171 Poster
Sortering: Datum | Relevans

Resultat

01/19/2022
Batterier – En titt på framtidens teknik

Batterier är en oumbärlig del av elektromobilitet. Men dessa energilagringsenheter ger också upphov till många frågor, inte minst vad gäller prestanda och dess påverkan på klimatet. Vi tar här en närmare titt på några av frågeställningarna.

Läs
01/17/2022
Höjda vägtullar i Österrike

Den österrikiska regeringen har beslutat att höja vägtullar med start 1 januari 2022. För DACHSER innebär det att vi måste integrera ändringarna i våra tullavgifter,  detta gäller sedan 1 januari 2022. De nya tullavgifterna kommer göras tillgängliga för våra kunder. 

Behöver du mer information eller har du frågor? Tveka inte på att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER. 
 

Läs
01/12/2022
Sjötransport: Störningar i hamnarna i Ningbo och Tianjin

Vi vill ge dig en uppdatering när det gäller störningarna i hamnarna i Ningbo. Samtidigt har det nyligen förekommit ett coronautbrott i Tianjin. Nedan ger vi dig en översikt av den aktuella situationen.

Läs
01/10/2022
Så påverkar det kinesiska nyåret logistiken

Det kinesiska nyåret inleds i början av februari. Traditionellt är det en viktig händelse som påverkar den globala transportmarknaden till följd av den långa nationella ledigheten, som innebär att företag stänger, fabriker stoppar verksamheter och transportföretag minskar kapaciteten för att möta den lägre efterfrågan. Då marknadsförhållandena i år är mer utmanande än någonsin förväntas effekten av det kinesiska nyåret bli större än vanligt.

Läs
12/20/2021
DACHSER genomför tester med förarlösa truckar

Just nu pågår tester av förarlösa truckar (AGV) på två av DACHSERs anläggningar i Europa. De förarlösa truckarna utför rutinuppgifter vilket minskar de anställdas arbetsbelastning på lång sikt.

Läs
12/14/2021
Nya DACHSER Magazine är här

”Ingenting är mer konstant än förändring” – kloka ord som vi hör mer frekvent just nu. I takt med att världen snurrar allt snabbare ökar också innovationstakten och förändringstrycket i logistikbranschen. I det senaste numret av DACHSER Magazine rapporterar vi om vad vi som företag och våra kunder gör för att ta sig an framtidens angelägna problem.

Läs
12/09/2021
COVID-19: ny virusvariant Omicron – påverkan på flyg- och sjöfraktstjänster

Som världsmedia redan har meddelat har den nya COVID-19-virusvarianten Omicron, som
upptäcktes vara utbredd i Sydafrika, lett till vissa inställda passagerarflyg till och från Sydafrika.

Läs
12/09/2021
Uppdatering brexit: Fas 3 i Storbritanniens ”Border Operating Model”

Föregående år presenterade Storbritanniens regering hur import av varor ska fortgå när brexits övergångsfas är över. Med riktlinjen, kallad "Border Operating Model", konkretiserades en plan i tre steg för införande av tullkontroller. I och med inträdet i riktlinjens tredje fas når Storbritanniens tullförfarande ytterligare en viktig milstolpe i utträdet av EU. DACHSER följer och anpassar sig kontinuerligt till dessa förändringar i tull- och transportförfaranden för att gods fortsatt ska transporteras smidigt över gränsen.

Läs
2
12/06/2021
En nulägesrapport från ASL Sweden

Nedstängda hamnar och flygplatser, brist på personal samt en obalans av kapacitet. Detta samtidigt som människor under de senaste åren ändrar sitt konsumtionsmönster. Sedan pandemin slog till har rapporter kring påverkan på handelsmarknaden avlöst varandra. Vi pratar med Anna Bergdahl, Country Manager för Air & Sea Logistics Sweden, för att få en nulägesrapport.

Läs
2
12/01/2021
Ett nytt perspektiv på leveranskedjor

Den globala ekonomin håller än en gång på att återhämta sig. Men den kraftigt stigande efterfrågan sker inte bara mitt i hanteringen av den fortgående pandemin, den måste också övervinna växande materialbrist. Det innebär en historisk utmaning där leveranskedjor och globala nätverk sätts på prov. Dock, att helt överge globaliseringen är inte något alternativ.

Läs
12/01/2021
Efterfrågan av långsiktiga partnerskap

Vart är den globala ekonomin och dess leveranskedjor på väg? En intervju med professor Aseem Kinra, Head of the Professorship for Global Supply Chain Management vid universitetet i Bremen.

Läs
11/30/2021
Kom ihåg att boka i god tid innan jul

Tiden innan jul kan vara hektisk – både hos oss och hos våra kunder. Detta kan påverka dina leveranser, därför rekommendera vi att du bokar dina transporter i god tid innan jul.

Läs
2
11/24/2021
En ren process

Nilfisk – det världsledande företaget inom professionell rengöringsutrustning startade 1906 i en verkstad på en innegård i Köpenhamn. Tillsammans med DACHSER har Nilfisk effektiviserat sina produktions- och logistikprocesser och skräddarsytt dem efter sina kunders behov.

Läs
11/18/2021
Informationssäkerhet inom DACHSER

Otillräckligt skyddad information utgör en betydande riskfaktor. Det till och med hotar företagets själva existens, då det utgör ett mål för allt vanligare förekommande cyberattacker. Idag är pålitliga och säkra leveranskedjor inom transport- och logistikbranschen – som är särskilt beroende av fungerande IT på många punkter – viktigare än någonsin. Att skydda dina data är därför en högt prioriterad fråga för DACHSER.

Läs
2
11/16/2021
Data för förbättrad processkvalitet och ergonomi

DACHSER har startat ett samarbete med startupföretaget MotionMiners för att få en bättre förståelse för arbetsstegen på transitterminalen. En ny metod för att förbättra processkvaliteten, och i det långa loppet även arbetsergonomin, har testats på fem filialer.

Läs
2
11/10/2021
Kvalitet hela vägen

Korta ledtider är en av många konkurrensfördelar hos DACHSER, enligt Mats Lindqvist på Storefactory, som sedan flera år förlitar sig på DACHSER för transporter både inrikes och utrikes.

Läs