Karriär Mediaroom

ActiveReport: Övervakningsverktyget för leveransprocessen

ActiveReport övervakar digitalt hela logistikprocessen vid varje steg i leveranskedjan. Vårt proaktiva verktyg för hantering av leveranskedjan övervakar leveranshistoriken och rapporterar automatiskt fel. Både du och våra serviceanställda har direkt åtkomst till alla statusrapporter, så eventuella fel omedelbart kan upptäckas.

Fördelar med att använda ActiveReport:

  • Automatiska och proaktiva meddelanden helt ned på leveransnivå   
  • Information kan skickas direkt efter en händelse, eller efter en daglig översikt   
  • Individuell koordinering och situationsbaserad problemlösning   
  • Garanterar kvalitet och sparar både tid och kostnader   
  • Full transparens över hela logistikprocesskedjan
  • En nära integrering med transporthanteringssystemet Domino – så fort alla leveransuppgifter fångas upp av Domino, visas de automatiskt i ActiveReport