Rekommenderade artiklar

09/18/2023
Höjning av vägskatt i Tyskland

Den tyska förbundsregeringen planerar att höja vägtullar för lastbilar, detta från den 1 december 2023. Ökningen gäller för lastbilar med en bruttovikt på 7,5 ton eller mer. Hur mycket avgiften höjs beror på det enskilda fordonets specifikationer.

Läs
09/11/2023
Kinesiska högtiden Golden Weeks påverkan på logistiken

Mellan den 29 september och den 6 oktober kommer de flesta företag och fabriker i Kina att vara stängda. Den veckolånga ledigheten i en av världens viktigaste ekonomier påverkar den globala leveranskedjan. Börja förbereda dig nu för att minimera eventuella störningar.

Läs
09/07/2023
Har du läst vårt senaste nyhetsbrev? 

Att komma tillbaka till jobbet från semestern är för många en nystart. Vissa ser det till och med som en större nystart än när vi räknar ner vid tolvslaget för ett nytt år. Oavsett när du placerar din nystart så kan vi nog enas om att vid dessa tillfällen är det en tid för att blicka framåt. I detta nyhetsbrev vill vi presentera både lokala och globala framtidsutsikter.

Läs
09/04/2023
DACHSER Sweden välkomnar ny Sales Manager i Stockholm 

Nina Brorson tillträdde i augusti som ny Sales Manager vid DACHSER Swedens platskontor i Stockholm. Efter mer än 30 år på samma företag valde den erfarna säljaren att ansluta till DACHSER Sweden.

Läs

DACHSER Sweden

2
09/20/2023
IT-säkerhet inom logistik 

De omfattande framstegen inom logistik sett till digitalisering ställs i likvärdig kontrast till de stora utmaningarna kring IT-säkerhet. DACHSERs IT-säkerhetsteam arbetar kontinuerligt med att säkerställa att företagets data och system skyddas dygnet runt.

Läs
09/04/2023
Ordning och reda ute på vägarna

Work System är tillverkaren av bilinredning och bilutrustning som levererar ordning och reda i service- och arbetsbilar, från småländska Tenhult ut till den Nordeuropeiska marknaden. DACHSERs integrerade nätverk för vägtransport i Europa har blivit en viktig faktor i företagets framgångssaga.

Läs
09/01/2023
Information om drivmedel – september

DACHSER Sweden ABs priser är baserade på valuta och drivmedelnivån December 2004 (Shell index tal). Valuta enligt ECBs officiella noteringar. Justering sker månadsvis.

Drivmedelstillägg september 2023

Land                                    Total
Sverige                               47,02%
Norge                                  50,24%
Danmark                             65,49%
Finland                                70,34%
Tyskland                             63,08%
Benelux                              63,01%
Frankrike                            67;68%
Spanien, Portugal               66,12%
Italien                                  66,12%
Irland, UK                           59,80%
Schweiz                              70,28%
Österrike                             63,05%
Öst Europa                         63,71%

Har du frågor eller önskar mer information är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson eller klicka nedan för kontakt med ett av våra platskontor:

Stockholm
Jönköping
Malmö
Göteborg
Örebro

Läs
08/25/2023
DACHSER och FERCAM etablerar joint venture i Italien

Ett långvarigt partnerskap leder nu till en joint venture inom styckegods och kontraktlogistik. FERCAM kommer att flytta över sina divisioner Distribution (styckegods) och Logistics (kontraktlogistik) till ett joint venture tillsammans med DACHSER. Partnerskapet kommer gå under namnet ”DACHSER & FERCAM Italia S.r.l.”. DACHSERs andel i det nya bolaget är 80 procent vilket stärker och kompletterar företagets europeiska nätverket för vägtransport. Överlåtelsen måste först godkännas av berörda konkurrensmyndigheter.

Läs
08/22/2023
Programmera framtiden

Genom att skapa förutsättningar för transparenta processer, spårning av försändelser i realtid, korta svarstider och precisionskontroll av leveranskedjor i olika länder och världsdelar gör digitaliseringen att DACHSERs logistiktjänster avancerar till en ny nivå. Vad innebär det för DACHSER-nätverket? Och vilka kvantifierbara fördelar medför IT för kunderna? Vi ställer de här frågorna till DACHSERs CEO Burkhard Eling och CDO Stefan Hohm.

Läs
2
07/04/2023
En första inblick i ny digital plattform

DACHSER digitaliserar sitt utbud av logistiktjänster. DACHSER-plattformen är ett digitaliseringsprojekt som omfattar hela verksamheten och blir på så sätt en central byggsten när kundupplevelsen får en ny design. På transport- och logistikmässan i München fick kunder och andra intresserade en försa glimt av plattformen, som kommer att vara tillgänglig för alla kunder från 2024.  

Läs
07/04/2023
DACHSERs nya höglager i Memmingen är invigt

Det nya höglagret har under de senaste månaderna gradvis tagits i drift. Den toppmoderna anläggningen i industriområdet Gewerbegebiet Nord ligger nära motorväg A7, är helautomatiskt och klimatvänligt. Logistikföretaget har investerat cirka 30 miljoner euro i detta toppmoderna lager.

Läs
07/03/2023
DACHSER öppnar nytt platskontor i Birkala

Logistikföretaget DACHSER Finland har fattat beslut om att expandera till Birkala med ett nytt platskontor vid Tammerfors-Birkala flygplats. Det nya platskontoret kommer omfatta cirka 5 000 kvadratmeter och verksamheten beräknas starta upp sommaren 2024.

Läs
06/27/2023
DACHSER utökar utbudet av flygfrakt mellan Singapore och Frankfurt

DACHSER Singapore har utökat sitt utbud av tjänster på rutten mellan Singapore och Frankfurt så att det nu också finns dagliga avgångar för flygfrakt. För kunderna innebär detta säker kapacitet med en transittid på 72 timmar, samt tillgång till logistikleverantörens sammansvetsade vägtransportnätverk från Frankfurt och vidare i Europa.

Läs
06/01/2023
Har du läst vårt senaste nyhetsbrev?

Solen skiner och semestertider börjar skymta i horisonten. Tills vi fullt ut kan luta oss tillbaka mot en solvarm klippa eller ta ett svalkande dopp, bjuder vi dig här på ett nyhetsbrev till bredden fyllt med intressant läsning.

Läs
Visa mer

DACHSER Corporate

09/22/2023
Small and big successes: Annual report on partnership with terre des hommes

Improving the living conditions and educational opportunities of disadvantaged children and young people - DACHSER has been supporting the children's charity terre des hommes with this overarching goal since 2005. The 2022 Annual Report provides an overview of the worldwide projects and their concrete successes.

Läs
09/19/2023
An award for innovation, an award for the network

Dachser CDO Stefan Hohm was presented with the prestigious "LEO Award for Innovation" by the logistics trade journal DVZ in Hamburg. In its laudatory speech, the jury highlighted Mr. Hohm´s commitment as a driver of innovation and change in logistics.

Läs
09/18/2023
DACHSER welcomes 744 junior staff 

At the start of Germany’s training cycle, DACHSER’s locations across the country are hiring a total of 744 junior staff—over 100 more than last year. Of that group, 708 started their training in eleven different industrial and commercial occupations. The remaining 36 are students, who will be starting their various dual work-study programs with DACHSER in October, and one trainee.

Läs
09/14/2023
VCI and Dachser continue successful purchasing partnership

Kempten, September 14, 2023 – The German Chemical Industry Association (Verband der Chemischen Industrie e.V., or VCI) and DACHSER Chem Logistics have extended their purchasing partnership in logistics ahead of time by five years. Johann-Peter Nickel, Executive Director at VCI, and Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, signed the agreement at Dachser’s Head Office in Kempten.

Läs
Gå till

Mest lästa

10/22/2019
Nya Incoterms 2020

En ny version av Incoterms börjar gälla den 1 januari 2020 och kommer att medföra ett antal förändringar. De leveransvillkor som utfärdats av Internationella Handelskammaren reglerar väsentliga skyldigheter för köpare och säljare inom internationell handel, som transport av varor till köparen, transportkostnader, ansvar för förlust av och skada på varor samt försäkringskostnader.

Genom att anpassa Incoterms 2020 till rådande globala handelsförfaranden blir den nya versionen aktuell och inriktad på praxis. Syftet med revisionen var att göra Incoterms-reglerna mer användarvänliga. Exempelvis har presentationen av reglerna ändrats för att göra det enklare för användarna att välja lämplig regel. Dessutom har ordningsföljen för reglerna ändrats och reviderade användarinstruktioner har lagts till för varje regel.

När det gäller innehållet har betydande förändringar gjorts jämfört med Incoterms 2010, särskilt vad gäller följande:

  • Olika täckningsnivåer inom CIF och CIP: Liksom tidigare är säljaren fortfarande skyldig att i enlighet med Incoterms 2020 teckna och betala för transportförsäkring i reglerna CIF (Cost Insurance Freight) och CIP (Carriage Insurance Paid). Skillnaden mot Incoterms 2010 är att de två reglerna nu ger olika minimitäckning. När CIF används är den minimitäckning som ska gälla oförändrad. Den transportförsäkring som ska tas ut av säljaren måste fortsatt som minst motsvara täckningen i klausul (C) i Institute Cargo Clauses eller liknande klausuler (försäkring av angivna risker). Om CIP används måste säljaren nu tillhandahålla försäkringsskydd i enlighet med klausul (A) i Institute Cargo Clauses (fullständig risktäckning). Både CIF och CIP gör det möjligt för avtalsparterna att komma överens om ett försäkringsskydd som avviker från detta.
  • Inkludering av säkerhetsrelaterade krav: Säkerhetsrelaterade krav för transport av varor har nu inkluderats i regel A 4 och A 7 för varje regel i Incoterms 2020. I likhet med de övriga reglerna i Incoterms bör det noteras att reglerna endast är direkt tillämpliga för parterna i köpeavtalet och ingår inte i transportavtalet.
  • Incoterms 2020 innehåller regler för transport med egna transportmedel i FCA, DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) och DDP (Delivered Duty Paid).
  • För varor som säljs enligt FCA (Free Carrier) och som är avsedda för sjötransport (t.ex. varor i containrar) anger FCA ett nytt alternativ i framtiden. Köparen och säljaren kan komma överens om att köparen ska instruera sin transportör att utfärda ett ombordkonossement till säljaren efter att varorna har lastats. Samtidigt är säljaren skyldig att lämna över detta ombordkonossement till köparen. Det görs vanligtvis genom deltagande banker.
  • DAT byter namn till DPU (Delivered at Place Unloaded). Enligt DAT i Incoterms 2010 levererade säljaren varorna så snart de lossades från transportmedlet vid en ”terminal”. Men enligt anvisningarna för Incoterms 2010 skulle inte termen ”terminal” uppfattas ur teknisk synvinkel, utan avsåg alla lossningsplatser. I Incoterms 2020 har man tagit hänsyn till detta genom att byta namn på DAT till DPU (Delivered at Place Unloaded) i syfte att göra det tydligare. Det innebär att en (avtalad) plats i framtiden kan vara destinationsplatsen.

Incoterms gäller mellan parterna i ett (nationellt eller internationellt) köpeavtal och fokuserar på – men är inte begränsat till – särskilda rättigheter och skyldigheter inom detta avtalsförhållande. Utifrån en enhetlig definition som garanteras på detta sätt kan senare tolkningsproblem eller avvikelser mellan parterna i köpekontraktet undvikas. Det bör noteras att Incoterms, på grund av sin karaktär som allmänna villkor, inte utgör lagstadgade bestämmelser och därmed endast blir juridiskt bindande om de har avtalats mellan parterna i köpekontraktet genom motsvarande hänvisning (för Incoterms 2020 är detta också möjligt innan 1 januari 2020). I enskilda fall har dock bestämmelser i lag som strider mot detta fortfarande företräde före en Incoterm-regel.

Incoterms reviderades av 500 experter från mer än 40 länder.Reglerna är erkända i hela världen och används på mer än 30 olika språk.

Läs
05/21/2019
DACHSER Air & Sea Logistics startar verksamhet i Sverige

DACHSER Air & Sea Logistics går in på den svenska marknaden och har nu ett kontor för sjö- och flygfrakt i Göteborg.

Läs
05/29/2019
Ny Sales Executive hos DACHSER Sweden

Victor Nilsson är ny Sales Executive på DACHSER Sweden AB:s filial i Stockholm. Han har jobbat i branschen sedan han var 18 år, bland annat med spedition, tull, trafikplanering och senast som utesäljare hos DSV i Landskrona.

Läs
2
04/09/2019
En flexibel Tysklandslösning – Didriksons valde DACHSER

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Sedan 1913 har Didriksons tillverkat vattentäta plagg som skyddar mot regn, kyla och vind. Nu har företaget en strategi om att växa på den tyska marknaden – en relativt ny marknad för Skandinaviens ledande varumärke för regn- och funktionsplagg.

Läs
11/05/2018
Ny Branch Manager för DACHSER Norway AS

Den 1 januari 2019 tillträder Armend Krasniqi (33) tjänsten som Branch Manager European Logistics hos DACHSER Norway AS.

Läs
04/16/2019
DACHSER Köln börjar med leveranser med eldrivna transportcyklar

DACHSERs logistikcenter i Köln har börjat använda elcyklar vid leveranser i stadskärnan. Förutom att förbättra luftkvaliteten är detta en åtgärd som logistikleverantören vidtar som svar på att det införs allt fler trafikbegränsningar samtidigt som trafikstockningarna och byggzonerna blir fler och gör det svårt att leverera till stadskärnor med konventionella lastbilar.

Läs
03/24/2020
Brexit: Vad händer nu?

Storbritannien har nu officiellt lämnat EU och Brexit har blivit verklighet. Men det här är bara början. Under övergångsperioden fram till slutet av 2020 får Brexit inte någon större inverkan på näringslivet och logistiken på någon sida av Engelska kanalen. Men vad som händer sedan är fortfarande en öppen fråga.

Läs
02/21/2019
Brexit: Tiden rinner ut

Medan politikerna fortsätter att försöka hitta en väg ut ur Brexitkrisen rycker dagen då det är dags att lämna EU närmare. Nu är det upp till företagen att systematiskt planera och förbereda sig för alla eventualiteter. En viktig fråga: tull.

Läs
01/15/2019
DACHSER Sweden tecknar avtal med Volvo Cars

Ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen är ny kund hos DACHSER. Framöver kommer två specialbyggda megatrailers att frakta reservdelar från Volvo Cars i Torslanda utanför Göteborg till DACHSER Sweden AB's filial i Göteborg.

Läs