Karriär Mediaroom

Dataskyddspolicy

Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss (”DACHSER”). Behandlingen av dina personuppgifter, såsom ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer, sker alltid i överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och de landsspecifika dataskyddsbestämmelserna.

Med denna sekretesspolicy vill vi informera dig om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter som samlas in och behandlas av oss. Vi kommer också att informera dig om de rättigheter som du har. Om vi vill erbjuda dig speciella tjänster via vår webbplats eller på annat sätt och det inte finns någon rättslig grund för databehandling som är nödvändig i detta sammanhang, kommer vi att inhämta ditt medgivande.

1. Ansvarig person och dataskyddsombud

Den som ansvarar för tillämpningen av lagstiftningen om uppgiftsskydd är:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Straße 2
87439 Kempten
Tyskland

Tel.: +49 831 5916 0
Fax: +49 831 5916-1312
info@dachser.com
www.dachser.com

Namnet på och kontaktuppgifter för DACHSER SE:s dataskyddsombud:

DACHSER SE
Dataskyddsombud
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

data.protection@dachser.com

2. Insamling av allmänna uppgifter och information

Denna webbplats samlar in ett antal allmänna uppgifter och information varje gång den öppnas. Denna allmänna data och information lagras i loggfilerna på servern. Information som kan samlas in är (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem når vår webbplats (så kallade hänvisningssidor), (4) underwebbplatser som kontrolleras via ett åtkomstsystem på vår webbplats, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) IP-adressen (Internet Protocol-adressen), (7) internetleverantören av åtkomstsystemet och (8) andra liknande uppgifter och information som används för att tillhandahålla säkerhet i händelse av angrepp på våra IT-system.

När du använder dessa allmänna data och information drar inte DACHSER några slutsatser om dig. Ingen profilering görs. Vi behöver snarare denna information för att korrekt kunna leverera innehållet på vår webbplats, för att optimera innehållet på vår webbplats samt reklam för denna, säkerställa permanent funktionalitet hos våra IT-system och tekniken för våra webbplatser och tillhandahålla nödvändig information till brottsbekämpande myndigheter i händelse av en cyberattack.

Dessa anonymt insamlade data och information utvärderar DACHSER statistiskt i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten på vårt företag. Vi lagrar anonyma data i serverloggfilerna åtskilt från alla personuppgifter som du anger. Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är art. 6 avs. 1 f i GDPR.

3. Databehandling vid kontakt

Du kan kontakta oss via kontaktformuläret som finns på vår hemsida eller via den e-postadress som anges under Imprint. Om du kontaktar DACHSER via någon av dessa kanaler, kommer vi automatiskt att lagra de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Sådana personuppgifter som tillhandahålls DACHSER på frivillig basis kommer att lagras i syfte att behandla din förfrågan och/eller kontakta dig.

DACHSER hänvisar förfrågningar och tillhörande personuppgifter för behandling och användning till ett verksamhetsställe inom DACHSER-koncernen som besitter den aktuella tekniska kompetensen, vanligtvis dotterbolaget i det land som frågeställaren befinner sig i, och utbyter uppgifter med detta. Till exempel sker det därför ett utbyte av förfrågningar och motsvarande uppgifter på den schweiziska webbplatsen (www.dachser.com/ch) med DACHSER:s dotterbolag i Schweiz (DACHSER Spedition AG). I samband med detta kan data även överföras till tredje land, exempelvis USA.

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna utgörs vid kontraktsinitiering eller -utförande av artikel 6, avs. 1 b i GDPR och i alla andra fall av artikel 6 avs. 1 f i GDPR. För överföring av uppgifter till tredje land är den rättsliga grunden artikel 49, avs. 1 b i GDPR.

4. Prenumeration på vårt nyhetsbrev

På DACHSER:s webbplats ges användarna möjlighet att prenumerera på DACHSER:s nyhetsbrev (t.ex. ”eLetter”). Vilka personuppgifter som skickas till DACHSER vid beställning av nyhetsbrevet beror på det aktuella dataformulär som används för detta ändamål.

Via nyhetsbrevet informerar DACHSER regelbundet kunder och affärspartners om nyheter när det gäller våra tjänster och produkter, aktuella pressmeddelanden, information om vårt varumärke eller aktuellt innehåll på vår webbplats. I princip kan nyhetsbrevet endast tas emot av den berörda personen om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den berörda personen registrerar sig för utskicket av nyhetsbrevet. Av juridiska skäl kommer en bekräftelse att skickas via e-post till den e-postadress som den berörda personen uppgav första gången för utskick av nyhetsbrevet enligt Double-Opt-In-förfarandet. Detta bekräftelsemejl används för att kontrollera om innehavaren av e-postadressen är den person som har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet utgörs av artikel 6, avsnitt 1 a i GDPR.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi IP-adressen som internetleverantören (ISP) har tilldelat den berörda personens datorsystem vid tidpunkten för registreringen, samt datum och klockslag för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna förstå (ett eventuellt) missbruk av e-postadressen för en berörd person vid ett senare tillfälle och fungerar således som ett rättsligt skydd för DACHSER. För insamlingen, bearbetningen, användningen och/eller lagringen av dessa uppgifter inom ramarna för utskicket av nyhetsbrevet kommer DACHSER att anlita företaget Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten för att hantera uppdragsdata.

De personuppgifter som samlas in som en del av registreringen för prenumeration på nyhetsbrevet används uteslutande för följande ändamål:

  • Utskick av nyhetsbrevet
  • Rådgivning och reklam
  • Personlig anpassning av nyhetsbrevet
  • Personligt anpassade ämnesval i nyhetsbrevet

Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras via e-post om detta är nödvändigt för tillhandahållandet av nyhetsbrevstjänsten eller om en registrering krävs för detta, till exempel för ändringar i nyhetsbrevserbjudandet eller ändringar av tekniska förutsättningar.

Samtycket till lagring av personuppgifter som personen i fråga har lämnat till oss för utskick av nyhetsbrevet kan återkallas när som helst. I varje nyhetsbrev finns en länk som man klickar på om man vill återkalla sitt samtycke. Det går också att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande direkt till DACHSER på den adress som anges under punkt 1.

5. Spårning av nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller så kallade web beacons. En web beacon är en miniatyrbild som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden, som skickas i HTML-format för att möjliggöra en registrering av en loggfil och en loggfilsanalys. Detta gör att man kan utvärdera statistiskt om en online-kampanj har varit lyckad eller misslyckad. Med hjälp av den web beacon som är inbäddad kan DACHSER se om och när ett e-postmeddelande har öppnats av en berörd person och vilka länkar i e-postmeddelandet som den registrerade har klickat på.

Sådana personuppgifter som samlas in via web beacons i nyhetsbreven lagras och utvärderas av DACHSER för att optimera nyhetsbrevsutskicken och för att förbättra innehållet i framtida nyhetsbrev utifrån den berörda personens intressen. Berörda personer har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke via vårt Double-Opt-In-förfarande. Efter återkallelsen tar DACHSER bort dessa personuppgifter. En avanmälan från mottagandet av nyhetsbrevet tolkar DACHSER automatiskt som ett återkallande.

6. Cookies

Denna webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som placeras och sparas på en dator via en webbläsare. Genom att använda cookies kan DACHSER tillhandahålla användarvänliga tjänster till dig som inte skulle vara möjliga utan cookies. Cookies gör det möjligt för oss att känna igen användarna av vår webbplats. En användare av en webbplats som tillåter cookies behöver till exempel inte ange sina inloggningsuppgifter på nytt varje gång webbplatsen besöks, eftersom dessa hämtas av webbplatsen och den cookie som lagras på användarens dator.

Du kan när som helst förhindra att cookies placeras på din dator/enhet av vår webbplats med hjälp av motsvarande inställning i webbläsaren som du använder och därmed permanent blockera cookies. Dessutom kan cookies som redan har placerats på din dator/enhet när som helst tas bort via din webbläsare eller andra program. Detta är möjligt på alla vanliga webbläsare. Om du inaktiverar inställningen Tillåt cookies i din webbläsare, kan du eventuellt inte använda alla funktioner på vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies är artikel 6, avs. 1 f i GDPR.

7. Webbanalysverktyget etracker

Ägaren till denna webbplats använder tjänster från etracker GmbH från Hamburg, Tyskland (www.etracker.com) för att analysera användardata. etracker använder som standard inga cookies. Om du uttryckligen godkänner analyscookies (statistiskcookies) används cookies för att kunna göra en statistisk analys av hur besökarna använder webbplatsen samt för att visa användningsrelaterat innehåll eller reklam. Cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens enhet. etracker-cookies innehåller ingen information som gör det möjligt att identifiera användaren.

De uppgifter som genereras med etracker behandlar och lagrar etracker på webbplatsägarens uppdrag endast i Tyskland. Det innebär att de omfattas av de stränga tyska och europeiska dataskyddslagarna och -standarderna. etracker har kontrollerats och certifierats av ett oberoende institut och erhållit dataskyddskvalitetsmärket ePrivacyseal.

Databehandlingen är baserad på bestämmelserna i artikel 6.1 f (berättigat intresse) i dataskyddsförordningen (GDPR). Vår avsikt i enlighet med GDPR (berättigat intresse) är att optimera vårt onlineerbjudande och vår webbnärvaro. Eftersom våra besökares privatsfär är viktig för oss anonymiseras eller pseudonymiseras de uppgifter som eventuellt kan kopplas till en enskild person, till exempel IP-adress, inloggning eller enhets-ID, så snart som möjligt. Uppgifterna används inte på något annat sätt och sammanställs inte med andra uppgifter eller lämnas ut till tredje part.

Med webbläsarinställningen ”do not track” utesluts du automatiskt från spårning.

Du kan när som helst invända mot den ovan beskrivna databehandlingen. Då används dina besöksdata inte längre för webbanalysen. Klicka för att aktivera.

Opt-out

Här hittar du mer information om dataskyddet hos etracker.

8. eLogistics

DACHSER erbjuder tjänster på webbplatsen via verktyget eLogistics. De viktigaste funktionerna i eLogistics-portalen inkluderar online-beräkning av fraktkostnader, registrering av transportorder och spårning av sändningar med hjälp av Tracking & Tracing.

DACHSER hänvisar registreringar till eLogistics samt tillhörande personuppgifter för behandling och användning till ett verksamhetsställe inom DACHSER-koncernen som besitter den aktuella tekniska kompetensen, vanligtvis dotterbolaget i det land som frågeställaren befinner sig i, och utbyter uppgifter med detta. Till exempel sker det därför ett utbyte av registreringar och de uppgifter som har använts för eLogistics på webbplatsen för Schweiz (www.dachser.com/ch) med DACHSER:s dotterbolag i Schweiz (DACHSER Spedition AG). I samband med detta kan data även överföras till tredje land, exempelvis USA. eLogistics-programmen kan använda användare utan eller med individuell registrering. Vid en registrering kommer respektive dotterbolag att frisläppa användaren efter lyckad autentisering. Användare som registrerar sig får tillgång till mer ”autentiseringsuppgifter” jämfört med användning utan registrering, dvs. användarna kan dra nytta av mer avancerade tjänster. Vilka personuppgifter som skickas till DACHSER bestäms av den inmatningsmatris som används för registreringen.

Syftet med dataanvändningen vid användningen av eLogistics tjänster är uteslutande tillhandahållandet av ovannämnda tjänster. Den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna utgörs vid kontraktsinitiering eller -utförande av artikel 6, avs. 1 b i GDPR och i alla andra fall artikel 6, avs. 1 f i GDPR. För överföring av uppgifter till tredje land är den rättsliga grunden artikel 49, avs. 1 b i GDPR.

9. Google Maps

På denna webbplats använder vi utbudet i Google Maps. Det gör att vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och gör att du enkelt kan använda kartfunktionen.

Genom att besöka webbplatsen får Google information om att du har besökt motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs de uppgifter som listas under punkt 2. Detta görs oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på, eller om användarkonto saknas. Om du är inloggad på ditt Google-konto, kommer dina data att vara direkt kopplade till ditt konto. Om du inte vill att din användning ska kopplas till din profil hos Google, måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina data i form av en användarprofil och använder denna för annonsering, marknadsundersökningar och/eller personlig anpassning av sin webbplats. En sådan utvärdering görs speciellt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla riktad annonsering och för att informera andra användare i det sociala nätverket om din aktivitet på vår webbplats. Du har rätt att invända mot upprättandet av dessa användarprofiler, och du måste vända dig till Google för att utöva denna rättighet. Mer information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och behandlingen av informationen av plugin-leverantören hittar du i leverantörens sekretesspolicy.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter vid användning av Google Maps är artikel 6, avs. 1 f i GDPR. Överföringen av personuppgifter till USA görs i överensstämmelse med EU-U.S. Privacy Shield i enlighet med artikel 45, avsnitt 1 i GDPR, som Google är medlem i.

10. Sociala insticksprogram

På vår hemsida använder vi sociala insticksprogram (”plug-ins”) från Facebook, Twitter, YouTube, Xing och LinkedIn. Vi använder plug-ins i synnerhet för att du ska kunna dela innehållet på vår webbplats med andra användare i sociala nätverk eller för att tillhandahålla sådant innehåll. Du känner igen leverantören av respektive plug-in på dennes logotyp eller första bokstaven.

När du besöker vår webbplats skickar vi inte någon personligt identifierbar information till plugin-leverantörerna. Om du emellertid klickar på det valda fältet kommer din personliga information att skickas direkt till leverantören av respektive plugin-program och kan behandlas av denne – möjligen i tredje land, exempelvis USA. Efter att ha klickat på plug-in-fältet öppnas ett nytt fönster i webbläsaren och sidan från leverantören av respektive sociala nätverk öppnas. Dataöverföringen till leverantören av det aktuella plugin-programmet sker oavsett om du har ett konto i det sociala nätverket som tillhör plugin-leverantören. Om du är inloggad hos plugin-leverantören, kommer dina uppgifter som samlas in av oss att vara direkt kopplade till ditt befintliga konto hos plugin-leverantören.

Vi kan inte påverka arten och omfattningen av de uppgifter som samlas in och behandlas genom användningen av plug-ins, inte heller är vi medvetna om den fulla omfattningen av datainsamlingen, ändamålen med behandlingen eller lagringsperioderna. Enligt plugin-leverantörernas egna uppgifter inkluderar de överförda uppgifterna information om din webbläsare, besökta webbplatser och datum och tid för besöket. Plugin-leverantörer behandlar denna information, till exempel för att skapa användarprofiler åt dig och för att visa annonser som är anpassade efter dig. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, och du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att utöva din rätt att invända. För mer information, se respektive leverantörs webbsidor och dataskyddsinstruktioner.

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter med hjälp av sociala insticksprogram är artikel 6.1 f GDPR. Vid användning av Facebook, Twitter, YouTube och LinkedIn kan uppgifter överföras till tredje land, exempelvis USA. I dessa fall ser vi till att det finns en rimlig dataskyddsnivå så att standarden enligt europeisk rätt tillämpas. Detta görs vanligtvis genom Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler och eventuellt ytterligare lämpliga garantier.

11. Överföring av uppgifter till tredje part

Åtkomst till personuppgifter är tekniskt möjligt för de tjänsteleverantörer och samarbetspartners som vi använder oss av för driften av våra webbplatser. Dessa externa leverantörer är skyldiga att använda dina personuppgifter endast i syfte att tillhandahålla de tjänster som begärs av oss eller på annat sätt i enlighet med våra instruktioner.

För de syften som anges i denna sekretesspolicy kommer DACHSER att överföra dina personuppgifter inom DACHSER-koncernen och vidarebefordra dem till respektive nationellt dotterbolag. DACHSER-företag finns också utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. DACHSER ansvarar därför för att informera dig om dina rättigheter som berörd person inom ramen för gällande dataskyddslagar. Du kan skicka eventuella frågor och klagomål som rör dina personuppgifter till DACHSER. De andra DACHSER-företagen inom DACHSER-koncernen, som också de behandlar dina personuppgifter, samarbetar med oss och bistår oss för att uppfylla sådana förfrågningar eller klagomål.

Utöver ovanstående dataöverföringar överför, säljer eller marknadsför vi inte dina personuppgifter till tredje part, t.ex. andra företag eller organisationer, såvida du inte har gett ditt uttryckliga medgivande till detta, eller om överföringen krävs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter gentemot dig, i egenskap av webbplatsanvändare.

12. Varaktighet för datalagring

Kriteriet för lagring av personuppgifter är den aktuella lagstadgade lagringsperioden. I slutet av perioden tar vi rutinmässigt bort relevanta uppgifter, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för att fullgöra avtalet eller ingåendet av avtalet.

Om lagringsändamålet bortfaller eller om en lagringsperiod som föreskrivs av EU-direktivet och den lagstiftande församlingen eller annan behörig lagstiftare upphör att gälla, blockeras eller raderas personuppgifterna automatiskt och i enlighet med lagkraven.

13. Dina rättigheter

I egenskap av berörd person ska de rättigheter som avses i artiklarna 15-21 GDPR uppfyllas av DACHSER om de villkor som anges där är uppfyllda. Med detta avses rätten till information (art. 15 GPDR), rättelse (art. 16 GDPR), borttaget (art. 17 GDPR), begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR), möjlighet till dataöverföring (art. 20 GDPR) och rätten till invändning (art. 21 och 22 GDPR). Utöver detta har du rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten enligt artikel 77 GDPR inkl.

Med artiklarna 13 och 14 i GDPR

Information om dataskydd i enlighet med artiklarna 13 och 14 i GDPR.

Download