Rekommenderade artiklar

01/20/2022
DACHSER tillsätter Sales Manager i Stockholm

Victor Nilsson tillträdde den 1 januari 2022 som Sales Manager vid logistikföretagets platskontor i Stockholm. Detta som ett steg i ledet av DACHSER Swedens tillväxtstrategi.

Läs
01/19/2022
Batterier – En titt på framtidens teknik

Batterier är en oumbärlig del av elektromobilitet. Men dessa energilagringsenheter ger också upphov till många frågor, inte minst vad gäller prestanda och dess påverkan på klimatet. Vi tar här en närmare titt på några av frågeställningarna.

Läs
01/11/2022
DACHSER Sweden tillsätter Country Manager

Logistikföretaget inleder det nya året starkt med att tillsätta en Country Manager European Logisticsför Sverige. Detta som ett steg för att stärka landets ledningsstruktur i den positiva framfart företaget just nu befinner sig i.

Läs
12/20/2021
DACHSER genomför tester med förarlösa truckar

Just nu pågår tester av förarlösa truckar (AGV) på två av DACHSERs anläggningar i Europa. De förarlösa truckarna utför rutinuppgifter vilket minskar de anställdas arbetsbelastning på lång sikt.

Läs

DACHSER Sweden

01/17/2022
Höjda vägtullar i Österrike

Den österrikiska regeringen har beslutat att höja vägtullar med start 1 januari 2022. För DACHSER innebär det att vi måste integrera ändringarna i våra tullavgifter,  detta gäller sedan 1 januari 2022. De nya tullavgifterna kommer göras tillgängliga för våra kunder. 

Behöver du mer information eller har du frågor? Tveka inte på att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER. 
 

Läs
01/12/2022
Sjötransport: Störningar i hamnarna i Ningbo och Tianjin

Vi vill ge dig en uppdatering när det gäller störningarna i hamnarna i Ningbo. Samtidigt har det nyligen förekommit ett coronautbrott i Tianjin. Nedan ger vi dig en översikt av den aktuella situationen.

Läs
01/10/2022
Så påverkar det kinesiska nyåret logistiken

Det kinesiska nyåret inleds i början av februari. Traditionellt är det en viktig händelse som påverkar den globala transportmarknaden till följd av den långa nationella ledigheten, som innebär att företag stänger, fabriker stoppar verksamheter och transportföretag minskar kapaciteten för att möta den lägre efterfrågan. Då marknadsförhållandena i år är mer utmanande än någonsin förväntas effekten av det kinesiska nyåret bli större än vanligt.

Läs
12/14/2021
Nya DACHSER Magazine är här

”Ingenting är mer konstant än förändring” – kloka ord som vi hör mer frekvent just nu. I takt med att världen snurrar allt snabbare ökar också innovationstakten och förändringstrycket i logistikbranschen. I det senaste numret av DACHSER Magazine rapporterar vi om vad vi som företag och våra kunder gör för att ta sig an framtidens angelägna problem.

Läs
12/09/2021
COVID-19: ny virusvariant Omicron – påverkan på flyg- och sjöfraktstjänster

Som världsmedia redan har meddelat har den nya COVID-19-virusvarianten Omicron, som
upptäcktes vara utbredd i Sydafrika, lett till vissa inställda passagerarflyg till och från Sydafrika.

Läs
12/09/2021
Uppdatering brexit: Fas 3 i Storbritanniens ”Border Operating Model”

Föregående år presenterade Storbritanniens regering hur import av varor ska fortgå när brexits övergångsfas är över. Med riktlinjen, kallad "Border Operating Model", konkretiserades en plan i tre steg för införande av tullkontroller. I och med inträdet i riktlinjens tredje fas når Storbritanniens tullförfarande ytterligare en viktig milstolpe i utträdet av EU. DACHSER följer och anpassar sig kontinuerligt till dessa förändringar i tull- och transportförfaranden för att gods fortsatt ska transporteras smidigt över gränsen.

Läs
12/09/2021
DACHSER Norway expanderar till Kristiansand

DACHSER Norway expanderar till Kristiansand för att ta nya marknadsandelar i den södra och västra delen av Norge. Med ett nytt försäljningskontor stärker DACHSER sitt nätverk i både Norden och Europa.

Läs
2
12/06/2021
En nulägesrapport från ASL Sweden

Nedstängda hamnar och flygplatser, brist på personal samt en obalans av kapacitet. Detta samtidigt som människor under de senaste åren ändrar sitt konsumtionsmönster. Sedan pandemin slog till har rapporter kring påverkan på handelsmarknaden avlöst varandra. Vi pratar med Anna Bergdahl, Country Manager för Air & Sea Logistics Sweden, för att få en nulägesrapport.

Läs
2
12/01/2021
Ett nytt perspektiv på leveranskedjor

Den globala ekonomin håller än en gång på att återhämta sig. Men den kraftigt stigande efterfrågan sker inte bara mitt i hanteringen av den fortgående pandemin, den måste också övervinna växande materialbrist. Det innebär en historisk utmaning där leveranskedjor och globala nätverk sätts på prov. Dock, att helt överge globaliseringen är inte något alternativ.

Läs
12/01/2021
Efterfrågan av långsiktiga partnerskap

Vart är den globala ekonomin och dess leveranskedjor på väg? En intervju med professor Aseem Kinra, Head of the Professorship for Global Supply Chain Management vid universitetet i Bremen.

Läs
Visa mer

DACHSER Corporate

3
01/19/2022
Programming the future

Two women, two careers in IT, one shared goal: to constantly improve processes for Business Integration customers.

Läs
3
01/12/2022
Machine learning – Support from the data cosmos

Digitalization makes work in logistics easier and more efficient. Goods and data streams flow together, creating quality and transparency across all process steps. DACHSER can apply machine learning to analyze and use data from day-to-day operations, opening up new horizons for intelligent logistics solutions that add value.

Läs
01/11/2022
Sea Freight: Disruptions at Ningbo and Tianjin ports

Regarding the disruptions at Ningbo ports, we would like to give you an update. Recently, a Covid outbreak has occurred in Tianjin. Below we offer you an overview of the current situation.

Läs
01/11/2022
DACHSER extends charter activities long-term

DACHSER Air & Sea Logistics is shoring up its charter program on the route between Hong Kong and Europe with a long-term contract. This ensures that the logistics provider will be in a position to offer its customers reliable air freight capacity from January 2022 out to March 2024.

Läs
Gå till

Mest lästa

10/22/2019
Nya Incoterms 2020

En ny version av Incoterms börjar gälla den 1 januari 2020 och kommer att medföra ett antal förändringar. De leveransvillkor som utfärdats av Internationella Handelskammaren reglerar väsentliga skyldigheter för köpare och säljare inom internationell handel, som transport av varor till köparen, transportkostnader, ansvar för förlust av och skada på varor samt försäkringskostnader.

Genom att anpassa Incoterms 2020 till rådande globala handelsförfaranden blir den nya versionen aktuell och inriktad på praxis. Syftet med revisionen var att göra Incoterms-reglerna mer användarvänliga. Exempelvis har presentationen av reglerna ändrats för att göra det enklare för användarna att välja lämplig regel. Dessutom har ordningsföljen för reglerna ändrats och reviderade användarinstruktioner har lagts till för varje regel.

När det gäller innehållet har betydande förändringar gjorts jämfört med Incoterms 2010, särskilt vad gäller följande:

  • Olika täckningsnivåer inom CIF och CIP: Liksom tidigare är säljaren fortfarande skyldig att i enlighet med Incoterms 2020 teckna och betala för transportförsäkring i reglerna CIF (Cost Insurance Freight) och CIP (Carriage Insurance Paid). Skillnaden mot Incoterms 2010 är att de två reglerna nu ger olika minimitäckning. När CIF används är den minimitäckning som ska gälla oförändrad. Den transportförsäkring som ska tas ut av säljaren måste fortsatt som minst motsvara täckningen i klausul (C) i Institute Cargo Clauses eller liknande klausuler (försäkring av angivna risker). Om CIP används måste säljaren nu tillhandahålla försäkringsskydd i enlighet med klausul (A) i Institute Cargo Clauses (fullständig risktäckning). Både CIF och CIP gör det möjligt för avtalsparterna att komma överens om ett försäkringsskydd som avviker från detta.
  • Inkludering av säkerhetsrelaterade krav: Säkerhetsrelaterade krav för transport av varor har nu inkluderats i regel A 4 och A 7 för varje regel i Incoterms 2020. I likhet med de övriga reglerna i Incoterms bör det noteras att reglerna endast är direkt tillämpliga för parterna i köpeavtalet och ingår inte i transportavtalet.
  • Incoterms 2020 innehåller regler för transport med egna transportmedel i FCA, DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) och DDP (Delivered Duty Paid).
  • För varor som säljs enligt FCA (Free Carrier) och som är avsedda för sjötransport (t.ex. varor i containrar) anger FCA ett nytt alternativ i framtiden. Köparen och säljaren kan komma överens om att köparen ska instruera sin transportör att utfärda ett ombordkonossement till säljaren efter att varorna har lastats. Samtidigt är säljaren skyldig att lämna över detta ombordkonossement till köparen. Det görs vanligtvis genom deltagande banker.
  • DAT byter namn till DPU (Delivered at Place Unloaded). Enligt DAT i Incoterms 2010 levererade säljaren varorna så snart de lossades från transportmedlet vid en ”terminal”. Men enligt anvisningarna för Incoterms 2010 skulle inte termen ”terminal” uppfattas ur teknisk synvinkel, utan avsåg alla lossningsplatser. I Incoterms 2020 har man tagit hänsyn till detta genom att byta namn på DAT till DPU (Delivered at Place Unloaded) i syfte att göra det tydligare. Det innebär att en (avtalad) plats i framtiden kan vara destinationsplatsen.

Incoterms gäller mellan parterna i ett (nationellt eller internationellt) köpeavtal och fokuserar på – men är inte begränsat till – särskilda rättigheter och skyldigheter inom detta avtalsförhållande. Utifrån en enhetlig definition som garanteras på detta sätt kan senare tolkningsproblem eller avvikelser mellan parterna i köpekontraktet undvikas. Det bör noteras att Incoterms, på grund av sin karaktär som allmänna villkor, inte utgör lagstadgade bestämmelser och därmed endast blir juridiskt bindande om de har avtalats mellan parterna i köpekontraktet genom motsvarande hänvisning (för Incoterms 2020 är detta också möjligt innan 1 januari 2020). I enskilda fall har dock bestämmelser i lag som strider mot detta fortfarande företräde före en Incoterm-regel.

Incoterms reviderades av 500 experter från mer än 40 länder.Reglerna är erkända i hela världen och används på mer än 30 olika språk.

Läs
05/29/2019
Ny Sales Executive hos DACHSER Sweden

Victor Nilsson är ny Sales Executive på DACHSER Sweden AB:s filial i Stockholm. Han har jobbat i branschen sedan han var 18 år, bland annat med spedition, tull, trafikplanering och senast som utesäljare hos DSV i Landskrona.

Läs
05/21/2019
DACHSER Air & Sea Logistics startar verksamhet i Sverige

DACHSER Air & Sea Logistics går in på den svenska marknaden och har nu ett kontor för sjö- och flygfrakt i Göteborg.

Läs
2
04/09/2019
En flexibel Tysklandslösning – Didriksons valde DACHSER

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Sedan 1913 har Didriksons tillverkat vattentäta plagg som skyddar mot regn, kyla och vind. Nu har företaget en strategi om att växa på den tyska marknaden – en relativt ny marknad för Skandinaviens ledande varumärke för regn- och funktionsplagg.

Läs
02/21/2019
Brexit: Tiden rinner ut

Medan politikerna fortsätter att försöka hitta en väg ut ur Brexitkrisen rycker dagen då det är dags att lämna EU närmare. Nu är det upp till företagen att systematiskt planera och förbereda sig för alla eventualiteter. En viktig fråga: tull.

Läs
10/22/2018
Ny Branch Manager på DACHSER Sweden

Allan Wolter (62), tidigare Operations Manager på DACHSER Denmarks kontor i Köpenhamn, har utsetts till Branch Manager för DACHSER Sweden AB's kontor i Malmö.

Läs
04/16/2019
DACHSER Köln börjar med leveranser med eldrivna transportcyklar

DACHSERs logistikcenter i Köln har börjat använda elcyklar vid leveranser i stadskärnan. Förutom att förbättra luftkvaliteten är detta en åtgärd som logistikleverantören vidtar som svar på att det införs allt fler trafikbegränsningar samtidigt som trafikstockningarna och byggzonerna blir fler och gör det svårt att leverera till stadskärnor med konventionella lastbilar.

Läs
11/05/2018
Ny Branch Manager för DACHSER Norway AS

Den 1 januari 2019 tillträder Armend Krasniqi (33) tjänsten som Branch Manager European Logistics hos DACHSER Norway AS.

Läs
01/15/2019
DACHSER Sweden tecknar avtal med Volvo Cars

Ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen är ny kund hos DACHSER. Framöver kommer två specialbyggda megatrailers att frakta reservdelar från Volvo Cars i Torslanda utanför Göteborg till DACHSER Sweden AB's filial i Göteborg.

Läs
05/24/2019
transport logistic 2019 i München

04-07 juni: transport logistic är världens ledande internationella mässa för logistik, mobilitet, IT och supply chain management, och den har ägt rum i München sedan 1978.

Läs