Information om drivmedel – februari

Från 1 januari 2024 baseras DACHSER Sweden ABs priser på valuta och drivmedelnivån från 2020 (Shell index tal). 

Valuta enligt ECBs officiella noteringar. Justering sker månadsvis.

Drivmedelstillägg februari 2024

Land                                    Total
Sverige                               9,55%
Norge                                  11,00%
Danmark                             24,52%
Finland                                27,02%
Tyskland                             24,52%
Benelux                              24,52%
Frankrike                            27,02%
Spanien, Portugal               27,02%
Italien                                  27,02%
Irland, UK                           27,06%
Schweiz                              36,04%
Österrike                             27,02%
Öst Europa                         27,02%

Har du frågor eller önskar mer information är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson eller klicka nedan för kontakt med ett av våra platskontor:

Stockholm
Jönköping
Malmö
Göteborg
Örebro

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic