79 Poster
Sortering: Datum | Relevans

Resultat

Marknadsinformation 07/24/2020
DACHSER utökar sin interlocking på Frankfurt flygplats

Den 1 juli 2020 förstärkte DACHSER sitt nätverk mellan affärssegmenten Air & Sea Logistics och European Logistics på Frankfurts flygplats. Logistikleverantören samlar nu importtrafik via flyg till Tyskland och andra europeiska länder på Frankfurts flygplats.

När flygtransporter anländer till Frankfurts flygplats och tas emot i flygtransportlagret förs de direkt vidare in i DACHSERs European Logistics-nätverk, som har ett filialkontor på flygplatsen. Med leveranser till hela Europa från Frankfurt via nätverket erbjuder DACHSER på så sätt sina kunder en enhetlig och pålitlig lösning – från avgångspunkten i andra delar av världen till leverans i Europa. Vi kan nu också erbjuda kunderna heltäckande övervakning av deras försändelser via eLogistics.

Om du har frågor om detta ska du kontakta din kontaktperson på relevant DACHSER-filial.

Läsa
Nyheter 07/17/2020
”Lösningen är att inrätta stabila leveransnätverk”

Vilka är lärdomarna av den nuvarande krisen? Bernhard Simon, CEO för DACHSER, om framtiden för globala varuflöden.

Läsa
Marknadsinformation 07/17/2020
eLogistics – ger snabb och bekväm information om processer längs din leveranskedja

När analoga processer möter en digital värld – det är intelligent logistik.

Läsa
Nyheter 07/17/2020
Logistikpartnerskap och gemensam tillväxt inom avtalslogistik

Vin och sprit är inte den enda bransch där lagerhållning och individuella mervärdestjänster efterfrågas. Med sina lösningar inom avtalslogistik uppfyller DACHSER en mängd olika kundkrav. Läs vår intervju med Alexander Tonn, Corporate Director för Corporate Contract Logistics hos DACHSER.

Läsa
5+
Nyheter 07/15/2020
Vi erbjuder nya möjligheter och en framtid

Logistikleverantören DACHSER samarbetar med barnhjälpsorganisationen terre des hommes med projekt bland annat i Brasilien. Där ligger fokus på ett delprojekt som kallas ”Barns rättigheter skapar framtiden”, som har drivits med framgång sedan 2015 på barnrättscentret CEDECA i Limeira, en stad med stora problem i delstaten São Paulo, nära storstadsregionen Campinas, som har miljontals invånare.

Läsa
3
Nyheter 07/09/2020
Alternativa transportkoncept – Vad händer nu?

Vart är drivlinetekniken på väg? Kommer elmotorer snart att göra diesel inaktuellt? Eller kommer det att vara helt andra energikällor som gäller? Hos DACHSER arbetar logistikspecialister divisionsövergripande med att undersöka alternativa drivlinetekniker och hur de praktiskt kan tillämpas i logistiknätverket.

Läsa
Marknadsinformation 07/02/2020
Brexit: Slutet på övergångsfasen – vad händer nu?

Tidsfristen för att förlänga brexitförhandlingarna och därmed införa en längre övergångsfas har gått ut. Detta ökar trycket på att nå ett avtal före årets slut om de framtida förbindelserna mellan Storbritannien och EU.

Därför vill vi påpeka att vi behöver en fullmakt från våra kunder om vi ska kunna agera som tullombud och hantera tullklareringen av varor till och från Storbritannien.

Om du har frågor beträffande ditt gods är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER. Våra experter är där och redo att hjälpa dig.

Läsa
Marknadsinformation 06/25/2020
Utsläppsberäkningar med DACHSER Air & Sea Logistics

DACHSER Air & Sea Logistics har sedan flera år samlat in statistik om så kallade koldioxidavtryck (beräkning av CO2-utsläpp) för godstransporter. Dessa data sammanställs i utsläppsrapporter som ger en översikt över enskilda transportrelaterade beräkningar. Utarbetandet av dessa rapporter är en mervärdestjänst som erbjuds DACHSERs Air & Sea Logistics kunder över hela världen och som är skräddarsydd för kundens specifika behov. I allmänhet kan primärenergiförbrukning, utsläpp av växthusgaser och olika luftföroreningar beräknas på sändningsnivå. Detta kan också delas in i enskilda transportsektioner. På så sätt kan transportrelaterade koldioxidutsläpp beräknas för hela transportkedjan.

DACHSER använder en utsläppskalkylator som uppfyller alla krav i den europeiska standarden för beräkning av utsläpp av växthusgaser från person- och godstransporter (EN 16258). En annan fördel med utsläppskalkylatorn är att beräkningsprocesserna automatiseras via ett XML-gränssnitt till transporthanteringssystemet Othello. På så sätt kan utsläppsrapporterna genereras helt automatiskt.

I allmänhet tjänar utsläppsberäkningen inledningsvis till att fastställa den primära energiförbrukningen, växthusgasutsläppen och luftföroreningarna från transporter. Denna information är dock nödvändig för att vidta nödvändiga åtgärder för att minska utsläppen. Därför är det viktigt att kunna ge våra kunder ytterligare fundament för att fatta beslut om att minska deras koldioxidavtryck, utöver själva beräkningarna. Kunderna har därför möjlighet att få simulerade beräkningar för alternativa transport- och samlastningsstrategier.

Förutom att jämföra de klassiska formerna av sjö- och flygfrakt gör vi också våra kunder medvetna om järnvägstransporter som ett alternativ (se DACHSER Rail Services). 

Om du har några frågor angående vår utsläppskalkylator är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Läsa
Nyheter 06/03/2020
Det nya DACHSER magazine är här!

“A key part of the process – People in logistics”. Det är temat för det senaste numret av DACHSER magazine: Personerna bakom logistiken.

Nyheter 05/29/2020
DACHSER fortsätter med charterflyg i maj

Förutom chartertransporter mellan Asien och Europa kommer logistikleverantören att anordna ytterligare flygrutter över Stilla havet för att täcka in de nord- och sydamerikanska marknaderna. En sådan förändring är den nya rutten Shanghai–Los Angeles.

Läsa
Marknadsinformation 05/13/2020
Senaste nytt om vår Air & Sea Logistics-verksamhet

Vi vill informera dig om den nuvarande situationen för vår Air & Sea Logistics-verksamhet i regionerna APAC, EMEA och Americas. I det bifogade dokumentet (se nedan) kan du få en översikt över vilka länder vi är verksamma i samt vilka länder vår verksamhet är begränsad i och varför. Eftersom situationen i länderna ständigt förändras kommer det bifogade dokumentet att uppdateras regelbundet och publiceras på vår webbplats.

Vi beklagar eventuella utmaningar du kanske upplever just nu på grund av pandemin. Hos DACHSER har vi initierat beredskapsåtgärder och vi kommer att göra vårt bästa för att hitta alternativa lösningar och hålla din leveranskedja igång. Olika coronaåtgärder från lokala myndigheter och tullmyndigheter kan orsaka förseningar i hamnar och på flygplatser. Dessutom är kapacitetssituationen på den globala flygfraktmarknaden mycket spänd, eftersom det för närvarande inte finns några passagerarflygningar.

Samtidigt har DACHSER genomfört stränga hygienåtgärder som hemmakontor för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och för att göra vår del för att stoppa smittspridningen. DACHSER försöker minimera effekterna av dessa åtgärder och att ta hänsyn till officiella åtgärder, men detta kan leda till förseningar i vår operativa verksamhet.

Om du har frågor beträffande ditt gods är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Marknadsinformation 05/11/2020
Senaste nytt: Begränsningar för transporter i Europa

Här får du en överblick över de begränsningar som för närvarande gäller för transporter i Europa (se nedan). Dessa begränsningar gäller inte för transport av livsmedel. Dokumentet kommer att uppdateras regelbundet.

Marknadsinformation 05/11/2020
Vårt nätverk är förberett för förändringar

Tusen tack! Under de senaste veckorna har våra kunder informerat oss i god tid om deras nuvarande transportbehov och inkluderat oss i deras planering. Detta har gjort det möjligt för oss att snabbt anpassa vår kapacitet till den faktiska efterfrågan. På grund av de senaste veckornas kraftiga nedgång i transportvolymerna har vi tillfälligt minskat transportkapaciteten och genomfört särskilda tidtabeller.

De många åtgärder som vidtagits för att minska nya infektioner med coronavirus har haft en positiv effekt i många europeiska länder under de senaste veckorna. De första lättnadsåtgärderna, till exempel en delvis nyöppning av affärer, gör vardagen lite enklare för en hel del människor. Många industriföretag återupptar också produktionen – men till största delen på lägre produktionsnivåer – här förväntar vi oss att transportvolymerna förblir volatila, men att de generellt ökar igen.

Med stöd från våra kunder är vi väl förberedda inför den kommande perioden och kommer att kunna hantera de stigande transportvolymer samt fortsätta den välkända höga DACHSER-kvalitetsnivå. Det kommer även i framtiden att vara mycket värdefullt för oss att våra kunder fortsätter att förse oss med all information som gör det möjligt för oss att anpassa transportkapaciteten och planeringen i linje med efterfrågan.

Tusen tack för ert samarbete under denna mycket utmanande period. Vi ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete, där ni kan fortsätta att lita på DACHSER.

 

Läsa
Nyheter 05/05/2020
Har du läst vårt senaste nyhetsbrev?

I vårt senaste nyhetsbrev får du bland annat en uppskattad paus från COVID-19-nyheterna – med en inblick i vår logistikvärld och hur vi fortfarande håller leveranskedjorna igång. Bland annat får du en inblick i DACHSER-koncernens bokslut, som visade en ökning för 2019. Du får också nyheten om att vi stärker vår organisation i Stockholm genom att tillsätta Nicolai Winter som Sales Manager.

Läsa
Marknadsinformation 05/04/2020
Förändringar i Italien: senaste nytt om fraktbegränsningar i Europa

Här får du en överblick över de begränsningar som för närvarande gäller för transporter i Europa (se nedan). Dessa begränsningar gäller inte för transport av livsmedel. Dokumentet kommer att uppdateras regelbundet.

Nyheter 05/01/2020
DACHSER organiserar transport med godståg längs den nya sidenvägen

DACHSER Rail Services transporterar kemiska produkter till den kinesiska marknaden från Tyskland på halva tiden.

Läsa