Rekommenderade artiklar

2
Nyheter 06/09/2021
Två år med DACHSER Air & Sea Logistics Sweden

Maj 2019 gick DACHSER Air & Sea Logistics in på den svenska marknaden och öppnade dörrarna till världen för de svenska kunderna. En pandemi knackade på dörren under 2020 och drog med sig några utmaningar. Hur har det då gått för DACHSER Air & Sea Logistics i Sverige? Tillsammans med Anna Bergdahl, Country Manager, ger vi en återblick på de senaste två åren – om utmaningar och förväntningar inför framtiden.

Läs
Pressmeddelanden 06/01/2021
DACHSER satsar på större lastutrymme

Sedan april 2021 har DACHSER valt att enbart fokusera på så kallade ”megatrailers” när man köpt in nya semitrailers i Tyskland. Eftersom lastutrymmet har mer generösa mått – med samma längd och bredd i övrigt – uppnår megatrailers bättre bränsleekonomi än vanliga semitrailers, inte minst vid fjärrtransporter. Den tyska flottan ska vara helt konverterad till 2027, med totalt cirka 680 nya megatrailers. Under de närmaste åren kommer DACHSER också att börja byta ut sina flottor i de 24 andra europeiska länder där företaget bedriver vägtransportverksamhet genom European Logistics.

Läs
Nyheter 05/26/2021
Från lastbilschaufför till transportledare

Just nu söker DACHSER Sweden nya Trainees till den unika svensk-danska speditörsutbildningen som kombinerar arbete på ett av de fem platskontoren i Sverige med teoretiska kurser via Roskilde Handelsskole utanför Köpenhamn. Fyra unga svenskar har redan gått utbildningen och de blir nu mentorer för den nya generationen av Speditionstrainees.

Läs
3
Nyheter 05/19/2021
Stabil närvaro i hela världen

Träbaserade produkter från den österrikiska tillverkaren Kaindl/Kronospan finns i många bostäder. Att hantera distribution i så bred omfattning innebär en logistisk utmaning.

Läs

DACHSER Sweden

Marknadsinformation 06/08/2021
Driftstörningar i Hamburgs hamn

Med den här uppdateringen vill vi informera dig om att hamnverksamheten i Hamburg för närvarande påverkas av olika faktorer.

Läs
Pressmeddelanden 05/12/2021
DACHSER utökar utsläppsfria stadsleveranser till elva europeiska städer

I slutet av 2022 kommer DACHSERs leveranser till stadskärnor i minst elva europeiska storstadsregioner att vara utsläppsfria. Hittills har DACHSER Emission-Free Delivery införts i Stuttgart, Freiburg och Oslo. Förberedelser pågår nu även i Berlin, München, Strasbourg, Paris, Prag, Köpenhamn, Madrid och Porto.

Läs
Nyheter 05/07/2021
”Vätgas kommer att göra räckvidder på upp till 1 000 kilometer möjliga i framtiden”

I satsningen på att minska utsläppen av växthusgaser under de kommande åren efterfrågas alternativ till diesel, särskilt inom transport- och logistiksektorn. Förutom batteridrivna elfordon, som redan idag hanterar transporter i stadskärnor, kan lastbilar som drivs av vätgasbränsleceller (H2-lastbilar) vara ett alternativ för utsläppsfria fjärrtransporter. En studie utförd av Kempten University of Applied Sciences på uppdrag av DACHSER har nu kommit fram till, baserat på simuleringar, att det i princip är möjligt att använda H2-lastbilar i DACHSERs samlastningsnätverk. Här kan du läsa en intervju med professor Werner E. Mehr från Kempten University of Applied Sciences, fakulteten för maskinteknik, och Andre Kranke, Department Head Trends and Technology Research hos DACHSER.

Läs
Marknadsinformation 04/29/2021
Situationen i Indien och inverkan på vår verksamhet

När det gäller den nuvarande situationen i Indien skulle vi vilja ge en uppdatering om DACHSERs verksamhet i Indien. Situationen från och med den 28 april 2021 är följande:

Våra filialer i Indien:
Som en försiktighetsåtgärd på grund av den plötsliga ökningen av coronafall är de flesta av våra filialer i Indien för närvarande stängda. Våra team arbetar hemifrån och det finns begränsad personal på kontoren. Därför kommer det sannolikt att bli förseningar i våra svarstider på grund av den pågående krisen.

Till följd av nedstängningen finns det vissa operativa konsekvenser för sjöfrakt, flygfrakt, tullklarering och inrikes vägtransporter.

Flygfrakt:
De flesta länder har stängt för persontrafik från Indien vilket leder till att alla passagerarflyg på internationella rutter till/från Indien är inställda.
Detta har skapat ytterligare begränsningar av en redan pressad kapacitet.
Prisökningar förväntas därför inom alla sektorer.
Transittiderna har också ökat på grund av den begränsade kapaciteten.

Sjöfrakt:
Sjöfrakten stod redan inför utmaningar till följd av blockeringen av Suezkanalen i slutet av mars.
Hamnar och terminaler fungerar som vanligt, men fartygsscheman fortsätter att påverkas av blockeringen av Suezkanalen samt den plötsliga ökningen av COVID-19-fall i Indien.
Därför väntas förseningar. Vi råder våra kunder att ta hänsyn till förseningar på 1-2 veckor när de planerar sina lager.
Räkna med fler förseningar i kommunikation och verksamhet på grund av det ökande antalet coronavirusfall bland personal i hamnar, tull, CFS och rederier.

Tullen:
Vi har inga oväntade störningar i godstrafiken i Indien.
Våra tullavdelningar är fortfarande verksamma.
Tullmyndigheterna arbetar med begränsad arbetskraft.

På DACHSER har vi vidtagit betydande åtgärder för att säkerställa våra anställdas hälsa och säkerhet, samtidigt som vi hanterar vår dagliga verksamhet med minimal påverkan på våra kunders leveranskedjor. Våra team arbetar flitigt med alla tillgängliga medel för att ta hänsyn till de aktuella utmaningarna.

Vi informerar kontinuerligt om eventuella förändringar i den nuvarande situationen. Om du har frågor beträffande ditt gods är du som alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER.

Läs
Nyheter 04/29/2021
Från Trainee till Team Leader

Just nu söker DACHSER Sweden nya Trainees till den unika svensk-danska speditörsutbildningen som kombinerar arbete på ett av de fem platskontoren i Sverige med teoretiska kurser via Roskilde Handelsskole utanför Köpenhamn. Fyra unga människor har redan gått utbildningen och de blir nu mentorer för den nya generationen av Speditionstrainees.

Läs
Marknadsinformation 04/29/2021
Höjning av tjeckisk vägskatt

Den tjeckiska regeringen har genomfört ändringar av vägskatten och vägskattesatserna från och med den 1 januari 2021. Till följd av detta har vägskattesatserna för motorvägar och statligt ägda vägar justerats för att ta hänsyn till externa kostnader som luftföroreningar och buller som orsakas av lastbilar. Detta leder till en betydande höjning av vägskatten.

På DACHSER kommer vi att återbetala våra partners för den vägskatt som Tjeckien tar ut, beroende på fordonstyp och avstånd. På så sätt bidrar vi till att upprätthålla oberoende åkares konkurrenskraft och säkerställa godskapaciteten i Tjeckien.

Läs
Pressmeddelanden 04/14/2021
Kundernas förtroende stärktes: DACHSER är nöjda med årets resultat

DACHSER kan se tillbaka på ett framgångsrikt 2020, som kännetecknades av lojalitet och en anda av ömsesidigt förtroende mellan logistikleverantören, företagets kunder och transportpartners. DACHSERs konsoliderade nettointäkter uppgick till 5,61 miljarder euro, en liten minskning på 0,9 procent jämfört med föregående år.

Läs
Nyheter 04/08/2021
Satellitbaserad positionsbestämning – en titt på framtidens teknik

Vad handlar satellitbaserad positionsbestämning egentligen om? Och vilka fördelar erbjuder det inom logistiken?

Läs
Pressmeddelanden 04/07/2021
DACHSER tillsätter Branch Manager i Malmö

Pierre Nilsson (44) har utsetts till Branch Manager European Logistics för DACHSER Swedens filial i Malmö. Han tog över ansvaret som platschef 15 mars 2021. Med sina mångåriga erfarenheter av logistik kommer han att bidra till Malmökontorets framtida utveckling i nära samarbete med de övriga platscheferna i Sverige.

Läs
Marknadsinformation 03/30/2021
Den aktuella situationen i Suezkanalen

Containerfartyget "MS Ever Given", som grundstötte förra tisdagen och har blockerat trafiken i Suezkanalen, har nu dragits loss.

Läs
Visa mer

DACHSER Corporate

Marknadsinformation 06/02/2021
Operational disruptions at the port of Hamburg cause backlogs

With this update, DACHSER would like to inform you that port operations in Hamburg are currently affected in their flow due to various factors.

Läs
Pressmeddelanden 05/26/2021
DACHSER focuses on more loading space

Since April 2021, DACHSER has opted exclusively for so-called ‘mega trailers’ when purchasing new semi-trailers in Germany. Because of their more generous cargo space dimensions - with otherwise the same length and width - the mega trailers achieve better fuel economy than standard semi-trailers, especially over long distances. Full conversion of the German fleet is scheduled to be completed by 2027, with some 680 new mega trailers in total. In the next few years, DACHSER will also start replacing its fleets in the 24 other European countries where it is represented through its European Logistics business line.

Läs
Nyheter 05/17/2021
“A high degree of stability and reliability”

Even if concrete forecasts are currently difficult, there is cause for cautious optimism. CEO Burkhard Eling on initial trends and an outlook for 2021.

Läs
Nyheter 05/12/2021
Change is his steady state

Stefan Hohm took on the role of Chief Development Officer (CDO) at DACHSER in January 2021. He is now responsible for the new IT & Development (ITD) executive unit, which deals with research and development, innovation topics, IT, contract logistics, and global industry solutions. The 48-year-old began his career at the company with a dual-study program in 1992. Today, almost thirty years later, he is just as enthusiastic, energetic, and passionate about DACHSER and logistics as ever before. We interviewed him to find out what has shaped his career to date, and how he is managing his new responsibilities as a member of the Executive Board.

Läs
Gå till

Mest lästa

Marknadsinformation 10/22/2019
Nya Incoterms 2020

En ny version av Incoterms börjar gälla den 1 januari 2020 och kommer att medföra ett antal förändringar. De leveransvillkor som utfärdats av Internationella Handelskammaren reglerar väsentliga skyldigheter för köpare och säljare inom internationell handel, som transport av varor till köparen, transportkostnader, ansvar för förlust av och skada på varor samt försäkringskostnader.

Genom att anpassa Incoterms 2020 till rådande globala handelsförfaranden blir den nya versionen aktuell och inriktad på praxis. Syftet med revisionen var att göra Incoterms-reglerna mer användarvänliga. Exempelvis har presentationen av reglerna ändrats för att göra det enklare för användarna att välja lämplig regel. Dessutom har ordningsföljen för reglerna ändrats och reviderade användarinstruktioner har lagts till för varje regel.

När det gäller innehållet har betydande förändringar gjorts jämfört med Incoterms 2010, särskilt vad gäller följande:

  • Olika täckningsnivåer inom CIF och CIP: Liksom tidigare är säljaren fortfarande skyldig att i enlighet med Incoterms 2020 teckna och betala för transportförsäkring i reglerna CIF (Cost Insurance Freight) och CIP (Carriage Insurance Paid). Skillnaden mot Incoterms 2010 är att de två reglerna nu ger olika minimitäckning. När CIF används är den minimitäckning som ska gälla oförändrad. Den transportförsäkring som ska tas ut av säljaren måste fortsatt som minst motsvara täckningen i klausul (C) i Institute Cargo Clauses eller liknande klausuler (försäkring av angivna risker). Om CIP används måste säljaren nu tillhandahålla försäkringsskydd i enlighet med klausul (A) i Institute Cargo Clauses (fullständig risktäckning). Både CIF och CIP gör det möjligt för avtalsparterna att komma överens om ett försäkringsskydd som avviker från detta.
  • Inkludering av säkerhetsrelaterade krav: Säkerhetsrelaterade krav för transport av varor har nu inkluderats i regel A 4 och A 7 för varje regel i Incoterms 2020. I likhet med de övriga reglerna i Incoterms bör det noteras att reglerna endast är direkt tillämpliga för parterna i köpeavtalet och ingår inte i transportavtalet.
  • Incoterms 2020 innehåller regler för transport med egna transportmedel i FCA, DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) och DDP (Delivered Duty Paid).
  • För varor som säljs enligt FCA (Free Carrier) och som är avsedda för sjötransport (t.ex. varor i containrar) anger FCA ett nytt alternativ i framtiden. Köparen och säljaren kan komma överens om att köparen ska instruera sin transportör att utfärda ett ombordkonossement till säljaren efter att varorna har lastats. Samtidigt är säljaren skyldig att lämna över detta ombordkonossement till köparen. Det görs vanligtvis genom deltagande banker.
  • DAT byter namn till DPU (Delivered at Place Unloaded). Enligt DAT i Incoterms 2010 levererade säljaren varorna så snart de lossades från transportmedlet vid en ”terminal”. Men enligt anvisningarna för Incoterms 2010 skulle inte termen ”terminal” uppfattas ur teknisk synvinkel, utan avsåg alla lossningsplatser. I Incoterms 2020 har man tagit hänsyn till detta genom att byta namn på DAT till DPU (Delivered at Place Unloaded) i syfte att göra det tydligare. Det innebär att en (avtalad) plats i framtiden kan vara destinationsplatsen.

Incoterms gäller mellan parterna i ett (nationellt eller internationellt) köpeavtal och fokuserar på – men är inte begränsat till – särskilda rättigheter och skyldigheter inom detta avtalsförhållande. Utifrån en enhetlig definition som garanteras på detta sätt kan senare tolkningsproblem eller avvikelser mellan parterna i köpekontraktet undvikas. Det bör noteras att Incoterms, på grund av sin karaktär som allmänna villkor, inte utgör lagstadgade bestämmelser och därmed endast blir juridiskt bindande om de har avtalats mellan parterna i köpekontraktet genom motsvarande hänvisning (för Incoterms 2020 är detta också möjligt innan 1 januari 2020). I enskilda fall har dock bestämmelser i lag som strider mot detta fortfarande företräde före en Incoterm-regel.

Incoterms reviderades av 500 experter från mer än 40 länder.Reglerna är erkända i hela världen och används på mer än 30 olika språk.

Läs
Nyheter 05/29/2019
Ny Sales Executive hos DACHSER Sweden

Victor Nilsson är ny Sales Executive på DACHSER Sweden AB:s filial i Stockholm. Han har jobbat i branschen sedan han var 18 år, bland annat med spedition, tull, trafikplanering och senast som utesäljare hos DSV i Landskrona.

Läs
Pressmeddelanden 05/21/2019
DACHSER Air & Sea Logistics startar verksamhet i Sverige

DACHSER Air & Sea Logistics går in på den svenska marknaden och har nu ett kontor för sjö- och flygfrakt i Göteborg.

Läs
2
Nyheter 04/09/2019
En flexibel Tysklandslösning – Didriksons valde DACHSER

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Sedan 1913 har Didriksons tillverkat vattentäta plagg som skyddar mot regn, kyla och vind. Nu har företaget en strategi om att växa på den tyska marknaden – en relativt ny marknad för Skandinaviens ledande varumärke för regn- och funktionsplagg.

Läs
Nyheter 05/24/2019
transport logistic 2019 i München

04-07 juni: transport logistic är världens ledande internationella mässa för logistik, mobilitet, IT och supply chain management, och den har ägt rum i München sedan 1978.

Läs
Pressmeddelanden 10/22/2018
Ny Branch Manager på DACHSER Sweden

Allan Wolter (62), tidigare Operations Manager på DACHSER Denmarks kontor i Köpenhamn, har utsetts till Branch Manager för DACHSER Sweden AB's kontor i Malmö.

Läs
Nyheter 02/21/2019
Brexit: Tiden rinner ut

Medan politikerna fortsätter att försöka hitta en väg ut ur Brexitkrisen rycker dagen då det är dags att lämna EU närmare. Nu är det upp till företagen att systematiskt planera och förbereda sig för alla eventualiteter. En viktig fråga: tull.

Läs
Pressmeddelanden 11/05/2018
Ny Branch Manager för DACHSER Norway AS

Den 1 januari 2019 tillträder Armend Krasniqi (33) tjänsten som Branch Manager European Logistics hos DACHSER Norway AS.

Läs
Nyheter 04/16/2019
DACHSER Köln börjar med leveranser med eldrivna transportcyklar

DACHSERs logistikcenter i Köln har börjat använda elcyklar vid leveranser i stadskärnan. Förutom att förbättra luftkvaliteten är detta en åtgärd som logistikleverantören vidtar som svar på att det införs allt fler trafikbegränsningar samtidigt som trafikstockningarna och byggzonerna blir fler och gör det svårt att leverera till stadskärnor med konventionella lastbilar.

Läs
Pressmeddelanden 01/15/2019
DACHSER Sweden tecknar avtal med Volvo Cars

Ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen är ny kund hos DACHSER. Framöver kommer två specialbyggda megatrailers att frakta reservdelar från Volvo Cars i Torslanda utanför Göteborg till DACHSER Sweden AB's filial i Göteborg.

Läs