Tillbaka
klimat

Vätgas – framtidens drivkraft?

Forskare vid Kempten University of Applied Sciences har på uppdrag av DACHSER tittat närmare på vätgas som en CO2-neutral energibärare.

Vätgas ses som en lovande möjlighet för att minska koldioxidutsläppen inom branschen för vägtransport.
Vätgas ses som en lovande möjlighet för att minska koldioxidutsläppen inom branschen för vägtransport.

Vätgas ses som en lovande möjlighet för att minska koldioxidutsläppen inom branschen för vägtransport. Därför fick forskare vid Kempten University of Applied Sciences i uppdrag att genomföra studien ”H2 Infrastructure and Logistics”. Syftet med studien var att undersöka den allmänna tillgängligheten av vätgas samt aktuella produktionsprocesser och tankningsalternativ för användning i bränslecellsdrivna ellastbilar i DACHSERs europeiska Road Logistics-nätverk nder perioden 2025 till 2030. Resultatet av studien: I sökandet efter ett rent och hållbart bränsle finns det fortsatt ett antal utmaningar som måste hanteras.

Lämpliga platser för vätgaslastbilar

I studien identifierades strategiska platser där drift av bränslecellsdrivna ellastbilar kan bli möjlig till 2025 tack vare god tillgänglighet för vätgas och gynnsamma platsfaktorer. Fyra ”särskilt lämpliga” DACHSER-anläggningarna är de i Hamburg, Magdeburg, Köln och Herne. Ytterligare 42 andra platser anses också vara ”lämpliga” och kan därmed bli aktuella för lastbilar med denna drivteknik i framtiden.

En stor utmaning är infrastrukturen med syfte på tankstationer. Totalt finns det bara 56 tankstationer i Europa där kommersiella fordon kan tankas med vätgas och det finns inga konkreta utbyggnadsplaner.

Därför undersökte forskare vid Allgäu Research Center, under ledning av professor Werner Mehr även om det skulle vara tekniskt och ekonomiskt genomförbart att producera vätgas internt. För detta ändamål simulerades produktionen av vätgas med hjälp av elektrolys från solcellssystemets överskottsenergi vid DACHSERs anläggning i Freiburg. Resultatet: även om intern produktion är tekniskt möjlig är det för närvarande inte ekonomiskt hållbart på grund av de höga produktionskostnaderna. Dessutom räcker den potentiella maximala volymen för vätgasproduktion endast till att driva ett enda växelflakssläp cirka 80 000 km per år – vilket helt klart är för lite.

Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development och projektledare för DACHSER Climate Protection.
Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development och projektledare för DACHSER Climate Protection.

Lovande energibärare

Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development och projektledare för DACHSER Climate Protection, sammanfattar resultatet: ”Studien från Kempten University of Applied Sciences visar att infrastrukturen för leverans av grön vätgas i Europa just nu är under utveckling. Med ett spektrum som omfattar allt från vätgasimport från andra världsdelar till centrala produktionsanläggningar i Europa och regional självförsörjning. Detta öppnar upp för en lång rad möjligheter att använda denna nya hållbara och klimatvänliga energiform. Mer än 40 av DACHSERs anläggningar har redan en bra position i det europeiska infrastrukturnätverket för vätgas – ett mycket bra utgångsläge för tankning av bränslecellsdrivna ellastbilar. Från och med 2023 kommer de första vätgas bränslecelldrivna ellastbilarna att rulla i DACHSER-nätverket i Magdeburg och Hamburg (båda i Tyskland). Där med inleder DACHSER den nya epoken för vätgas. Målet är att följa utvecklingen av denna banbrytande teknik för nollutsläpp noga och att driva innovationens utvecklingen tillsammans med våra partner.”

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic