Karriär Mediaroom

Integritet – en attitydfråga

DACHSER har alltid strävat mot att bedriva sin verksamhet och tillhandahålla sina tjänster på ett juridiskt och etiskt acceptabelt sätt, samt försöker se till att företagets affärsmetoder överensstämmer med relevanta krav. Detta är i nära samhörighet med DACHSERS och dess anställdas dagliga agerande.

”Integritet inom logistik” så beskriver vi ämnet när vi talar om Compliance i första hand för oss själva och i andra hand våra affärspartners.

  • Vi bär våra värderingar med oss i våra dagliga affärer
  • Vi säkerställer hållbara affärsrelationer med våra samarbetspartners
  • Vi respekterar våra kunders förväntningar kring att vi arbetar i enlighet med juridiska och etiska standards
  • Vi skapar en stabil grund för tillförlitliga samarbeten med våra kunder.

DACHSER anser att hållbart förvaltat och framtidssäkert åtagande i stor utsträckning bygger på att alla som är inblandade i processen agerar med integritet. Vi vill bygga framgångsrika och långsiktiga affärsrelationer baserade på ett agerande som är ärligt, pålitligt och tillförlitligt.

Integritet inom logistik gör DACHSER till en tillförlitlig partner för kunder och samarbetspartners. Du kan läsa mer om Compliance inom DACHSER här.

Om du vill spela en aktiv roll och stödja DACHSERs CMS eller rapportera eventuella missförhållanden är du välkommen att göra det här.

Ladda ner följande dokument via knappen nedanför:

  • DACHSER Uppförandekod
  • DACHSER Uppförandekod för affärspartners
Uppförandekod ZIP (0,26 MB)