa. I händelse av att ytterligare lokala begränsningar införs har vi utarbetat konkreta planer som är redo att genomföras och som kan säkerställa att våra nätverk fortsätter att fungera.

Vi är beroende av vårt samarbete med alla parter som är involverade i att säkerställa rörelse i leveranskedjorna, till exempel vårt samarbete med lastbilsförare, så att de också kan uppfylla de striktare hygienkraven. På detta sätt kan vi säkerställa en så smidig process som möjligt. Vi har också säkerställt att lastbilsförarna har tillgång till handdesinfektionsmedel på alla våra kontor, så att de enkelt kan följa de allmänna föreskrifterna om basal hygien.

COVID-19: Nya nordiska åtgärder
Det nya coronaviruset COVID-19 har spridit sig snabbare än väntat. Det har lett till att regeringarna i Skandinavien vidtar nya åtgärder för att stoppa spridningen av viruset eftersom det kan få långtgående konsekvenser för samhället.

Regeringarna uppmanar bland annat till att man arbetar hemifrån så långt det är möjligt för att förhindra smittspridning via arbetsplatser, delar av det offentliga stängs ner, och stora folksamlingar förbjuds. Det har en stor inverkan på vår mobilitet och utgör en rad logistiska svårigheter både nationellt och över gränserna.

Hos DACHSER tar vi naturligtvis COVID-19 på största allvar och följer rekommendationerna från de lokala myndigheterna i Sverige, Norge och Danmark. Vi har vidtagit lämpliga åtgärder på alla våra kontor i Skandinavien. Vi rekommenderar våra anställda att inte samlas i större grupper och vi uppmuntrar generellt till god handhygien bland våra anställda och partners. Dessutom gör vi vårt yttersta för att hålla din leveranskedja igång och hålla dig informerad vid nya lokala åtgärder eller utmaningar.

Om du har frågor beträffande dina leveranser är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson hos DACHSER.

Kontakt Maria Andersen