Ytterligare varningsstrejker i tyska hamnar

Redan den 9 juni 2022 hölls varningsstrejker med kort varsel i Hamburg och Bremerhavens hamnar. Ytterligare varningsstrejker kommer nu att äga rum i tyska hamnar från idag, torsdag den 14 juli 2022, till lördagen den 16 juli 2022.

Eftersom ingen överenskommelse ännu har nåtts i förhandlingarna om kollektiv löner för tyska hamnarbetare har fackföreningen ver.di uppmanat till ytterligare strejker i Tysklands hamnar, från och med torsdagen den 14 juli 2022 (06.00) till den 16 juli 2022 (kl. 06.00). Alla större nordsjöhamnar i Tyskland påverkas, framför allt hamnarna i Hamburg, Bremerhaven och Wilhelmshaven.

Under denna tid kan det ske avbrott i terminalhantering och i lastning och lossning av lastbilar och tåg. Eventuella oförutsebara förseningar i upphämtningen och/eller leveransen av containrar kan uppstå.

DACHSER kommer att övervaka situationen och hålla kunderna informerade om den fortsatta utvecklingen. Lokala kontakter på DACHSERs filialer finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic