Nyheter

”Vår kompass tar oss i rätt riktning”

Att satsa i tuffa förhållanden och samtidigt utnyttja möjligheterna – Bernhard Simon, CEO för DACHSER, om krishantering som en del av DACHSERs kultur.

Bernhard Simon, CEO för DACHSER, om krishantering som en del av DACHSERs kultur.

”När vi nu befinner oss mitt i coronapandemin skadar det inte att blicka bakåt till 1930 – en annan tid som förstås var mycket tuff. Den globala ekonomiska krisen hade Tyskland helt i sitt grepp: industriförsäljningen sjönk dramatiskt och den inhemska transportmarknaden föll med cirka 20 procent på bara ett år. Mot bakgrund av denna situation var det förstås ett vågat, men ändå banbrytande steg för Thomas Dachser att starta ett eget transport- och lagerföretag.

Att satsa i tuffa förhållanden och samtidigt utnyttja möjligheterna som alltid uppstår på dynamiska marknader har blivit en integrerad del av DACHSERs kultur. Vi använder vår egen kapacitet att tänka och våra egna resurser för att lösa problem – ett genomgående tema i företagets nu 90-åriga historia. Det går hand i hand med att vi har modet att ta beräknade risker, fatta beslut och bortse från hur majoriteten tänker och trender i branschen.

Skapa bästa möjliga grund för att fortsätta framåt

Vi förlitar oss på att vår egen kompass, vårt arv, tar oss i rätt riktning. Under coronapandemin har vi levt upp till det förtroende som våra kunder, servicepartners och medarbetare har för DACHSER. Vårt logistiknätverk har visat sig vara stabilt, motståndskraftigt och redo att använda flexibla lösningar samt är tillgängligt för våra kunder utan begränsningar – och skapar därmed bästa möjliga grund för att fortsätta framåt.”

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic