Information om drivmedel – juni

Från 1 januari 2024 baseras DACHSER Sweden ABs priser på valuta och drivmedelnivån från 2020 (Shell index tal). 

Valuta enligt ECBs officiella noteringar. Justering sker månadsvis.

Drivmedelstillägg juni 2024

Land                                    Total
Sverige                                9,01%
Norge                                  11,95%
Danmark                             26,31%
Finland                                29,20%
Tyskland                              26,31%
Benelux                               26,31%
Frankrike                             29,20%
Spanien, Portugal               29,20%
Italien                                  29,20%
Irland, UK                            29,35%
Schweiz                               36,39%
Österrike                              29,20%
Öst Europa                          29,20%

Har du frågor eller önskar mer information är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson eller klicka nedan för kontakt med ett av våra platskontor:

Stockholm
Jönköping
Malmö
Göteborg
Örebro

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic