Vägtransport: Lastkapacitet i Tyskland

Den globala logistikmarknaden 2020 och 2021 har skapat stora utmaningar för hela branschen. Även om ekonomin, inom alla branscher, tog fart i kölvattnet av de långvariga nedstängningar och stängda gränser, ledde detta till höga belastningar på nätverket i år. Vilket i sig resulterat i en ökad brist på lastutrymme. Här ger vi en översikt av den nuvarande situationen.

Utvecklingen av antalet sändningar har haft en avsevärd påverkan på det nuvarande marknadsläget, med sändningar som ökat upp till 20% under de senaste två åren. Till skillnad från åren innan sjönk inte den höga volymen av sändningar som de brukar under sommaren, utan ligger för närvarande på en stadig, mycket hög nivå. Vi räknar med endast små minskningar volymmässigt även under september. Några av orsakerna till detta är eftersläpningar, övergångar i konsumtion till online -detaljhandel och förändringar i lagernivåer inom industri och detaljhandel.

Å andra sidan råder det brist på tillgänglig kapacitet när det gäller fordon, förare och lagerpersonal och branschen står dessutom inför en tungt belastad infrastruktur. Samtidigt kvarstår hög krav på restriktioner gällande hygien och avstånd på arbetsplatsen samt förebyggande åtgärder för att upprätthålla funktionaliteten i DACHSER -nätverket. Följaktligen ökar detta personal- och processkostnader.

De ökade fraktvolymerna i samband med begränsade kapacitet är just nu verklighet för hela logistikbranschen. Våra team gör sitt bästa för att utveckla intelligenta lösningar och bibehålla samma höga kvalitet internationellt som du ä van vid. Trots osäkra tider, arbetar vi ständigt med att upprätthålla stabiliteten i vårt nätverk och ser till att din leveranskedja fortsätter att fungera som den ska.

Om du har några frågor, vänligen kontakta din lokala representant på respektive DACHSER-filial.

Kontakt Elin Bergström Communications Coordinator Nordic