Rekommenderade artiklar

Nyheter 04/08/2021
Satellitbaserad positionsbestämning – en titt på framtidens teknik

Vad handlar satellitbaserad positionsbestämning egentligen om? Och vilka fördelar erbjuder det inom logistiken?

Läs
Pressmeddelanden 04/07/2021
DACHSER tillsätter Branch Manager i Malmö

Pierre Nilsson (44) har utsetts till Branch Manager European Logistics för DACHSER Swedens filial i Malmö. Han tog över ansvaret som platschef 15 mars 2021. Med sina mångåriga erfarenheter av logistik kommer han att bidra till Malmökontorets framtida utveckling i nära samarbete med de övriga platscheferna i Sverige.

Läs
Nyheter 03/29/2021
Så är det att vara Speditionstrainee

Hur är det att vara Trainee på DACHSER? Hur lång tid tar utbildningen? Vilka kurser kommer jag att genomföra och får jag lön under min utbildning? Här hittar du frågor och svar om utbildningen till speditör inom DACHSER som fyra svenska talanger redan har slutfört.

Läs
Marknadsinformation 03/24/2021
Behöver du lagerutrymme?

Behöver du lagerutrymme eller står du inför andra logistiska utmaningar? Dra nytta av ett holistiskt, branschspecifikt lagerkoncept som är skräddarsytt för dina individuella behov.

Den intelligenta kombinationen av effektiv lagerhållning, globala transportnät och individuella mervärdestjänster i alla delar av leveranskedjan är med att skapa en serviceportfölj som uppfyller dina behov.

Som en av de ledande logistikleverantörerna är vi representerade på de viktigaste upphandlings- och försäljningsmarknaderna. Vårt tätt vävda nätverk säkerställer snabb upphandling och distribution långt in i regionerna. Interkontinentala förbindelser tillhandahålls av vårt globala sjö- och flygtransportnät. 

DACHSERs globalt enhetliga standarder och innovativa IT-system är utvecklade internt och de säkerställer smidig interaktion och ett tillförlitligt genomförande av alla processer. Integrerade logistiklösningar, global närvaro och vår mångåriga erfarenhet utmärker oss som en stark logistikpartner vid din sida.

Om du är intresserad av denna unika lagerlösning är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER Sweden.

Läs

DACHSER Sweden

Marknadsinformation 03/30/2021
Den aktuella situationen i Suezkanalen

Containerfartyget "MS Ever Given", som grundstötte förra tisdagen och har blockerat trafiken i Suezkanalen, har nu dragits loss.

Läs
Nyheter 03/12/2021
Det nya DACHSER magazine är här!

Stafettpinnen har lämnats över: nästa generation tog officiellt över ledningen för DACHSER den 1 januari i år, med Burkhard Eling som CEO. I det senaste numret av DACHSER magazine skriver vi om denna förändring.

Läs
Nyheter 03/02/2021
Har du läst vårt senaste nyhetsbrev?

År 2020 ligger bakom oss. Vi har hoppat in i ett år där hoppet glimmar i horisonten och vårt första nyhetsbrev 2021 präglas av detta hopp. Vi ger vårt bästa bud på vad som har hjälpt oss genom krisen och vad som kan hjälpa dig och dina kunder genom den.

Läs
Nyheter 02/23/2021
DACHSER levererar med elcykel i Prag

DACHSER lanserar ett pilotprojekt i Tjeckien för leveranser med en eldriven transportcykel i centrala Prag. Det nybyggda mikronavet ”Depot.Bike” på tunnelbanestationen Florenc används för detta ändamål.

Läs
Pressmeddelanden 02/18/2021
DACHSER Air & Sea Logistics omorganiserar ledningen för regionerna

DACHSER Air & Sea Logistics (ASL) har omorganiserat ledningen av sina affärsenheter i regionerna Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) och Americas.

Läs
2
Nyheter 02/10/2021
Ett flexibelt nätverk

Följande gäller för komplexa logistiknätverk: Ju närmare de enskilda naven är anslutna till varandra, desto mer stabila är nätverken och desto större flexibilitet kan de erbjuda kunder inom alla sektorer — även i kristider. Vissa nav tar på sig större konsolideringsuppgifter – inom DACHSER kallas de Eurohubs.

Läs
Marknadsinformation 02/08/2021
Riktlinjer för märkning och förpackning av varor

Att hålla reda på alla förändringar som sker i samband med brexit kan vara en utmaning. Den brittiska regeringen har till exempel fastställt riktlinjer för varor förpackade i träförpackningar för import, export, återanvändning och retur.

Du och dina samarbetspartners måste se till att all träemballage som används följer de nya riktlinjerna. Vad begreppet ”träemballage” inkluderar kan du läsa mer om här.

Vad du ska göra beror på om du importerar eller exporterar varor. Om du inte följer reglerna kan emballaget avvisas eller förstöras och du får transportera varorna på ett annat sätt.

Import av träemballage

Om du använder träemballage när du importerar varor till Storbritannien måste emballaget uppfylla den internationella standarden ISPM15.

Du bör ange kraven för träemballage i avtalet mellan dig och din exportör. Detta kan skydda dig om tullmyndigheterna inte kan godkänna din sändning och du blir ombedd att betala för en eller flera av följande punkter:

 • ny förpackning av varorna
 • behandling och märkning av träemballaget enligt ISPM15
 • destruktion av träemballaget
 • retur av träemballaget och vid behov även varorna

Om förpackningen inte är godkänd av tullmyndigheterna och du erbjuds att bearbeta det, då kan du antingen:

 • hitta ett företag som är behörigt att utföra bearbetning enligt ISPM15-standarden.
 • skicka tillbaka träemballaget till leverantören

Export av träemballage

Om du använder träemballage när du exporterar varor, kontrollera om landet du handlar med accepterar ISPM15-standarden och om de har andra krav.

Du kan antingen:

 • kolla ”The global exporter’s guide”
 • kontakta landets ambassad eller nationella växtskydds­myndighet

Återanvändning och retur av träemballage

Du kan återanvända oskadade och icke-infekterade träförpackningsmaterial i andra länder som accepterar ISPM15. Om träemballage som uppfyller ISPM15 har reparerats, återanvänts eller modifierats på något sätt, se till att den återbehandlas och markeras på nytt så att den fortsätter att uppfylla kraven. Leta upp ett företag som är behörigt att utföra träbearbetning enligt ISPM15-standarden.

Kom ihåg att du alltid kan hitta information om Brexit på vår webbplats.

Läs
Nyheter 02/02/2021
DACHSERs första blocktåg från Kina till Europa

Logistikleverantören DACHSER ordnade sin första transport med blocktåg från Kina till Tyskland. Med 50 containrar om 40 fot (FEU), nådde tåget Ludwigshafen i Tyskland i slutet av december.

Läs
Pressmeddelanden 01/26/2021
DACHSER organiserar vaccinlogistik i Berlin

Logistikleverantören kommer att ansvara för lagerhållning av vaccinkyllådor och distribution av dessa till vaccinationscenter, sjukhusapotek och mobila vaccinationsteam.

Läs
Nyheter 01/21/2021
DACHSER blir medlem i DWV

Den 1 januari 2021 gick DACHSER med i DWV (Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband), en lobbygrupp som har förespråkat en snabb utbyggnad av vätgas som energikälla och främjat bränslecellsteknik sedan 1996. DACHSER kommer också att delta i DWV:s HyLogistics-kluster.

Läs
Visa mer

DACHSER Corporate

Pressmeddelanden 04/13/2021
Customer confidence strengthened: DACHSER is satisfied with the year´s results

DACHSER can look back on a successful 2020, which was characterized by the loyalty and climate of mutual trust between the logistics provider, its customers, and its transport partners. DACHSER’s consolidated net revenue totaled EUR 5.61 billion, a slight decrease of 0.9 percent compared to the previous year.

Läs
2
Nyheter 04/12/2021
A tailored way in

Departing an international airport to arrive in the DACHSER world: For Maria Bäurle, the trainee program for young professionals led to a precision landing in her dream job.

Läs
Nyheter 04/12/2021
Challenging and nurturing: Being a DACHSER trainee

Vera Weidemann, Head of Corporate Human Resources at DACHSER, talks about ways people with a talent for logistics can enter the DACHSER world.

Läs
Nyheter 04/08/2021
DACHSER Morocco opens new warehouse in Tanger Med

Situated 14 kilometers from the shores of Europe, the Tanger Med port complex is the Mediterranean’s leading container port and a crucial component of Morocco’s ability to compete logistically. In response to growing demand among its customers, DACHSER Morocco has opened a new warehouse in this dynamic area.

Läs
Gå till

Mest lästa

Marknadsinformation 10/22/2019
Nya Incoterms 2020

En ny version av Incoterms börjar gälla den 1 januari 2020 och kommer att medföra ett antal förändringar. De leveransvillkor som utfärdats av Internationella Handelskammaren reglerar väsentliga skyldigheter för köpare och säljare inom internationell handel, som transport av varor till köparen, transportkostnader, ansvar för förlust av och skada på varor samt försäkringskostnader.

Genom att anpassa Incoterms 2020 till rådande globala handelsförfaranden blir den nya versionen aktuell och inriktad på praxis. Syftet med revisionen var att göra Incoterms-reglerna mer användarvänliga. Exempelvis har presentationen av reglerna ändrats för att göra det enklare för användarna att välja lämplig regel. Dessutom har ordningsföljen för reglerna ändrats och reviderade användarinstruktioner har lagts till för varje regel.

När det gäller innehållet har betydande förändringar gjorts jämfört med Incoterms 2010, särskilt vad gäller följande:

 • Olika täckningsnivåer inom CIF och CIP: Liksom tidigare är säljaren fortfarande skyldig att i enlighet med Incoterms 2020 teckna och betala för transportförsäkring i reglerna CIF (Cost Insurance Freight) och CIP (Carriage Insurance Paid). Skillnaden mot Incoterms 2010 är att de två reglerna nu ger olika minimitäckning. När CIF används är den minimitäckning som ska gälla oförändrad. Den transportförsäkring som ska tas ut av säljaren måste fortsatt som minst motsvara täckningen i klausul (C) i Institute Cargo Clauses eller liknande klausuler (försäkring av angivna risker). Om CIP används måste säljaren nu tillhandahålla försäkringsskydd i enlighet med klausul (A) i Institute Cargo Clauses (fullständig risktäckning). Både CIF och CIP gör det möjligt för avtalsparterna att komma överens om ett försäkringsskydd som avviker från detta.
 • Inkludering av säkerhetsrelaterade krav: Säkerhetsrelaterade krav för transport av varor har nu inkluderats i regel A 4 och A 7 för varje regel i Incoterms 2020. I likhet med de övriga reglerna i Incoterms bör det noteras att reglerna endast är direkt tillämpliga för parterna i köpeavtalet och ingår inte i transportavtalet.
 • Incoterms 2020 innehåller regler för transport med egna transportmedel i FCA, DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) och DDP (Delivered Duty Paid).
 • För varor som säljs enligt FCA (Free Carrier) och som är avsedda för sjötransport (t.ex. varor i containrar) anger FCA ett nytt alternativ i framtiden. Köparen och säljaren kan komma överens om att köparen ska instruera sin transportör att utfärda ett ombordkonossement till säljaren efter att varorna har lastats. Samtidigt är säljaren skyldig att lämna över detta ombordkonossement till köparen. Det görs vanligtvis genom deltagande banker.
 • DAT byter namn till DPU (Delivered at Place Unloaded). Enligt DAT i Incoterms 2010 levererade säljaren varorna så snart de lossades från transportmedlet vid en ”terminal”. Men enligt anvisningarna för Incoterms 2010 skulle inte termen ”terminal” uppfattas ur teknisk synvinkel, utan avsåg alla lossningsplatser. I Incoterms 2020 har man tagit hänsyn till detta genom att byta namn på DAT till DPU (Delivered at Place Unloaded) i syfte att göra det tydligare. Det innebär att en (avtalad) plats i framtiden kan vara destinationsplatsen.

Incoterms gäller mellan parterna i ett (nationellt eller internationellt) köpeavtal och fokuserar på – men är inte begränsat till – särskilda rättigheter och skyldigheter inom detta avtalsförhållande. Utifrån en enhetlig definition som garanteras på detta sätt kan senare tolkningsproblem eller avvikelser mellan parterna i köpekontraktet undvikas. Det bör noteras att Incoterms, på grund av sin karaktär som allmänna villkor, inte utgör lagstadgade bestämmelser och därmed endast blir juridiskt bindande om de har avtalats mellan parterna i köpekontraktet genom motsvarande hänvisning (för Incoterms 2020 är detta också möjligt innan 1 januari 2020). I enskilda fall har dock bestämmelser i lag som strider mot detta fortfarande företräde före en Incoterm-regel.

Incoterms reviderades av 500 experter från mer än 40 länder.Reglerna är erkända i hela världen och används på mer än 30 olika språk.

Läs
Nyheter 05/29/2019
Ny Sales Executive hos DACHSER Sweden

Victor Nilsson är ny Sales Executive på DACHSER Sweden AB:s filial i Stockholm. Han har jobbat i branschen sedan han var 18 år, bland annat med spedition, tull, trafikplanering och senast som utesäljare hos DSV i Landskrona.

Läs
Pressmeddelanden 05/21/2019
DACHSER Air & Sea Logistics startar verksamhet i Sverige

DACHSER Air & Sea Logistics går in på den svenska marknaden och har nu ett kontor för sjö- och flygfrakt i Göteborg.

Läs
2
Nyheter 04/09/2019
En flexibel Tysklandslösning – Didriksons valde DACHSER

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Sedan 1913 har Didriksons tillverkat vattentäta plagg som skyddar mot regn, kyla och vind. Nu har företaget en strategi om att växa på den tyska marknaden – en relativt ny marknad för Skandinaviens ledande varumärke för regn- och funktionsplagg.

Läs
Nyheter 05/24/2019
transport logistic 2019 i München

04-07 juni: transport logistic är världens ledande internationella mässa för logistik, mobilitet, IT och supply chain management, och den har ägt rum i München sedan 1978.

Läs
Pressmeddelanden 10/22/2018
Ny Branch Manager på DACHSER Sweden

Allan Wolter (62), tidigare Operations Manager på DACHSER Denmarks kontor i Köpenhamn, har utsetts till Branch Manager för DACHSER Sweden AB's kontor i Malmö.

Läs
Pressmeddelanden 11/05/2018
Ny Branch Manager för DACHSER Norway AS

Den 1 januari 2019 tillträder Armend Krasniqi (33) tjänsten som Branch Manager European Logistics hos DACHSER Norway AS.

Läs
Nyheter 02/21/2019
Brexit: Tiden rinner ut

Medan politikerna fortsätter att försöka hitta en väg ut ur Brexitkrisen rycker dagen då det är dags att lämna EU närmare. Nu är det upp till företagen att systematiskt planera och förbereda sig för alla eventualiteter. En viktig fråga: tull.

Läs
Nyheter 04/16/2019
DACHSER Köln börjar med leveranser med eldrivna transportcyklar

DACHSERs logistikcenter i Köln har börjat använda elcyklar vid leveranser i stadskärnan. Förutom att förbättra luftkvaliteten är detta en åtgärd som logistikleverantören vidtar som svar på att det införs allt fler trafikbegränsningar samtidigt som trafikstockningarna och byggzonerna blir fler och gör det svårt att leverera till stadskärnor med konventionella lastbilar.

Läs
Pressmeddelanden 01/15/2019
DACHSER Sweden tecknar avtal med Volvo Cars

Ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen är ny kund hos DACHSER. Framöver kommer två specialbyggda megatrailers att frakta reservdelar från Volvo Cars i Torslanda utanför Göteborg till DACHSER Sweden AB's filial i Göteborg.

Läs