Karriär Mediaroom

DACHSER Sweden

Välkommen till DACHSER Swedens hemsida.

Track & Trace
Du hittar hela världen av eLogistics-applikationer här

DACHSER Nyheter

Marknadsinformation 29.04.2021
Situationen i Indien och inverkan på vår verksamhet

När det gäller den nuvarande situationen i Indien skulle vi vilja ge en uppdatering om DACHSERs verksamhet i Indien. Situationen från och med den 28 april 2021 är följande:

Våra filialer i Indien:
Som en försiktighetsåtgärd på grund av den plötsliga ökningen av coronafall är de flesta av våra filialer i Indien för närvarande stängda. Våra team arbetar hemifrån och det finns begränsad personal på kontoren. Därför kommer det sannolikt att bli förseningar i våra svarstider på grund av den pågående krisen.

Till följd av nedstängningen finns det vissa operativa konsekvenser för sjöfrakt, flygfrakt, tullklarering och inrikes vägtransporter.

Flygfrakt:
De flesta länder har stängt för persontrafik från Indien vilket leder till att alla passagerarflyg på internationella rutter till/från Indien är inställda.
Detta har skapat ytterligare begränsningar av en redan pressad kapacitet.
Prisökningar förväntas därför inom alla sektorer.
Transittiderna har också ökat på grund av den begränsade kapaciteten.

Sjöfrakt:
Sjöfrakten stod redan inför utmaningar till följd av blockeringen av Suezkanalen i slutet av mars.
Hamnar och terminaler fungerar som vanligt, men fartygsscheman fortsätter att påverkas av blockeringen av Suezkanalen samt den plötsliga ökningen av COVID-19-fall i Indien.
Därför väntas förseningar. Vi råder våra kunder att ta hänsyn till förseningar på 1-2 veckor när de planerar sina lager.
Räkna med fler förseningar i kommunikation och verksamhet på grund av det ökande antalet coronavirusfall bland personal i hamnar, tull, CFS och rederier.

Tullen:
Vi har inga oväntade störningar i godstrafiken i Indien.
Våra tullavdelningar är fortfarande verksamma.
Tullmyndigheterna arbetar med begränsad arbetskraft.

På DACHSER har vi vidtagit betydande åtgärder för att säkerställa våra anställdas hälsa och säkerhet, samtidigt som vi hanterar vår dagliga verksamhet med minimal påverkan på våra kunders leveranskedjor. Våra team arbetar flitigt med alla tillgängliga medel för att ta hänsyn till de aktuella utmaningarna.

Vi informerar kontinuerligt om eventuella förändringar i den nuvarande situationen. Om du har frågor beträffande ditt gods är du som alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER.

Nyheter 29.04.2021
Från Trainee till Team Leader

Just nu söker DACHSER Sweden nya Trainees till den unika svensk-danska speditörsutbildningen som kombinerar arbete på ett av de fem platskontoren i Sverige med teoretiska kurser via Roskilde Handelsskole utanför Köpenhamn. Fyra unga människor har redan gått utbildningen och de blir nu mentorer för den nya generationen av Speditionstrainees.

Marknadsinformation 29.04.2021
Höjning av tjeckisk vägskatt

Den tjeckiska regeringen har genomfört ändringar av vägskatten och vägskattesatserna från och med den 1 januari 2021. Till följd av detta har vägskattesatserna för motorvägar och statligt ägda vägar justerats för att ta hänsyn till externa kostnader som luftföroreningar och buller som orsakas av lastbilar. Detta leder till en betydande höjning av vägskatten.

På DACHSER kommer vi att återbetala våra partners för den vägskatt som Tjeckien tar ut, beroende på fordonstyp och avstånd. På så sätt bidrar vi till att upprätthålla oberoende åkares konkurrenskraft och säkerställa godskapaciteten i Tjeckien.

Pressmeddelanden 14.04.2021
Kundernas förtroende stärktes: DACHSER är nöjda med årets resultat

DACHSER kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2020, som kännetecknades av lojalitet och en anda av ömsesidigt förtroende mellan logistikleverantören, företagets kunder och transportpartners. DACHSERs konsoliderade nettointäkter uppgick till 5,61 miljarder euro, en liten minskning på 0,9 procent jämfört med föregående år.

Nyheter 08.04.2021
Satellitbaserad positionsbestämning – en titt på framtidens teknik

Vad handlar satellitbaserad positionsbestämning egentligen om? Och vilka fördelar erbjuder det inom logistiken?

Pressmeddelanden 07.04.2021
DACHSER tillsätter Branch Manager i Malmö

Pierre Nilsson (44) har utsetts till Branch Manager European Logistics för DACHSER Swedens filial i Malmö. Han tog över ansvaret som platschef 15 mars 2021. Med sina mångåriga erfarenheter av logistik kommer han att bidra till Malmökontorets framtida utveckling i nära samarbete med de övriga platscheferna i Sverige.

Marknadsinformation 30.03.2021
Den aktuella situationen i Suezkanalen

Containerfartyget "MS Ever Given", som grundstötte förra tisdagen och har blockerat trafiken i Suezkanalen, har nu dragits loss.

Nyheter 29.03.2021
Så är det att vara Speditionstrainee

Hur är det att vara Trainee på DACHSER? Hur lång tid tar utbildningen? Vilka kurser kommer jag att genomföra och får jag lön under min utbildning? Här hittar du frågor och svar om utbildningen till speditör inom DACHSER som fyra svenska talanger redan har slutfört.

Marknadsinformation 24.03.2021
Behöver du lagerutrymme?

Behöver du lagerutrymme eller står du inför andra logistiska utmaningar? Dra nytta av ett holistiskt, branschspecifikt lagerkoncept som är skräddarsytt för dina individuella behov.

Den intelligenta kombinationen av effektiv lagerhållning, globala transportnät och individuella mervärdestjänster i alla delar av leveranskedjan är med att skapa en serviceportfölj som uppfyller dina behov.

Som en av de ledande logistikleverantörerna är vi representerade på de viktigaste upphandlings- och försäljningsmarknaderna. Vårt tätt vävda nätverk säkerställer snabb upphandling och distribution långt in i regionerna. Interkontinentala förbindelser tillhandahålls av vårt globala sjö- och flygtransportnät. 

DACHSERs globalt enhetliga standarder och innovativa IT-system är utvecklade internt och de säkerställer smidig interaktion och ett tillförlitligt genomförande av alla processer. Integrerade logistiklösningar, global närvaro och vår mångåriga erfarenhet utmärker oss som en stark logistikpartner vid din sida.

Om du är intresserad av denna unika lagerlösning är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER Sweden.

Nyheter 12.03.2021
Det nya DACHSER magazine är här!

Stafettpinnen har lämnats över: nästa generation tog officiellt över ledningen för DACHSER den 1 januari i år, med Burkhard Eling som CEO. I det senaste numret av DACHSER magazine skriver vi om denna förändring.

Vad du behöver veta om Brexit

Vårt brexitteam har lagt grunden för ett fungerande och säkert logistiknätverk till och från Storbritannien.

Många företag som är beroende av att kunna transportera sina produkter på ett smidigt sätt måste nu göra sin hemläxa om brexit för att hålla igång varuflödet. Du hittar all viktig information om brexit genom att klicka på länken:

LÄS MER

Landsfakta (2019)

702569000
Årsomsättning (SEK)
5
Avdelningar
781493
Transporter
Läs