Information om drivmedel – september

DACHSER Sweden ABs priser är baserade på valuta och drivmedelnivån December 2004 (Shell index tal). Valuta enligt ECBs officiella noteringar. Justering sker månadsvis.

Drivmedelstillägg september 2023

Land                                    Total
Sverige                               47,02%
Norge                                  50,24%
Danmark                             65,49%
Finland                                70,34%
Tyskland                             63,08%
Benelux                              63,01%
Frankrike                            67;68%
Spanien, Portugal               66,12%
Italien                                  66,12%
Irland, UK                           59,80%
Schweiz                              70,28%
Österrike                             63,05%
Öst Europa                         63,71%

Har du frågor eller önskar mer information är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson eller klicka nedan för kontakt med ett av våra platskontor:

Stockholm
Jönköping
Malmö
Göteborg
Örebro

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic