Rekommenderade artiklar

02/02/2022
DACHSER Sweden expanderar till Örebro

Med ett nytt säljkontor utökar DACHSER Sweden sin närvaro i mellersta Sverige. Startskottet går under 2022 och första steget är att hitta en säljansvarig.

Läs
01/31/2022
Transit embargo: rådande situation i Frankfurt och Paris

DACHSERs flygbolagspartner, Lufthansa Cargo i Frankfurt, har för närvarande driftsstörningar på grund av personalbrist till följd av covid-19. Samma situation har även uppstått för Air France/KLM i Paris. Följande åtgärder har därför vidtagits:

Läs
01/27/2022
DACHSER Sweden tillsätter ny Branch Manager i Göteborg

Den 1 januari 2022 tillträdde Björn Josefsson som ny Branch Manager vid DACHSER Swedens platskontor i Göteborg.

Läs
01/20/2022
DACHSER tillsätter Sales Manager i Stockholm

Victor Nilsson tillträdde den 1 januari 2022 som Sales Manager vid logistikföretagets platskontor i Stockholm. Detta som ett steg i ledet av DACHSER Swedens tillväxtstrategi.

Läs

DACHSER Sweden

2
05/17/2022
Ytterligare ett rekordår för DACHSER Sweden

Under flera år har DACHSER Sweden AB presenterat resultatrekord på resultatrekord, räkenskapsåret 2021 är definitivt inget undantag. Årsredovisningen 2021 för DACHSER koncernens svenska dotterbolag visar en ökad omsättning till 858 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 53,8 miljoner kronor – vilket innebär en ökning på 107 procent jämfört med 2020.

Läs
05/12/2022
Covid-19: påverkan på globala leveranskedjor

Situationen till följd av covid-19 pandemin i Shanghai och andra större kinesiska städer är fortsatt ansträngd. Det fortsätter att påverka de globala leveranskedjorna inom flyg- och sjöfrakt samt vägtransporter. Därför ger vi här en överblick över situationen i Kina och andra regioner just nu:

Läs
05/11/2022
DACHSER Air & Sea Logistics Sweden tillsätter Sales Manager

DACHSER Swedens kontor för Air & Sea Logistics stärker nu det Göteborgsbaserade teamet med en Sales Manager. Peter Björkman ska bidra till att driva DACHSERs verksamhet inom sjö- och flygfrakt framåt på den svenska marknaden.

Läs
2
05/02/2022
Att veta var och hur

Spårning av försändelser och transporthantering genom Internet of Things: med GPS-spårning i from av 5G/LPWAN-teknik och telematik sätter DACHSER Road Logistics nya standarder för realtidsspårning, prognoser för ankomsttid och visualisering av fjärrtransport av samlastat gods.

Läs
2
04/26/2022
Personerna bakom logistiken

Logistiksektorn är en personalintensiv industri och den rådande marknaden av kvalificerad personal är smal. DACHSER Sweden arbetar aktivt med att attrahera nya medarbetare och behålla personal i det långa loppet.

Läs
04/25/2022
Situationen i Kina till följd av covid-19

Situationen till följd av covid-19 spridningen i Kina är oförändrad. Detta medför fortsatt påverkan för flyg- och sjöfrakt samt vägtransporter, vilket kan påverka din leveranskedja. Därför vill informera om följande:

Läs
3
04/25/2022
Programmera framtiden

Sömlösa, globalt sammankopplade logistiktjänster bygger på högpresterande, intelligent IT. DACHSERs informationslogistik visar att företaget är ett av logistikbranschens tekniska pionjärer och pådrivande krafter. Läs här om Nicola Elsner och Claudia Beck, med två olika karriärer inom IT, men ett gemensamt mål: att ständigt förbättra processerna för våra kunder.

Läs
2
04/21/2022
Ett givande utbyte

Att bygga nätverk och ta tillvara på varandras potential är två viktiga byggstenar för utveckling både privat och professionellt, och möjligheten att utvecklas inom DACHSER är stor. Sophie Popfinger gör ett utbyte på en av DACHSERs svenska filialer, här tar vi del av hennes upplevelse.

Läs
04/19/2022
Internationell forskning om LPWAN-teknik

Snabb och säker dataöverföring blir allt viktigare inom digitaliserad logistik. En befintlig infrastruktur för kommunikation blir därför en grundläggande förutsättning för detta. 

Läs
04/11/2022
Flygfrakt: Fortsatt störningar på kinesiska flygplatser

Den nuvarande situationen med nedstängningar i Shanghai, till följd av smittspridning av covid-19, leder till ytterligare och allvarligare störningar i leveranskedjan för flygfrakt till och från norra Kina.

Läs
Visa mer

DACHSER Corporate

05/19/2022
DACHSER České Budějovice moves to new premises

The České Budějovice branch of the logistics company DACHSER Czech Republic has moved to new premises in the VGP Park České Budějovice, located in the Světlík commercial zone on the outskirts of the South Bohemian metropolis. The company provides comprehensive logistics services from a site with almost 7,000 m2 of logistics and office space. It also features a warehouse with 6,900 pallet spaces for contract logistics services.

Läs
05/10/2022
Update on the impact on global supply chains

The pandemic situation in Shanghai and other major Chinese cities remains tense. This continues to impact global supply chains in air, sea and land transport. We would therefore like to give you an overview of the current situation in China and other regions:

Läs
05/05/2022
DACHSER secures long-term air freight capacity

DACHSER Air & Sea Logistics is extending its charter program on the route between Shanghai and Frankfurt to cover the period from May 2022 to April 2024. This enables the logistics provider to continue to offer its customers reliable transport capacity. DACHSER flies a widebody aircraft between Asia and Europe two days a week, transporting 33 metric tons at a time.

Läs
05/03/2022
Moving into a new dimension

2021 was an exceptional year in every respect. DACHSER recorded a strong growth spurt and increased its revenue to EUR 7.1 billion - equivalent to an increase of 26 percent. This has taken the logistics service provider to new heights. But the challenges DACHSER and the entire logistics industry are facing in 2022 are also big. Thoughts from DACHSER CEO Burkhard Eling.

Läs
Gå till

Mest lästa

10/22/2019
Nya Incoterms 2020

En ny version av Incoterms börjar gälla den 1 januari 2020 och kommer att medföra ett antal förändringar. De leveransvillkor som utfärdats av Internationella Handelskammaren reglerar väsentliga skyldigheter för köpare och säljare inom internationell handel, som transport av varor till köparen, transportkostnader, ansvar för förlust av och skada på varor samt försäkringskostnader.

Genom att anpassa Incoterms 2020 till rådande globala handelsförfaranden blir den nya versionen aktuell och inriktad på praxis. Syftet med revisionen var att göra Incoterms-reglerna mer användarvänliga. Exempelvis har presentationen av reglerna ändrats för att göra det enklare för användarna att välja lämplig regel. Dessutom har ordningsföljen för reglerna ändrats och reviderade användarinstruktioner har lagts till för varje regel.

När det gäller innehållet har betydande förändringar gjorts jämfört med Incoterms 2010, särskilt vad gäller följande:

  • Olika täckningsnivåer inom CIF och CIP: Liksom tidigare är säljaren fortfarande skyldig att i enlighet med Incoterms 2020 teckna och betala för transportförsäkring i reglerna CIF (Cost Insurance Freight) och CIP (Carriage Insurance Paid). Skillnaden mot Incoterms 2010 är att de två reglerna nu ger olika minimitäckning. När CIF används är den minimitäckning som ska gälla oförändrad. Den transportförsäkring som ska tas ut av säljaren måste fortsatt som minst motsvara täckningen i klausul (C) i Institute Cargo Clauses eller liknande klausuler (försäkring av angivna risker). Om CIP används måste säljaren nu tillhandahålla försäkringsskydd i enlighet med klausul (A) i Institute Cargo Clauses (fullständig risktäckning). Både CIF och CIP gör det möjligt för avtalsparterna att komma överens om ett försäkringsskydd som avviker från detta.
  • Inkludering av säkerhetsrelaterade krav: Säkerhetsrelaterade krav för transport av varor har nu inkluderats i regel A 4 och A 7 för varje regel i Incoterms 2020. I likhet med de övriga reglerna i Incoterms bör det noteras att reglerna endast är direkt tillämpliga för parterna i köpeavtalet och ingår inte i transportavtalet.
  • Incoterms 2020 innehåller regler för transport med egna transportmedel i FCA, DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) och DDP (Delivered Duty Paid).
  • För varor som säljs enligt FCA (Free Carrier) och som är avsedda för sjötransport (t.ex. varor i containrar) anger FCA ett nytt alternativ i framtiden. Köparen och säljaren kan komma överens om att köparen ska instruera sin transportör att utfärda ett ombordkonossement till säljaren efter att varorna har lastats. Samtidigt är säljaren skyldig att lämna över detta ombordkonossement till köparen. Det görs vanligtvis genom deltagande banker.
  • DAT byter namn till DPU (Delivered at Place Unloaded). Enligt DAT i Incoterms 2010 levererade säljaren varorna så snart de lossades från transportmedlet vid en ”terminal”. Men enligt anvisningarna för Incoterms 2010 skulle inte termen ”terminal” uppfattas ur teknisk synvinkel, utan avsåg alla lossningsplatser. I Incoterms 2020 har man tagit hänsyn till detta genom att byta namn på DAT till DPU (Delivered at Place Unloaded) i syfte att göra det tydligare. Det innebär att en (avtalad) plats i framtiden kan vara destinationsplatsen.

Incoterms gäller mellan parterna i ett (nationellt eller internationellt) köpeavtal och fokuserar på – men är inte begränsat till – särskilda rättigheter och skyldigheter inom detta avtalsförhållande. Utifrån en enhetlig definition som garanteras på detta sätt kan senare tolkningsproblem eller avvikelser mellan parterna i köpekontraktet undvikas. Det bör noteras att Incoterms, på grund av sin karaktär som allmänna villkor, inte utgör lagstadgade bestämmelser och därmed endast blir juridiskt bindande om de har avtalats mellan parterna i köpekontraktet genom motsvarande hänvisning (för Incoterms 2020 är detta också möjligt innan 1 januari 2020). I enskilda fall har dock bestämmelser i lag som strider mot detta fortfarande företräde före en Incoterm-regel.

Incoterms reviderades av 500 experter från mer än 40 länder.Reglerna är erkända i hela världen och används på mer än 30 olika språk.

Läs
05/29/2019
Ny Sales Executive hos DACHSER Sweden

Victor Nilsson är ny Sales Executive på DACHSER Sweden AB:s filial i Stockholm. Han har jobbat i branschen sedan han var 18 år, bland annat med spedition, tull, trafikplanering och senast som utesäljare hos DSV i Landskrona.

Läs
05/21/2019
DACHSER Air & Sea Logistics startar verksamhet i Sverige

DACHSER Air & Sea Logistics går in på den svenska marknaden och har nu ett kontor för sjö- och flygfrakt i Göteborg.

Läs
2
04/09/2019
En flexibel Tysklandslösning – Didriksons valde DACHSER

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Sedan 1913 har Didriksons tillverkat vattentäta plagg som skyddar mot regn, kyla och vind. Nu har företaget en strategi om att växa på den tyska marknaden – en relativt ny marknad för Skandinaviens ledande varumärke för regn- och funktionsplagg.

Läs
02/21/2019
Brexit: Tiden rinner ut

Medan politikerna fortsätter att försöka hitta en väg ut ur Brexitkrisen rycker dagen då det är dags att lämna EU närmare. Nu är det upp till företagen att systematiskt planera och förbereda sig för alla eventualiteter. En viktig fråga: tull.

Läs
11/05/2018
Ny Branch Manager för DACHSER Norway AS

Den 1 januari 2019 tillträder Armend Krasniqi (33) tjänsten som Branch Manager European Logistics hos DACHSER Norway AS.

Läs
10/22/2018
Ny Branch Manager på DACHSER Sweden

Allan Wolter (62), tidigare Operations Manager på DACHSER Denmarks kontor i Köpenhamn, har utsetts till Branch Manager för DACHSER Sweden AB's kontor i Malmö.

Läs
04/16/2019
DACHSER Köln börjar med leveranser med eldrivna transportcyklar

DACHSERs logistikcenter i Köln har börjat använda elcyklar vid leveranser i stadskärnan. Förutom att förbättra luftkvaliteten är detta en åtgärd som logistikleverantören vidtar som svar på att det införs allt fler trafikbegränsningar samtidigt som trafikstockningarna och byggzonerna blir fler och gör det svårt att leverera till stadskärnor med konventionella lastbilar.

Läs
01/15/2019
DACHSER Sweden tecknar avtal med Volvo Cars

Ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen är ny kund hos DACHSER. Framöver kommer två specialbyggda megatrailers att frakta reservdelar från Volvo Cars i Torslanda utanför Göteborg till DACHSER Sweden AB's filial i Göteborg.

Läs
06/08/2018
Sverige runt på cykel

Den 18 maj startade David Muller sitt cykeläventyr upp genom hela Sverige – från Malmö i syd till Kiruna i nord. Han cyklar nästan 200 mil för att samla in pengar till Barncancerfonden.

Läs