Rekommenderade artiklar

05/28/2024
DACHSER Swedens fortsatta satsning på logistiklager

I samband med DACHSER Swedens investeringar i nya lokaler i Jönköping samt Landskrona satsar företaget på ökad lagerhållning på båda orter. Detta går hand i hand med logistikföretagets senaste rekrytering av Anders Ovesson, Business Development Manager för Contract Logistics.

Läs
05/23/2024
Så kan OS i Frankrike påverka logistiken

Frankrike förbereder sig för att välkomna Olympiska Spelen samt Paralympics i Paris och flera franska städer i sommar. Tävlingarna hålls från 26 juli-11 augusti respektive 28 augusti-8 september. Få här en inblick i hur det kan påverka din leveranskedja.

Läs
2
05/21/2024
Ett växande nätverk för livsmedelslogistik

Marknaden för livsmedel växer i Europa och förutspås fortsätta uppåt. Livsmedelslogistik ses som en tillväxtfaktor och DACHSER har under åren utökat sitt nätverk genom flera förvärv av europeiska livsmedelslogistik företag. 

Läs
05/07/2024
DACHSER Swedens årsresultat redovisas med ljusa framtidsutsikter

DACHSER Sweden redovisar ett nedåtgående resultat för 2023 men som följer företagets satta strategi. Den svenska koncernen av transport- och logistikföretaget DACHSER har under året investerat för framtiden och effekten på långsikt spås positiv.

Läs

DACHSER Sweden

2
05/13/2024
En digital dubbelgångare

Den digitala tvillingen är en av de viktigaste innovationerna för morgondagens leveranskedjor. Vilka grundtekniker bygger den på? Och vad innebär den för de dagliga uppgifterna inom logistikbranschen? Framtiden ser ljus ut.

Läs
2
05/03/2024
Fem år med sjö- och flygfrakt på svenska marknaden

När Anna Bergdahl och hennes team i maj 2019 öppnade dörrarna till DACHSER Swedens avdelning för sjö- och flygfrakt visste de inte vilka utmaningar som väntade. Men trots pandemi, inflation och ett ostabilt geopolitiskt världsläge har den svenska sjö- och flygfrakts avdelningen under sina fem år på den svenska marknaden visat stadig tillväxt.

Läs
05/01/2024
Styckegods till havs

Attackerna mot lastfartyg i Röda havet gör att sjöfarten måste ta omvägar och det medför förseningar. Detta är ett växande hot mot transportbranschen och därmed också mot den internationella handeln. I den här intervjun beskriver Christian Kruse, Head of Global Ocean Freight LCL, vilken roll som interkontinental styckegodstransport – LCL-tjänster (Less than Container Load) – spelar och vilka specifika fördelar det erbjuder kunderna.

Läs
05/01/2024
Information om drivmedel – maj

Från 1 januari 2024 baseras DACHSER Sweden ABs priser på valuta och drivmedelnivån från 2020 (Shell index tal). 

Valuta enligt ECBs officiella noteringar. Justering sker månadsvis.

Drivmedelstillägg maj 2024

Land                                    Total
Sverige                                10,62%
Norge                                  13,04%
Danmark                             27,58%
Finland                                30,41%
Tyskland                              27,58%
Benelux                               27,58%
Frankrike                             30,41%
Spanien, Portugal               30,41%
Italien                                  30,41%
Irland, UK                            30,53%
Schweiz                               37,88%
Österrike                              30,41%
Öst Europa                          30,41%

Har du frågor eller önskar mer information är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson eller klicka nedan för kontakt med ett av våra platskontor:

Stockholm
Jönköping
Malmö
Göteborg
Örebro

Läs
04/18/2024
Nästa steg för DACHSER & FERCAM Italia

I augusti 2023 inleddes etableringen av joint venture mellan DACHSER och FERCAM i Italien. Samarbetet fortsätter och den 28 mars 2024 förvärvade DACHSER 80 procent av aktierna i joint venture-bolaget DACHSER & FERCAM Italia. Det innebär att förvärvet av majoriteten i det italienska logistikföretaget FERCAMs divisioner för styckegods- och kontraktslogistik därmed är slutfört.

Läs
04/16/2024
DACHSER förvärvar livsmedelslogistikleverantören Brummer

Genom förvärvet av Brummer, logistikleverantören av temperaturreglerande livsmedel mellan Tyskland, Österrike och grannländerna, stärker DACHSER sitt nätverk för transport och lagring av livsmedel i Europa.

Läs
3
04/09/2024
Med ett öga för mode

Modevärlden är snabb, säsongsbetonad, global och strävar mot att bli en mer hållbar bransch. När plaggen anländer till klädbutiker ska de vara i nyskick, skrynkelfria och levereras i rätt tid. Detta är en utmaning som DACHSERs branschspecifika lösning – Fashion Logistics – gärna tar sig an.    

Läs
04/05/2024
Kritisk situation på flygfraktsmarknaden i Indien och Bangladesh

Under den gångna veckan har en kritisk situation på flygfraktsmarknaden uppstått i Indien och Bangladesh, något som påverkar vår flygfraktsverksamhet.   

Läs
04/04/2024
Hållbarhetsrapport

I vår nordiska CSR-rapport hittar du information om vårt strategiska tillvägagångssätt kring ekonomi, miljö och socialt ansvar.

Läs
03/22/2024
DACHSER är på rätt väg och expanderar sitt globala nätverk

Efter den ekonomiska uppgången på logistikområdet till följd av coronapandemin och störningarna i de globala leveranskedjorna återgick branschen till det normala under 2023. DACHSER hörde till de företag vars räkenskapsår präglades av svag efterfrågan på logistiktjänster mot bakgrund av betydande överkapacitet och kraftigt sjunkande priser inom flyg- och sjöfrakt.

Läs
Visa mer

DACHSER Corporate

05/28/2024
New Free Trade Agreement between the European Union and New Zealand

After several years of negotiations, the European Union has concluded a free trade agreement with New Zealand (source: Official Journal of the EU L/2024/866 of 25.03.2024), which came into force on May 01, 2024.

Läs
05/24/2024
DACHSER at the CosmeticBusiness 2024 in Munich

The industry solution DACHSER Cosmetics Logistics will be taking part in CosmeticsBusiness, an international supplier trade fair for the cosmetics industry, on June 5 and 6 at the MOC Event and Order Center in Munich. The logistics service provider will be presenting its customized transport and logistics services for the cosmetics industry at Stand 09 in Hall 3. This is DACHSER's second time at the trade fair.

Läs
05/23/2024
Olympic and Paralympic Games 2024 – Key dates and impact on supply chains

France is preparing to host two of the world´s largest sporting events this summer in Paris and several other French cities. The Summer Olympics and Paralympics will take place mainly in the capital from July 26 to September 8.

Läs
2
04/24/2024
Fresh wins

Food logistics is a growth factor in Europe. DACHSER has further expanded its own network with pioneering acquisitions and is investing in climate action and digitalization. Its network partners on the Continent benefit from this as well.

Läs
Gå till

Mest lästa