Rekommenderade artiklar

2
11/24/2021
En ren process

Nilfisk – det världsledande företaget inom professionell rengöringsutrustning startade 1906 i en verkstad på en innegård i Köpenhamn. Tillsammans med DACHSER har Nilfisk effektiviserat sina produktions- och logistikprocesser och skräddarsytt dem efter sina kunders behov.

Läs
11/17/2021
DACHSER Denmark testar transporter med HVO-diesel

Som ett led i DACHSER Denmarks strategi för att bidra till utvecklingen mot en mer miljövänlig transportbransch kommer logistikföretaget att börja testa HVO-diesel för de lastbilar som levererar varor i och runt Köpenhamn. På så sätt kan företaget sänka utsläppen med upp till 80 procent på leveranser i storstadsregionen när projektet dras igång under det nya året.

Läs
2
11/16/2021
Data för förbättrad processkvalitet och ergonomi

DACHSER har startat ett samarbete med startupföretaget MotionMiners för att få en bättre förståelse för arbetsstegen på transitterminalen. En ny metod för att förbättra processkvaliteten, och i det långa loppet även arbetsergonomin, har testats på fem filialer.

Läs
11/10/2021
DACHSER Norway levererar med ny eldriven batteri-lastbil

Under november startar logistikleverantören att köra leveranser med sin första elektriska batterilastbil i Norge och vidareutvecklar därmed företagets utsläppsfria leveranser i centrala Oslo.

Läs

DACHSER Sweden

11/18/2021
Informationssäkerhet inom DACHSER

Otillräckligt skyddad information utgör en betydande riskfaktor. Det till och med hotar företagets själva existens, då det utgör ett mål för allt vanligare förekommande cyberattacker. Idag är pålitliga och säkra leveranskedjor inom transport- och logistikbranschen – som är särskilt beroende av fungerande IT på många punkter – viktigare än någonsin. Att skydda dina data är därför en högt prioriterad fråga för DACHSER.

Läs
2
11/10/2021
Kvalitet hela vägen

Korta ledtider är en av många konkurrensfördelar hos DACHSER, enligt Mats Lindqvist på Storefactory, som sedan flera år förlitar sig på DACHSER för transporter både inrikes och utrikes.

Läs
11/09/2021
Ny kortdistans lastbil ökar effektiviteten vid leveranser i centrala Göteborg

Att leverera i stadskärnor med trånga passager och godsmottagningar placerade i låga källarutrymmen kan vara en utmaning. Men med krav på effektiva leveranser, som dessutom ska bidra till lägre utsläpp, kommer innovativa lösningar. DACHSER Swedens filial i Göteborg har investerat i en lastbil som möter dessa krav, detta genom en höj- och sänkbar box.

Läs
10/28/2021
DACHSER går över till 100% grön el

Det globala logistikföretaget får 100 procent av sin el från förnybara källor. Samtidigt kommer företaget genom solcellssystem fyrdubbla mängden grön el som de själva genererar.

Läs
10/26/2021
Grön el – en titt på framtidens teknik

Vad är egentligen grön el? Och vilka fördelar kan finnas kopplat till logistik? Här tar vi en titt på aktuell teknik och vart den är på väg.

Läs
10/25/2021
DACHSER medverkar på Tulldagen

Under hösten anordnas Tulldagen i flera Svenska städer. Här möts yrkesverksamma inom internationell handel, tull och transportfrågor för att ta del av seminarier, nyheter och skapa nya kontakter. Vi tar tempen på Olga Dorovskikh, Administration Specialist på DACHSER Sweden, som kommer delta under mässan i Göteborg.

Läs
10/20/2021
Flygfrakt: Situationen på flygplatserna PVG, HKG och FRA

Situationen är fortsatt utmanande för flygtransportmarknaden efter högtiden Golden Week i Kina. Med den här uppdateringen vill vi ge dig en kort översikt för våra stora flygnav i Kina och Tyskland.

Läs
10/19/2021
Det surrar av nya idéer i Zevenaar

Bikupor – det består ett nytt hållbarhetsprojekt av. Projektet startades i våras vid DACHSER i Zevenaar, Nederländerna, och är framtaget som ett bidrar till att skydda viktiga insekter.

Läs
10/13/2021
DACHSER tillsätter Sales Manager i Malmö

Stefan Roysson blir ny Sales Manager för DACHSER Swedens kontor i Malmö, ett naturligt steg i den positiva utvecklingen av DACHSER Sweden AB.

Läs
10/12/2021
Rådande marknad för kvalificerad personal inom logistiksektorn

Logistik är en personalintensiv industri. Specifikt i logistiksektorn stramas nu den rådande marknaden av kvalificerad personal åt. Som följd blir det en utmaning att finna, lära upp och behålla personal i det långa loppet. I denna uppdatering får du en överblick av det rådande läget.

Läs
Visa mer

DACHSER Corporate

11/08/2021
"Zero emissions out of conviction"

As Department Head Trends and Technology Research, Corporate Research & Development at DACHSER, Andre Kranke heads the "Climate Protection" innovation project. In this interview, he explains what experience DACHSER has already gained with new, zero-emission drive technologies in practice.
 

Läs
11/04/2021
DACHSER renews IATA CEIV Pharma certification in Frankfurt

DACHSER's Frankfurt air and sea freight branch has once again received certification from IATA’s Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV Pharma), demonstrating its capabilities in logistics services for the life science and healthcare industry.

Läs
11/02/2021
Information security at DACHSER

Insufficiently protected information represents a considerable risk factor, even one that threatens the company's existence, as it provides a target for the increasingly frequent cyberattacks. In logistics, which is particularly dependent on functioning IT at many points, reliable and secure supply chains are currently more important than ever. Protecting and trusting your data is therefore a top priority for DACHSER.

Läs
10/28/2021
“The course for sustainable logistics has been set”

Andre Kranke has been Department Head Trends and Technology Research, Corporate Research & Development at DACHSER since 2019 and heads innovation project “Climate Protection”. In this interview, he explains why there is no alternative to zero-emission truck transport.

Läs
Gå till

Mest lästa

10/22/2019
Nya Incoterms 2020

En ny version av Incoterms börjar gälla den 1 januari 2020 och kommer att medföra ett antal förändringar. De leveransvillkor som utfärdats av Internationella Handelskammaren reglerar väsentliga skyldigheter för köpare och säljare inom internationell handel, som transport av varor till köparen, transportkostnader, ansvar för förlust av och skada på varor samt försäkringskostnader.

Genom att anpassa Incoterms 2020 till rådande globala handelsförfaranden blir den nya versionen aktuell och inriktad på praxis. Syftet med revisionen var att göra Incoterms-reglerna mer användarvänliga. Exempelvis har presentationen av reglerna ändrats för att göra det enklare för användarna att välja lämplig regel. Dessutom har ordningsföljen för reglerna ändrats och reviderade användarinstruktioner har lagts till för varje regel.

När det gäller innehållet har betydande förändringar gjorts jämfört med Incoterms 2010, särskilt vad gäller följande:

  • Olika täckningsnivåer inom CIF och CIP: Liksom tidigare är säljaren fortfarande skyldig att i enlighet med Incoterms 2020 teckna och betala för transportförsäkring i reglerna CIF (Cost Insurance Freight) och CIP (Carriage Insurance Paid). Skillnaden mot Incoterms 2010 är att de två reglerna nu ger olika minimitäckning. När CIF används är den minimitäckning som ska gälla oförändrad. Den transportförsäkring som ska tas ut av säljaren måste fortsatt som minst motsvara täckningen i klausul (C) i Institute Cargo Clauses eller liknande klausuler (försäkring av angivna risker). Om CIP används måste säljaren nu tillhandahålla försäkringsskydd i enlighet med klausul (A) i Institute Cargo Clauses (fullständig risktäckning). Både CIF och CIP gör det möjligt för avtalsparterna att komma överens om ett försäkringsskydd som avviker från detta.
  • Inkludering av säkerhetsrelaterade krav: Säkerhetsrelaterade krav för transport av varor har nu inkluderats i regel A 4 och A 7 för varje regel i Incoterms 2020. I likhet med de övriga reglerna i Incoterms bör det noteras att reglerna endast är direkt tillämpliga för parterna i köpeavtalet och ingår inte i transportavtalet.
  • Incoterms 2020 innehåller regler för transport med egna transportmedel i FCA, DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) och DDP (Delivered Duty Paid).
  • För varor som säljs enligt FCA (Free Carrier) och som är avsedda för sjötransport (t.ex. varor i containrar) anger FCA ett nytt alternativ i framtiden. Köparen och säljaren kan komma överens om att köparen ska instruera sin transportör att utfärda ett ombordkonossement till säljaren efter att varorna har lastats. Samtidigt är säljaren skyldig att lämna över detta ombordkonossement till köparen. Det görs vanligtvis genom deltagande banker.
  • DAT byter namn till DPU (Delivered at Place Unloaded). Enligt DAT i Incoterms 2010 levererade säljaren varorna så snart de lossades från transportmedlet vid en ”terminal”. Men enligt anvisningarna för Incoterms 2010 skulle inte termen ”terminal” uppfattas ur teknisk synvinkel, utan avsåg alla lossningsplatser. I Incoterms 2020 har man tagit hänsyn till detta genom att byta namn på DAT till DPU (Delivered at Place Unloaded) i syfte att göra det tydligare. Det innebär att en (avtalad) plats i framtiden kan vara destinationsplatsen.

Incoterms gäller mellan parterna i ett (nationellt eller internationellt) köpeavtal och fokuserar på – men är inte begränsat till – särskilda rättigheter och skyldigheter inom detta avtalsförhållande. Utifrån en enhetlig definition som garanteras på detta sätt kan senare tolkningsproblem eller avvikelser mellan parterna i köpekontraktet undvikas. Det bör noteras att Incoterms, på grund av sin karaktär som allmänna villkor, inte utgör lagstadgade bestämmelser och därmed endast blir juridiskt bindande om de har avtalats mellan parterna i köpekontraktet genom motsvarande hänvisning (för Incoterms 2020 är detta också möjligt innan 1 januari 2020). I enskilda fall har dock bestämmelser i lag som strider mot detta fortfarande företräde före en Incoterm-regel.

Incoterms reviderades av 500 experter från mer än 40 länder.Reglerna är erkända i hela världen och används på mer än 30 olika språk.

Läs
05/29/2019
Ny Sales Executive hos DACHSER Sweden

Victor Nilsson är ny Sales Executive på DACHSER Sweden AB:s filial i Stockholm. Han har jobbat i branschen sedan han var 18 år, bland annat med spedition, tull, trafikplanering och senast som utesäljare hos DSV i Landskrona.

Läs
05/21/2019
DACHSER Air & Sea Logistics startar verksamhet i Sverige

DACHSER Air & Sea Logistics går in på den svenska marknaden och har nu ett kontor för sjö- och flygfrakt i Göteborg.

Läs
2
04/09/2019
En flexibel Tysklandslösning – Didriksons valde DACHSER

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Sedan 1913 har Didriksons tillverkat vattentäta plagg som skyddar mot regn, kyla och vind. Nu har företaget en strategi om att växa på den tyska marknaden – en relativt ny marknad för Skandinaviens ledande varumärke för regn- och funktionsplagg.

Läs
02/21/2019
Brexit: Tiden rinner ut

Medan politikerna fortsätter att försöka hitta en väg ut ur Brexitkrisen rycker dagen då det är dags att lämna EU närmare. Nu är det upp till företagen att systematiskt planera och förbereda sig för alla eventualiteter. En viktig fråga: tull.

Läs
10/22/2018
Ny Branch Manager på DACHSER Sweden

Allan Wolter (62), tidigare Operations Manager på DACHSER Denmarks kontor i Köpenhamn, har utsetts till Branch Manager för DACHSER Sweden AB's kontor i Malmö.

Läs
11/05/2018
Ny Branch Manager för DACHSER Norway AS

Den 1 januari 2019 tillträder Armend Krasniqi (33) tjänsten som Branch Manager European Logistics hos DACHSER Norway AS.

Läs
04/16/2019
DACHSER Köln börjar med leveranser med eldrivna transportcyklar

DACHSERs logistikcenter i Köln har börjat använda elcyklar vid leveranser i stadskärnan. Förutom att förbättra luftkvaliteten är detta en åtgärd som logistikleverantören vidtar som svar på att det införs allt fler trafikbegränsningar samtidigt som trafikstockningarna och byggzonerna blir fler och gör det svårt att leverera till stadskärnor med konventionella lastbilar.

Läs
05/24/2019
transport logistic 2019 i München

04-07 juni: transport logistic är världens ledande internationella mässa för logistik, mobilitet, IT och supply chain management, och den har ägt rum i München sedan 1978.

Läs
01/15/2019
DACHSER Sweden tecknar avtal med Volvo Cars

Ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen är ny kund hos DACHSER. Framöver kommer två specialbyggda megatrailers att frakta reservdelar från Volvo Cars i Torslanda utanför Göteborg till DACHSER Sweden AB's filial i Göteborg.

Läs