Marknadsinformation

Vårt nätverk är förberett för förändringar

Tusen tack! Under de senaste veckorna har våra kunder informerat oss i god tid om deras nuvarande transportbehov och inkluderat oss i deras planering. Detta har gjort det möjligt för oss att snabbt anpassa vår kapacitet till den faktiska efterfrågan. På grund av de senaste veckornas kraftiga nedgång i transportvolymerna har vi tillfälligt minskat transportkapaciteten och genomfört särskilda tidtabeller.

De många åtgärder som vidtagits för att minska nya infektioner med coronavirus har haft en positiv effekt i många europeiska länder under de senaste veckorna. De första lättnadsåtgärderna, till exempel en delvis nyöppning av affärer, gör vardagen lite enklare för en hel del människor. Många industriföretag återupptar också produktionen – men till största delen på lägre produktionsnivåer – här förväntar vi oss att transportvolymerna förblir volatila, men att de generellt ökar igen.

Med stöd från våra kunder är vi väl förberedda inför den kommande perioden och kommer att kunna hantera de stigande transportvolymer samt fortsätta den välkända höga DACHSER-kvalitetsnivå. Det kommer även i framtiden att vara mycket värdefullt för oss att våra kunder fortsätter att förse oss med all information som gör det möjligt för oss att anpassa transportkapaciteten och planeringen i linje med efterfrågan.

Tusen tack för ert samarbete under denna mycket utmanande period. Vi ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete, där ni kan fortsätta att lita på DACHSER.

 

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic