Information om drivmedel – mars

DACHSER Sweden ABs priser är baserade på valuta och drivmedelnivån December 2004 (Shell index tal). Valuta enligt ECBs officiella noteringar. Justering sker månadsvis.

Drivmedelstillägg mars 2023

Land                                    Total
Sverige                               44,02%
Norge                                  44,67%
Danmark                             58,34%
Finland                                62,38%
Tyskland                             56,08%
Benelux                              56,02%
Frankrike                            59,89%
Spanien, Portugal               58,43%
Italien                                  58,43%
Irland, UK                           52,19%
Schweiz                              62,25%
Österrike                             56,05%
Öst Europa                         56,67%

Har du frågor eller önskar mer information är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson eller klicka nedan för kontakt med ett av våra platskontor:
Stockholm
Jönköping
Malmö
Göteborg
Örebro

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic