Mediaroom

DACHSER Sweden

Välkommen till DACHSER Swedens hemsida.

Track & Trace
eLogistics

DACHSER Nyheter

3
Nyheter 09.07.2020
Alternativa transportkoncept – Vad händer nu?

Vart är drivlinetekniken på väg? Kommer elmotorer snart att göra diesel inaktuellt? Eller kommer det att vara helt andra energikällor som gäller? Hos DACHSER arbetar logistikspecialister divisionsövergripande med att undersöka alternativa drivlinetekniker och hur de praktiskt kan tillämpas i logistiknätverket.

Marknadsinformation 02.07.2020
Brexit: Slutet på övergångsfasen – vad händer nu?

Tidsfristen för att förlänga brexitförhandlingarna och därmed införa en längre övergångsfas har gått ut. Detta ökar trycket på att nå ett avtal före årets slut om de framtida förbindelserna mellan Storbritannien och EU.

Därför vill vi påpeka att vi behöver en fullmakt från våra kunder om vi ska kunna agera som tullombud och hantera tullklareringen av varor till och från Storbritannien.

Om du har frågor beträffande ditt gods är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER. Våra experter är där och redo att hjälpa dig.

Pressmeddelanden 26.06.2020
Robert Erni blir CFO hos DACHSER

DACHSER utser Robert Erni, med stor erfarenhet inom logistik, att efterträda Burkhard Eling som CFO. Erni inleder sin introduktionsfas hos DACHSER som Deputy Director den 1 september 2020.

Marknadsinformation 25.06.2020
Utsläppsberäkningar med DACHSER Air & Sea Logistics

DACHSER Air & Sea Logistics har sedan flera år samlat in statistik om så kallade koldioxidavtryck (beräkning av CO2-utsläpp) för godstransporter. Dessa data sammanställs i utsläppsrapporter som ger en översikt över enskilda transportrelaterade beräkningar. Utarbetandet av dessa rapporter är en mervärdestjänst som erbjuds DACHSERs Air & Sea Logistics kunder över hela världen och som är skräddarsydd för kundens specifika behov. I allmänhet kan primärenergiförbrukning, utsläpp av växthusgaser och olika luftföroreningar beräknas på sändningsnivå. Detta kan också delas in i enskilda transportsektioner. På så sätt kan transportrelaterade koldioxidutsläpp beräknas för hela transportkedjan.

DACHSER använder en utsläppskalkylator som uppfyller alla krav i den europeiska standarden för beräkning av utsläpp av växthusgaser från person- och godstransporter (EN 16258). En annan fördel med utsläppskalkylatorn är att beräkningsprocesserna automatiseras via ett XML-gränssnitt till transporthanteringssystemet Othello. På så sätt kan utsläppsrapporterna genereras helt automatiskt.

I allmänhet tjänar utsläppsberäkningen inledningsvis till att fastställa den primära energiförbrukningen, växthusgasutsläppen och luftföroreningarna från transporter. Denna information är dock nödvändig för att vidta nödvändiga åtgärder för att minska utsläppen. Därför är det viktigt att kunna ge våra kunder ytterligare fundament för att fatta beslut om att minska deras koldioxidavtryck, utöver själva beräkningarna. Kunderna har därför möjlighet att få simulerade beräkningar för alternativa transport- och samlastningsstrategier.

Förutom att jämföra de klassiska formerna av sjö- och flygfrakt gör vi också våra kunder medvetna om järnvägstransporter som ett alternativ (se DACHSER Rail Services). 

Om du har några frågor angående vår utsläppskalkylator är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Pressmeddelanden 17.06.2020
DACHSER Sweden tillsätter HR Manager

DACHSER Sweden AB stärker sin organisation genom att tillsätta Petter Eriksson som HR Manager. Den nya HR Managern ska ansvara för de svenska HR-aktiviteterna och ha ett nära samarbete med alla fem kontor i Sverige.

Pressmeddelanden 09.06.2020
Resultatrekord för DACHSER Sweden

DACHSER Sweden AB sätter än en gång ett epokgörande resultatrekord. Årsredovisningen för 2019 för DACHSERs svenska dotterbolag visar en ökad omsättning till 703 miljoner kronor och ett resultat på 22,6 miljoner.

Nyheter 03.06.2020
Det nya DACHSER magazine är här!

“A key part of the process – People in logistics”. Det är temat för det senaste numret av DACHSER magazine: Personerna bakom logistiken.

Nyheter 29.05.2020
DACHSER fortsätter med charterflyg i maj

Förutom chartertransporter mellan Asien och Europa kommer logistikleverantören att anordna ytterligare flygrutter över Stilla havet för att täcka in de nord- och sydamerikanska marknaderna. En sådan förändring är den nya rutten Shanghai–Los Angeles.

Pressmeddelanden 11.05.2020
Tillväxten fortsätter för DACHSER Nordic

Den familjeägda logistikleverantören fullföljer därmed sin svit med mycket positiva årsredovisningar och redovisar en vinst före skatt för Nordic på 73,4 miljoner kronor – en ökning med 13 procent.

Nyheter 05.05.2020
Har du läst vårt senaste nyhetsbrev?

I vårt senaste nyhetsbrev får du bland annat en uppskattad paus från COVID-19-nyheterna – med en inblick i vår logistikvärld och hur vi fortfarande håller leveranskedjorna igång. Bland annat får du en inblick i DACHSER-koncernens bokslut, som visade en ökning för 2019. Du får också nyheten om att vi stärker vår organisation i Stockholm genom att tillsätta Nicolai Winter som Sales Manager.

Senaste nytt om coronaviruset

Alla nyheter och uppdateringar om coronaviruset

Klicka här för att se vilka åtgärder vi tar på DACHSER. Här hittar du också senaste nytt om vår operativa verksamhet.

LÄS MER

Landsfakta (2019)

702569000
Årsomsättning (SEK)
5
Avdelningar
781493
Transporter
Läs