Tillbaka
klimat

Vikten av hälsa, säkerhet och miljö

Några av vårens första solstrålar speglar sig i Tanjas Turkanovics gula reflexväst när hon möter upp oss utanför DACHER-filialen i Jönköping. Tanja har nu arbetat som HSE Manager för DACHSER Sweden i cirka fyra månader och arbetet med att införa nya rutiner och processer är redan i full gång.

Tanjas Turkanovic, HSE Manager för DACHSER Sweden

Tanjas roll som HSE Manager innebär att skapa förutsättningar för ett systematiskt arbete med hälsa, säkerhet och miljö inom DACHSER. En bred roll som innebär många kontaktpunkter och en förmåga att knyta samman efterlevnad av lagstadgar och behovet på plats. 

En vanlig arbetsdag kan innebära allt från kontakt med myndigheter och att läsa i lagtexter till att utveckla nya rutiner och processer. En stor del av arbetstiden nu i inledningsfasen går åt till att möta personalen, förstå deras behov och att utbilda chefer som i sin tur kan föra kunskapen vidare. 

”Personalen är det viktigaste vi som företag har, utan personal är vi inget företag. Därför är det viktigt att vi proaktivt arbetar med vår personals hälsa och arbetsmiljö. Vi ska alla gå hem från jobbet lika hela och friska som när vi börjar vår arbetsdag.” förklarar Tanja. 

Transparens med miljön och personalen i fokus

Första steget i DACHSER Swedens HSE-arbete är nu att genomföra behovsanalyser och sätta upp både kortsiktiga och långsiktiga mål. Ett av dessa är att identifiera företagets miljöpåverkan för att sedan reducera det negativa. 

”Enligt Miljöbalken har vi, likt alla andra företag, ett ansvar att lämna en god miljö till nästkommande generation.” förklarar Tanja. ”Vi kommer sätta upp mätbara mål, med full transparens för att kunder och andra intressenter ska kunna följa vårt arbete.” 

Mer konkreta åtgärder kommer alltså logistikföretaget förtydliga under arbetets gång. Men en viktig del som Tanja lyfter är att engagera personalen. Chefer ska utbildas och coachas, information ska lyftas, forum och utbildningar ska hållas och frågar vi Carl-Johan Westas, Country Manager Sweden, European Logistics, så är Tanja en viktigt länk i kedjan. 

”Genom att anställa Tanja med hennes kompetens och driv tar DACHSER Sweden ett viktigt steg vidare för att aktivt värna om både miljön och våra anställda. Vårt övergripande mål är att blir förstahandsvalet för kunders integrerade logisktjänster, i detta ingår det till stor del att visa att vi tar hälsa, säkerhet och miljö på största allvar.” avsluta Carl-Johan Westas, Country Manager Sweden, European Logistics. 

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic