Tillbaka
klimat

Vi satsar stort

Alexander Tonn ansvarar för verksamheten inom affärsområdet Road Logistics på DACHSER

Alexander Tonn har varit COO för Road Logistics hos DACHSER sedan januari 2021. Han är 48 år och ansvarar för verksamheten inom affärsområdet Road Logistics, som består av divisionerna European Logistics och Food Logistics. Vi pratade med honom om hans erfarenheter, nätverksexpertis och personliga mål.

Alexander, du tog över ansvaret för Road Logistics hos DACHSER mitt under coronapandemin. Vilka var de största utmaningarna?

Början på 2021 var en mycket intensiv och utmanande tid. Förutom pandemins tredje våg var vi också tvungna att hantera brexit. Därefter inträffade extraordinära väderhändelser i bland annat Tyskland. Och hela tiden ökade volymerna i vårt nätverk oerhört mycket. En mjukstart på jobbet var det inte fråga om.

I vilken utsträckning har din fleråriga erfarenhet inom företaget hjälpt dig i din nya roll?

Jag har varit hos DACHSER i 23 år och under 15 av de här åren lärde jag mig allt om de operativa aspekterna av vår verksamhet. Många kollegor har samma erfarenheter, vilket ger mig en stark plattform där jag kan vara öppen och uppriktig när det gäller våra utmaningar. Detta är något jag värdesätter och uppskattar. Dessutom arbetade jag under många år mycket nära min företrädare Michael Schilling i en relation som byggde på ömsesidigt förtroende. Det var en perfekt förberedelse för min nya roll. 

Vilka insikter har varit särskilt viktiga för dig på din resa?

Under dessa utmanande perioder måste vi helt enkelt bli ännu mer flexibla, smidiga och digitala. Våra kunder ändrar sina kontaktpunkter till marknaden. De vill minska komplexiteten och digitalisera sina processer i allt snabbare takt. Ett bra exempel är handeln, som i allt högre grad arbetar med flerkanalsstrategier. Vi vill fortsätta att möta dessa förändrade förväntningar från kunderna med vår vanliga DACHSER-kvalitet.

. Ta logistiken inom DIY-marknaden: 2021 fungerade många upphandlingsprocesser inte som de normalt hade gjort. Det ledde till enorma förseningar i ledtiderna för säsongsvaror på grund av leveransproblem och kapacitetsflaskhalsar inom sjötransporter. Produkter som skickades från Asien inför julsäsongen anlände inte till Europa i slutet av sommaren som de brukar göra. Naturligtvis blev alla inblandade mer och mer nervösa. Men med intelligent kapacitets- och nätverkshantering kunde vi erbjuda våra kunder lämpliga lösningar i den här situationen.

Interview with: Alexander Tonn

COO för Road Logistics på DACHSER

Vad kännetecknar sådana lösningar?

Det handlar om att ha ett helhetsperspektiv med lämpliga erbjudanden från en enda källa. Ett sätt som DACHSER möter denna utmaning på, är genom den nära sammankopplingen av våra europeiska och interkontinentala nätverk så att vi kan skapa globala helhetslösningar. Under pandemin kunde vi implementera skräddarsydda lösningar med högt mervärde för våra kunder när det gällde sådant som att leverera masker, testkit och personlig skyddsutrustning från Kina till sjukhus och vårdinrättningar i Europa. Det var en framgång för alla inblandade – och något vi kan bygga vidare på.

Hållbarhet och klimatskydd är stora frågor inom näringslivet och i samhället. Hur arbetar man med detta inom Road Logistics?

Hållbarhet är mycket viktigt för DACHSER och för våra kunder. Vårt Idea2net-projekt, Klimatskydd, omfattar många aspekter: från utsläppsfria stadsleveranser, via solcellssystem och användning av grön el på våra anläggningar, till elektriska marktransporter som använder teknik med litiumjonbatterier och elektriska lastbilskoncept som vi hjälper till att utveckla i samarbete med partners inom vetenskaps-, forsknings- och teknikområdena. Vi har redan lanserat många banbrytande initiativ inom de här områdena. Till slutet av 2023 planerar vi till exempel att ha konverterat hälften av vår tjänstebilsflotta i Europa till elfordon.

Är e-mobilitet nyckeln till mer hållbarhet?

Tiden får utvisa om det blir batteridrivna elfordon eller koncept för vätgasbränsleceller som gäller. Vi är teknikneutrala och bidrar på ett praktiskt sätt till forskning och utveckling tillsammans med IT & Development Executive Unit under ledning av min kollega i Executive Board, Stefan Hohm. Vi använder oss redan av en viktig hävstång genom att vi systematiskt ökar effektiviteten inom vägtransporter. Bland annat genom fortsatt optimalt utnyttjande av lastutrymmet. Och de nya megatrailers vi använder är ännu ett steg mot att förbättra koldioxidavtrycket inom logistiken. Vi ser inga hinder framöver.

Läs hela intervjun med Alexander Tonn i vårt DACHSER Magazin 01/22 här

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic