Rekommenderade artiklar

09/22/2021
DACHSER Finland investerar i biogaslastbilar vid förnyandet av kortdistans flottan i huvudstadsregionen

Logistikföretagets beslut kring att investera i transporter med låga utsläpp är ett steg på vägen mot att möta de klimatmål Finlands regering satt upp till 2030. Förnyandet till biogaslastbilar, av kortdistans flottan, innebär att DACHSER Finland redan under 2021 kan leverera på ett mer hållbart sätt till hela Helsingforsregionen.

Läs
09/17/2021
Vägtransport: Lastkapacitet i Tyskland

Den globala logistikmarknaden 2020 och 2021 har skapat stora utmaningar för hela branschen. Även om ekonomin, inom alla branscher, tog fart i kölvattnet av de långvariga nedstängningar och stängda gränser, ledde detta till höga belastningar på nätverket i år. Vilket i sig resulterat i en ökad brist på lastutrymme. Här ger vi en översikt av den nuvarande situationen.

Utvecklingen av antalet sändningar har haft en avsevärd påverkan på det nuvarande marknadsläget, med sändningar som ökat upp till 20% under de senaste två åren. Till skillnad från åren innan sjönk inte den höga volymen av sändningar som de brukar under sommaren, utan ligger för närvarande på en stadig, mycket hög nivå. Vi räknar med endast små minskningar volymmässigt även under september. Några av orsakerna till detta är eftersläpningar, övergångar i konsumtion till online -detaljhandel och förändringar i lagernivåer inom industri och detaljhandel.

Å andra sidan råder det brist på tillgänglig kapacitet när det gäller fordon, förare och lagerpersonal och branschen står dessutom inför en tungt belastad infrastruktur. Samtidigt kvarstår hög krav på restriktioner gällande hygien och avstånd på arbetsplatsen samt förebyggande åtgärder för att upprätthålla funktionaliteten i DACHSER -nätverket. Följaktligen ökar detta personal- och processkostnader.

De ökade fraktvolymerna i samband med begränsade kapacitet är just nu verklighet för hela logistikbranschen. Våra team gör sitt bästa för att utveckla intelligenta lösningar och bibehålla samma höga kvalitet internationellt som du ä van vid. Trots osäkra tider, arbetar vi ständigt med att upprätthålla stabiliteten i vårt nätverk och ser till att din leveranskedja fortsätter att fungera som den ska.

Om du har några frågor, vänligen kontakta din lokala representant på respektive DACHSER-filial.

Läs
09/14/2021
Sjötransport: den rådande situationen i USA

Den rådande situationen med flaskhalsar på den amerikanska marknaden för sjötransporter – som redan pågått i flera månader – kommer att kvarstå under en längre period. Här  ger vi dig en överblick av situationen.

Överbelastning i hamnar och på järnvägar
USA har under flera månader upplevt en historisk överbelastning inom sjötransporter. Orsakerna till detta är välkända: effekter av covid-19 och hög efterfrågan skapar flaskhalsar i alla större hamnar och terminaler i hela landet. Hamn- och järnvägsoperatörer arbetar med minskad personalstyrka, vilket försenar lastning och lossning av fartygen, förlänger uppehållstiden och gör att transportprocesserna till terminalerna går långsammare. Rederierna är också trängda av situationen och arbetar hårt för att erbjuda den service som krävs och respons inom rimlig tid. Fartyg är flera dagar försenade och vi upplever regelbundet att fartyg inte kan gå in i hamnar. Det är nästan omöjligt att hålla schemat.

Situationen för lastbilstransporter
Företag som erbjuder lastbilstransporter drabbades hårt i början av covid-19 och tvingades säga upp många av sina förare på grund av minskade volymer och efterfrågan. Men i takt med en kraftigt ökad efterfrågan och där med ökat behov av transporter på den amerikanska marknaden,  fanns det inte tillräckligt med förare. Förarsituationen har förbättrats under de senaste månaderna, men den nuvarande lastbilsflottan kan fortfarande inte möta den starka efterfrågan. Speditörerna är överbokade under de kommande 3–5 veckorna. För att påskynda upphämtningar och leveranser kan LTL och FTL vara ett alternativ för att ordna överflyttningar till/från containrar på anvisade lager.

Gällande chassin
En stor utmaning är att nästan alla containrar har fastnat någonstans på chassin i väntan på transport. Därmed uppstår problemet att tillgången på tomma chassi är knapp och upphämtningar kan inte genomföras. Alla chassi utnyttjas fullt ut men har blivit svåra att få tag på i USA.

Inkommande gods
Infrastrukturen i hamnarna och på järnvägsterminalerna i USA är helt enkelt överbelastade på grund av den nuvarande importvolymen. Inkommande containrar har parkerats på angivna platser för att få plats med de nya fartygs-/tåglasterna. I många fall är dessa ”parkeringsplatser” helt överfyllda och det är svårt att få fram containrar, vilket gör att de inte är tillgängliga för omedelbar överlämning. När en upphämtning ska ordnas erbjuder terminalen lastbilsföretagen tider först när containern är tillgänglig och förtullad – vilket kan ta flera dagar och i viss fall till och med veckor.

Utgående gods
Den största utmaningen är att hitta ofrånkomligt nödvändig containerutrustning samt chassin för transporten. Hamnar och järnvägsterminaler är också fulla av exportcontainrar och stationerna tar inte gärna emot exportgods. Situationen är ansträngd och nästan alla försändelser drabbas av stora förseningar.

Prognos
Vi räknar med att situationen i USA inte kommer att förbättras i år. Även 2022 kommer att vara utmanande, men DACHSER strävar efter att ge våra kunder god service och bra lösningar trots den utmanande situationen i USA.

Last med hög prioritet
Idag är det möjligt att få bättre transittider och kortare uppehållstider på de amerikanska terminalerna genom att använda LCL-tjänster för prioriterade försändelser istället för FCL-tjänster. DACHSER erbjuder regelbundna LCL-premiumtjänster både på handelsrutter från Asien och Europa. Till exempel har transittider från Kina förkortas från totalt 28 till 18 dagar. Dessutom har vi nya tjänster i sikte som inkluderar Atlanta och Los Angeles, vilket förväntas minska bokningsfönstren avsevärt. Den fortsatt ansträngda situationen på den amerikanska marknaden för sjötransporter kommer också fortsatt betyda att högprioriterat gods oftare transporteras med flyg. DACHSER erbjuder regelbunden premiumkapacitet med sitt eget flygfraktnät, till exempel med veckovisa förbindelser på rutten Frankfurt–Chicago i båda riktningarna och möjlighet att ansluta till andra amerikanska flygplatser.

Vi har dagligen en nära kontakt med transportföretag och tjänsteleverantörer och gör vårt bästa för att få din leveranskedja att fungera så smidigt som möjligt. För individuell rådgivning, vänligen kontakta din lokala representant för DACHSER så kan vi implementera den bästa logistiklösningen för dig.

Läs
09/10/2021
DACHSER planerar att lansera utsläppsfria leveranser i Köpenhamn

DACHSER Denmark kommer, innan 2021 är slut, lansera utsläppsfria leveranser i centrala Köpenhamn. Med det helt batteridrivna fordonet FUSO eCanter kommer logistikleverantören att minska sina koldioxidutsläpp i centrala Köpenhamn. Det bidrar till det mål Köpenhamns stad satt upp; att bli världens första koldioxidneutrala huvudstad.

Läs

DACHSER Sweden

10/13/2021
DACHSER tillsätter Sales Manager i Malmö

Stefan Roysson blir ny Sales Manager för DACHSER Swedens kontor i Malmö, ett naturligt steg i den positiva utvecklingen av DACHSER Sweden AB.

Läs
10/12/2021
Rådande marknad för kvalificerad personal inom logistiksektorn

Logistik är en personalintensiv industri. Specifikt i logistiksektorn stramas nu den rådande marknaden av kvalificerad personal åt. Som följd blir det en utmaning att finna, lära upp och behålla personal i det långa loppet. I denna uppdatering får du en överblick av det rådande läget.

Läs
10/05/2021
Margret brinner för att hjälpa barn

Utbildning är en viktig del av barns väg till en bättre och mer självständig tillvaro. 24 åriga Margret Hans gör ett viktigt arbete och brinner för att barnen av Sanfolket ska få tillgång till utbildning. Detta som en del av det arbete DACHSER och barnhjälpsorganisationen terre des Hommes engagerat sig i sedan 2015.  

Läs
09/30/2021
Anjali förverkligar sina drömmar

För 16 år sedan började DACHSER samarbeta med den internationella barnhjälpsorganisationen Terre des hommes. Barns rättigheter, tillgång till utbildning och främjande av hållbarhet och miljöskydd har alltid varit viktiga delar i partnerskapet. Anjali, en flicka bosatt i norra Indien, är ett av barnen som har fått chansen till ett bättre liv genom detta samarbete.

Läs
09/29/2021
Det nya DACHSER magazine är här!

Det är inte ofta ämnet logistik trendar både i dagstidningar och affärspress, på det sätt det gjort under de senaste månaderna. Den globala ekonomin börjar återhämta sig från pandemins chock och på många håll är produktionen återigen i full fart. Som följd rapporteras det om att brist på råvaror, produkter, förare, containrar och pallar samt bristen på kapacitet för väg-, sjö- och flygtransporter, sätter käppar i hjulet för återgången till ”det normala”.

Läs
09/27/2021
Kinesiska högtiden Golden Week påverkan på logistiken

Den kinesiska högtiden Golden Week, med början 1 oktober, närmar sig. I den här uppdateringen hittar du relevant information och marknadsprognoser.

Läs
09/20/2021
Flygfrakt: Situationen på Shanghai Pudong Airport (PVG)

Beträffande störningarna på Shanghai Pudong Airport i Kina, ger vi här en uppdatering kring rådande läge.

Läs
09/07/2021
DACHSER upprättar kompetenscenter för datavetenskap och maskininlärning

Sedan början av juni har DACHSER samlat ihop den expertis som företaget byggt upp genom olika forsknings- och innovationsprojekt inom områden som artificiell intelligens, maskininlärning och datavetenskap, i ett nytt internt kompetenscenter för datavetenskap och maskininlärning.

Läs
08/31/2021
Har du läst vårt senaste nyhetsbrev?

I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om vårt samarbete med Nilfisk som utökades när DACHSER blev distributionspartner för Nilfisks två nya lager.

Läs
08/25/2021
Stora förseningar på Shanghai Pudong flygplats (PVG)

Flygfrakten till och från Shanghai PVG flygplats ställs återigen inför utmaningar, eftersom flygplatsen rapporterade flera COVID-fall på flygplatsen fredagen den 20 augusti.

Läs
Visa mer

DACHSER Corporate

2
10/18/2021
From Poland to Haifa – Steel colossus for the Mediterranean

The new container bridges for the Port of Haifa made their way from Poland through Hamburg and on to the Mediterranean Sea. DACHSER Air & Sea Logistics took on the job of transporting these disassembled ship-to-shore container bridges, consolidating various parts from suppliers all over Europe—a project of epic proportions.

Läs
10/15/2021
Air Freight status update: PVG, HKG and FRA airports

The air freight market remains challenging after the China Golden Week. Through this update, we would like to give you a brief overview of our major air hubs in China and Germany.

Läs
10/13/2021
"What counts now is quality, reliability and transparency"

Bottlenecks and disruptions in global supply chains are unsettling markets. Supply chain planning has become a matter for the top management. DACHSER CEO Burkhard Eling on changing demands on the logistics partner.

Läs
10/07/2021
Packaging suitable for stress and transport to prevent damage

Especially in the current uncertain economic situation, the main focus is on safety and ability to deliver. The damage-free transport of goods is essential for this and requires packaging that is suitable for stress and transport. In the following, we would like to give an overview of damage prevention through packaging.

Läs
Gå till

Mest lästa

10/22/2019
Nya Incoterms 2020

En ny version av Incoterms börjar gälla den 1 januari 2020 och kommer att medföra ett antal förändringar. De leveransvillkor som utfärdats av Internationella Handelskammaren reglerar väsentliga skyldigheter för köpare och säljare inom internationell handel, som transport av varor till köparen, transportkostnader, ansvar för förlust av och skada på varor samt försäkringskostnader.

Genom att anpassa Incoterms 2020 till rådande globala handelsförfaranden blir den nya versionen aktuell och inriktad på praxis. Syftet med revisionen var att göra Incoterms-reglerna mer användarvänliga. Exempelvis har presentationen av reglerna ändrats för att göra det enklare för användarna att välja lämplig regel. Dessutom har ordningsföljen för reglerna ändrats och reviderade användarinstruktioner har lagts till för varje regel.

När det gäller innehållet har betydande förändringar gjorts jämfört med Incoterms 2010, särskilt vad gäller följande:

  • Olika täckningsnivåer inom CIF och CIP: Liksom tidigare är säljaren fortfarande skyldig att i enlighet med Incoterms 2020 teckna och betala för transportförsäkring i reglerna CIF (Cost Insurance Freight) och CIP (Carriage Insurance Paid). Skillnaden mot Incoterms 2010 är att de två reglerna nu ger olika minimitäckning. När CIF används är den minimitäckning som ska gälla oförändrad. Den transportförsäkring som ska tas ut av säljaren måste fortsatt som minst motsvara täckningen i klausul (C) i Institute Cargo Clauses eller liknande klausuler (försäkring av angivna risker). Om CIP används måste säljaren nu tillhandahålla försäkringsskydd i enlighet med klausul (A) i Institute Cargo Clauses (fullständig risktäckning). Både CIF och CIP gör det möjligt för avtalsparterna att komma överens om ett försäkringsskydd som avviker från detta.
  • Inkludering av säkerhetsrelaterade krav: Säkerhetsrelaterade krav för transport av varor har nu inkluderats i regel A 4 och A 7 för varje regel i Incoterms 2020. I likhet med de övriga reglerna i Incoterms bör det noteras att reglerna endast är direkt tillämpliga för parterna i köpeavtalet och ingår inte i transportavtalet.
  • Incoterms 2020 innehåller regler för transport med egna transportmedel i FCA, DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) och DDP (Delivered Duty Paid).
  • För varor som säljs enligt FCA (Free Carrier) och som är avsedda för sjötransport (t.ex. varor i containrar) anger FCA ett nytt alternativ i framtiden. Köparen och säljaren kan komma överens om att köparen ska instruera sin transportör att utfärda ett ombordkonossement till säljaren efter att varorna har lastats. Samtidigt är säljaren skyldig att lämna över detta ombordkonossement till köparen. Det görs vanligtvis genom deltagande banker.
  • DAT byter namn till DPU (Delivered at Place Unloaded). Enligt DAT i Incoterms 2010 levererade säljaren varorna så snart de lossades från transportmedlet vid en ”terminal”. Men enligt anvisningarna för Incoterms 2010 skulle inte termen ”terminal” uppfattas ur teknisk synvinkel, utan avsåg alla lossningsplatser. I Incoterms 2020 har man tagit hänsyn till detta genom att byta namn på DAT till DPU (Delivered at Place Unloaded) i syfte att göra det tydligare. Det innebär att en (avtalad) plats i framtiden kan vara destinationsplatsen.

Incoterms gäller mellan parterna i ett (nationellt eller internationellt) köpeavtal och fokuserar på – men är inte begränsat till – särskilda rättigheter och skyldigheter inom detta avtalsförhållande. Utifrån en enhetlig definition som garanteras på detta sätt kan senare tolkningsproblem eller avvikelser mellan parterna i köpekontraktet undvikas. Det bör noteras att Incoterms, på grund av sin karaktär som allmänna villkor, inte utgör lagstadgade bestämmelser och därmed endast blir juridiskt bindande om de har avtalats mellan parterna i köpekontraktet genom motsvarande hänvisning (för Incoterms 2020 är detta också möjligt innan 1 januari 2020). I enskilda fall har dock bestämmelser i lag som strider mot detta fortfarande företräde före en Incoterm-regel.

Incoterms reviderades av 500 experter från mer än 40 länder.Reglerna är erkända i hela världen och används på mer än 30 olika språk.

Läs
05/29/2019
Ny Sales Executive hos DACHSER Sweden

Victor Nilsson är ny Sales Executive på DACHSER Sweden AB:s filial i Stockholm. Han har jobbat i branschen sedan han var 18 år, bland annat med spedition, tull, trafikplanering och senast som utesäljare hos DSV i Landskrona.

Läs
05/21/2019
DACHSER Air & Sea Logistics startar verksamhet i Sverige

DACHSER Air & Sea Logistics går in på den svenska marknaden och har nu ett kontor för sjö- och flygfrakt i Göteborg.

Läs
2
04/09/2019
En flexibel Tysklandslösning – Didriksons valde DACHSER

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Sedan 1913 har Didriksons tillverkat vattentäta plagg som skyddar mot regn, kyla och vind. Nu har företaget en strategi om att växa på den tyska marknaden – en relativt ny marknad för Skandinaviens ledande varumärke för regn- och funktionsplagg.

Läs
02/21/2019
Brexit: Tiden rinner ut

Medan politikerna fortsätter att försöka hitta en väg ut ur Brexitkrisen rycker dagen då det är dags att lämna EU närmare. Nu är det upp till företagen att systematiskt planera och förbereda sig för alla eventualiteter. En viktig fråga: tull.

Läs
10/22/2018
Ny Branch Manager på DACHSER Sweden

Allan Wolter (62), tidigare Operations Manager på DACHSER Denmarks kontor i Köpenhamn, har utsetts till Branch Manager för DACHSER Sweden AB's kontor i Malmö.

Läs
11/05/2018
Ny Branch Manager för DACHSER Norway AS

Den 1 januari 2019 tillträder Armend Krasniqi (33) tjänsten som Branch Manager European Logistics hos DACHSER Norway AS.

Läs
04/16/2019
DACHSER Köln börjar med leveranser med eldrivna transportcyklar

DACHSERs logistikcenter i Köln har börjat använda elcyklar vid leveranser i stadskärnan. Förutom att förbättra luftkvaliteten är detta en åtgärd som logistikleverantören vidtar som svar på att det införs allt fler trafikbegränsningar samtidigt som trafikstockningarna och byggzonerna blir fler och gör det svårt att leverera till stadskärnor med konventionella lastbilar.

Läs
05/24/2019
transport logistic 2019 i München

04-07 juni: transport logistic är världens ledande internationella mässa för logistik, mobilitet, IT och supply chain management, och den har ägt rum i München sedan 1978.

Läs
01/15/2019
DACHSER Sweden tecknar avtal med Volvo Cars

Ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen är ny kund hos DACHSER. Framöver kommer två specialbyggda megatrailers att frakta reservdelar från Volvo Cars i Torslanda utanför Göteborg till DACHSER Sweden AB's filial i Göteborg.

Läs