Marknadsinformation

Utsläppsberäkningar med DACHSER Air & Sea Logistics

DACHSER Air & Sea Logistics har sedan flera år samlat in statistik om så kallade koldioxidavtryck (beräkning av CO2-utsläpp) för godstransporter. Dessa data sammanställs i utsläppsrapporter som ger en översikt över enskilda transportrelaterade beräkningar. Utarbetandet av dessa rapporter är en mervärdestjänst som erbjuds DACHSERs Air & Sea Logistics kunder över hela världen och som är skräddarsydd för kundens specifika behov. I allmänhet kan primärenergiförbrukning, utsläpp av växthusgaser och olika luftföroreningar beräknas på sändningsnivå. Detta kan också delas in i enskilda transportsektioner. På så sätt kan transportrelaterade koldioxidutsläpp beräknas för hela transportkedjan.

DACHSER använder en utsläppskalkylator som uppfyller alla krav i den europeiska standarden för beräkning av utsläpp av växthusgaser från person- och godstransporter (EN 16258). En annan fördel med utsläppskalkylatorn är att beräkningsprocesserna automatiseras via ett XML-gränssnitt till transporthanteringssystemet Othello. På så sätt kan utsläppsrapporterna genereras helt automatiskt.

I allmänhet tjänar utsläppsberäkningen inledningsvis till att fastställa den primära energiförbrukningen, växthusgasutsläppen och luftföroreningarna från transporter. Denna information är dock nödvändig för att vidta nödvändiga åtgärder för att minska utsläppen. Därför är det viktigt att kunna ge våra kunder ytterligare fundament för att fatta beslut om att minska deras koldioxidavtryck, utöver själva beräkningarna. Kunderna har därför möjlighet att få simulerade beräkningar för alternativa transport- och samlastningsstrategier.

Förutom att jämföra de klassiska formerna av sjö- och flygfrakt gör vi också våra kunder medvetna om järnvägstransporter som ett alternativ (se DACHSER Rail Services). 

Om du har några frågor angående vår utsläppskalkylator är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic