136 Poster
Sortering: Datum | Relevans

Resultat

2
07/15/2021
Värderingar som följer med hela vägen

Det är företagskulturen som binder samman organisationen. Det handlar om värderingar, normer och beteenden som bildar en större helhet, ger riktning och visar vägen. Det förutsätter att kulturen är påtaglig, att den märks ända in i minsta kugghjul i verksamhetens maskineri. Vi har pratat med Andreas Pedersen, som har fått med sig DACHSERs värderingar från början av sitt yrkesliv.

Läs
07/15/2021
Utmanande och utvecklande: Livet som trainee hos DACHSER

Vera Weidemann, Head of Corporate Human Resources hos DACHSER, berättar om hur personer med talang för logistik kan bli en del av DACHSER-världen.

Läs
07/15/2021
Kvinnorna som bekämpar coronaviruset

Redan när coronapandemin inleddes anpassade sig ett distributionsföretag baserat i norra Spanien till de nya marknadskraven: 2020 tog Pharmediq hjälp av DACHSER för att transportera mer än 100 miljoner munskydd och annan skyddsutrustning till olika platser i Spanien och andra europeiska länder.

Läs
2
07/13/2021
DACHSER Climate Protection: Långsiktig strategi för klimatskydd

Ett aktivt klimatskydd är en del av DACHSERs ansvar. Logistikleverantören tar täten inom klimatskydd baserat på effektiv logistik och tekniska innovationer i samarbete med kunder och partners som också aktivt vill utforma logistikbranschens övergång till utsläppssnål och utsläppsfri teknik. Bara på detta sätt kan Parisavtalets tvågradersmål och EU:s och många andra länders klimatskyddsmål uppnås på medellång och lång sikt.

Läs
07/06/2021
Stora förhoppningar på vätgas – en titt på framtidens teknik

Vilken roll spelar vätgas när en logistikverksamhet som inte släpper ut växthusgaser ska utvecklas? Vi tar en titt på energikällan H2.

Läs
06/30/2021
Har du läst vårt senaste nyhetsbrev?

I vårt senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vår stora satsning för att utöka utsläppsfria leveranser till minst elva storstäder i Europa. Läs hela artikeln om DACHSER Emission-Free Delivery och ta reda på vad vi gör för att uppfylla våra kunders krav på miljövänligare leveranskedjor.

Läs
06/28/2021
Sjötransport: uppdatering om den globala situationen

På grund av störningarna på marknaden för sjötransporter påverkar följdeffekterna (containerbrist och trängsel i hamnarna) fortsatt de globala leveranskedjorna. Nedan följer en uppdatering om alla åtgärder för att minimera potentiella störningar för din verksamhet.

Läs
06/21/2021
Skyttel löser Nilfisks nordiska transportbehov

Skyttelkonceptet startade i november 2020, och sedan dess har DACHSER skött upphämtningen och distributionen av Nilfisks produkter till Sverige, Norge, Finland och Danmark. En DACHSER-trailer som står vid Nilfisks satellitlager i Trollhättan byts ut fler gånger om dagen vid behov.

Läs
2
06/09/2021
Två år med DACHSER Air & Sea Logistics Sweden

Maj 2019 gick DACHSER Air & Sea Logistics in på den svenska marknaden och öppnade dörrarna till världen för de svenska kunderna. En pandemi knackade på dörren under 2020 och drog med sig några utmaningar. Hur har det då gått för DACHSER Air & Sea Logistics i Sverige? Tillsammans med Anna Bergdahl, Country Manager, ger vi en återblick på de senaste två åren – om utmaningar och förväntningar inför framtiden.

Läs
06/08/2021
Driftstörningar i Hamburgs hamn

Med den här uppdateringen vill vi informera dig om att hamnverksamheten i Hamburg för närvarande påverkas av olika faktorer.

Läs
05/26/2021
Från lastbilschaufför till transportledare

Just nu söker DACHSER Sweden nya Trainees till den unika svensk-danska speditörsutbildningen som kombinerar arbete på ett av de fem platskontoren i Sverige med teoretiska kurser via Roskilde Handelsskole utanför Köpenhamn. Fyra unga svenskar har redan gått utbildningen och de blir nu mentorer för den nya generationen av Speditionstrainees.

Läs
3
05/19/2021
Stabil närvaro i hela världen

Träbaserade produkter från den österrikiska tillverkaren Kaindl/Kronospan finns i många bostäder. Att hantera distribution i så bred omfattning innebär en logistisk utmaning.

Läs
05/07/2021
”Vätgas kommer att göra räckvidder på upp till 1 000 kilometer möjliga i framtiden”

I satsningen på att minska utsläppen av växthusgaser under de kommande åren efterfrågas alternativ till diesel, särskilt inom transport- och logistiksektorn. Förutom batteridrivna elfordon, som redan idag hanterar transporter i stadskärnor, kan lastbilar som drivs av vätgasbränsleceller (H2-lastbilar) vara ett alternativ för utsläppsfria fjärrtransporter. En studie utförd av Kempten University of Applied Sciences på uppdrag av DACHSER har nu kommit fram till, baserat på simuleringar, att det i princip är möjligt att använda H2-lastbilar i DACHSERs samlastningsnätverk. Här kan du läsa en intervju med professor Werner E. Mehr från Kempten University of Applied Sciences, fakulteten för maskinteknik, och Andre Kranke, Department Head Trends and Technology Research hos DACHSER.

Läs
04/29/2021
Situationen i Indien och inverkan på vår verksamhet

När det gäller den nuvarande situationen i Indien skulle vi vilja ge en uppdatering om DACHSERs verksamhet i Indien. Situationen från och med den 28 april 2021 är följande:

Våra filialer i Indien:
Som en försiktighetsåtgärd på grund av den plötsliga ökningen av coronafall är de flesta av våra filialer i Indien för närvarande stängda. Våra team arbetar hemifrån och det finns begränsad personal på kontoren. Därför kommer det sannolikt att bli förseningar i våra svarstider på grund av den pågående krisen.

Till följd av nedstängningen finns det vissa operativa konsekvenser för sjöfrakt, flygfrakt, tullklarering och inrikes vägtransporter.

Flygfrakt:
De flesta länder har stängt för persontrafik från Indien vilket leder till att alla passagerarflyg på internationella rutter till/från Indien är inställda.
Detta har skapat ytterligare begränsningar av en redan pressad kapacitet.
Prisökningar förväntas därför inom alla sektorer.
Transittiderna har också ökat på grund av den begränsade kapaciteten.

Sjöfrakt:
Sjöfrakten stod redan inför utmaningar till följd av blockeringen av Suezkanalen i slutet av mars.
Hamnar och terminaler fungerar som vanligt, men fartygsscheman fortsätter att påverkas av blockeringen av Suezkanalen samt den plötsliga ökningen av COVID-19-fall i Indien.
Därför väntas förseningar. Vi råder våra kunder att ta hänsyn till förseningar på 1-2 veckor när de planerar sina lager.
Räkna med fler förseningar i kommunikation och verksamhet på grund av det ökande antalet coronavirusfall bland personal i hamnar, tull, CFS och rederier.

Tullen:
Vi har inga oväntade störningar i godstrafiken i Indien.
Våra tullavdelningar är fortfarande verksamma.
Tullmyndigheterna arbetar med begränsad arbetskraft.

På DACHSER har vi vidtagit betydande åtgärder för att säkerställa våra anställdas hälsa och säkerhet, samtidigt som vi hanterar vår dagliga verksamhet med minimal påverkan på våra kunders leveranskedjor. Våra team arbetar flitigt med alla tillgängliga medel för att ta hänsyn till de aktuella utmaningarna.

Vi informerar kontinuerligt om eventuella förändringar i den nuvarande situationen. Om du har frågor beträffande ditt gods är du som alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER.

Läs
04/29/2021
Från Trainee till Team Leader

Just nu söker DACHSER Sweden nya Trainees till den unika svensk-danska speditörsutbildningen som kombinerar arbete på ett av de fem platskontoren i Sverige med teoretiska kurser via Roskilde Handelsskole utanför Köpenhamn. Fyra unga människor har redan gått utbildningen och de blir nu mentorer för den nya generationen av Speditionstrainees.

Läs
04/29/2021
Höjning av tjeckisk vägskatt

Den tjeckiska regeringen har genomfört ändringar av vägskatten och vägskattesatserna från och med den 1 januari 2021. Till följd av detta har vägskattesatserna för motorvägar och statligt ägda vägar justerats för att ta hänsyn till externa kostnader som luftföroreningar och buller som orsakas av lastbilar. Detta leder till en betydande höjning av vägskatten.

På DACHSER kommer vi att återbetala våra partners för den vägskatt som Tjeckien tar ut, beroende på fordonstyp och avstånd. På så sätt bidrar vi till att upprätthålla oberoende åkares konkurrenskraft och säkerställa godskapaciteten i Tjeckien.

Läs