Rekommenderade artiklar

Nyheter 07/17/2020
”Lösningen är att inrätta stabila leveransnätverk”

Vilka är lärdomarna av den nuvarande krisen? Bernhard Simon, CEO för DACHSER, om framtiden för globala varuflöden.

Läsa
Marknadsinformation 07/17/2020
eLogistics – ger snabb och bekväm information om processer längs din leveranskedja

När analoga processer möter en digital värld – det är intelligent logistik.

Läsa
Nyheter 07/17/2020
Logistikpartnerskap och gemensam tillväxt inom avtalslogistik

Vin och sprit är inte den enda bransch där lagerhållning och individuella mervärdestjänster efterfrågas. Med sina lösningar inom avtalslogistik uppfyller DACHSER en mängd olika kundkrav. Läs vår intervju med Alexander Tonn, Corporate Director för Corporate Contract Logistics hos DACHSER.

Läsa
5+
Nyheter 07/15/2020
Vi erbjuder nya möjligheter och en framtid

Logistikleverantören DACHSER samarbetar med barnhjälpsorganisationen terre des hommes med projekt bland annat i Brasilien. Där ligger fokus på ett delprojekt som kallas ”Barns rättigheter skapar framtiden”, som har drivits med framgång sedan 2015 på barnrättscentret CEDECA i Limeira, en stad med stora problem i delstaten São Paulo, nära storstadsregionen Campinas, som har miljontals invånare.

Läsa

DACHSER Sweden

Marknadsinformation 07/24/2020
DACHSER utökar sin interlocking på Frankfurt flygplats

Den 1 juli 2020 förstärkte DACHSER sitt nätverk mellan affärssegmenten Air & Sea Logistics och European Logistics på Frankfurts flygplats. Logistikleverantören samlar nu importtrafik via flyg till Tyskland och andra europeiska länder på Frankfurts flygplats.

När flygtransporter anländer till Frankfurts flygplats och tas emot i flygtransportlagret förs de direkt vidare in i DACHSERs European Logistics-nätverk, som har ett filialkontor på flygplatsen. Med leveranser till hela Europa från Frankfurt via nätverket erbjuder DACHSER på så sätt sina kunder en enhetlig och pålitlig lösning – från avgångspunkten i andra delar av världen till leverans i Europa. Vi kan nu också erbjuda kunderna heltäckande övervakning av deras försändelser via eLogistics.

Om du har frågor om detta ska du kontakta din kontaktperson på relevant DACHSER-filial.

Läsa
3
Nyheter 07/09/2020
Alternativa transportkoncept – Vad händer nu?

Vart är drivlinetekniken på väg? Kommer elmotorer snart att göra diesel inaktuellt? Eller kommer det att vara helt andra energikällor som gäller? Hos DACHSER arbetar logistikspecialister divisionsövergripande med att undersöka alternativa drivlinetekniker och hur de praktiskt kan tillämpas i logistiknätverket.

Läsa
Marknadsinformation 07/02/2020
Brexit: Slutet på övergångsfasen – vad händer nu?

Tidsfristen för att förlänga brexitförhandlingarna och därmed införa en längre övergångsfas har gått ut. Detta ökar trycket på att nå ett avtal före årets slut om de framtida förbindelserna mellan Storbritannien och EU.

Därför vill vi påpeka att vi behöver en fullmakt från våra kunder om vi ska kunna agera som tullombud och hantera tullklareringen av varor till och från Storbritannien.

Om du har frågor beträffande ditt gods är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER. Våra experter är där och redo att hjälpa dig.

Läsa
Pressmeddelanden 06/26/2020
Robert Erni blir CFO hos DACHSER

DACHSER utser Robert Erni, med stor erfarenhet inom logistik, att efterträda Burkhard Eling som CFO. Erni inleder sin introduktionsfas hos DACHSER som Deputy Director den 1 september 2020.

Läsa
Marknadsinformation 06/25/2020
Utsläppsberäkningar med DACHSER Air & Sea Logistics

DACHSER Air & Sea Logistics har sedan flera år samlat in statistik om så kallade koldioxidavtryck (beräkning av CO2-utsläpp) för godstransporter. Dessa data sammanställs i utsläppsrapporter som ger en översikt över enskilda transportrelaterade beräkningar. Utarbetandet av dessa rapporter är en mervärdestjänst som erbjuds DACHSERs Air & Sea Logistics kunder över hela världen och som är skräddarsydd för kundens specifika behov. I allmänhet kan primärenergiförbrukning, utsläpp av växthusgaser och olika luftföroreningar beräknas på sändningsnivå. Detta kan också delas in i enskilda transportsektioner. På så sätt kan transportrelaterade koldioxidutsläpp beräknas för hela transportkedjan.

DACHSER använder en utsläppskalkylator som uppfyller alla krav i den europeiska standarden för beräkning av utsläpp av växthusgaser från person- och godstransporter (EN 16258). En annan fördel med utsläppskalkylatorn är att beräkningsprocesserna automatiseras via ett XML-gränssnitt till transporthanteringssystemet Othello. På så sätt kan utsläppsrapporterna genereras helt automatiskt.

I allmänhet tjänar utsläppsberäkningen inledningsvis till att fastställa den primära energiförbrukningen, växthusgasutsläppen och luftföroreningarna från transporter. Denna information är dock nödvändig för att vidta nödvändiga åtgärder för att minska utsläppen. Därför är det viktigt att kunna ge våra kunder ytterligare fundament för att fatta beslut om att minska deras koldioxidavtryck, utöver själva beräkningarna. Kunderna har därför möjlighet att få simulerade beräkningar för alternativa transport- och samlastningsstrategier.

Förutom att jämföra de klassiska formerna av sjö- och flygfrakt gör vi också våra kunder medvetna om järnvägstransporter som ett alternativ (se DACHSER Rail Services). 

Om du har några frågor angående vår utsläppskalkylator är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Läsa
Pressmeddelanden 06/17/2020
DACHSER Sweden tillsätter HR Manager

DACHSER Sweden AB stärker sin organisation genom att tillsätta Petter Eriksson som HR Manager. Den nya HR Managern ska ansvara för de svenska HR-aktiviteterna och ha ett nära samarbete med alla fem kontor i Sverige.

Läsa
Pressmeddelanden 06/09/2020
Resultatrekord för DACHSER Sweden

DACHSER Sweden AB sätter än en gång ett epokgörande resultatrekord. Årsredovisningen för 2019 för DACHSERs svenska dotterbolag visar en ökad omsättning till 703 miljoner kronor och ett resultat på 22,6 miljoner.

Nyheter 06/03/2020
Det nya DACHSER magazine är här!

“A key part of the process – People in logistics”. Det är temat för det senaste numret av DACHSER magazine: Personerna bakom logistiken.

Nyheter 05/29/2020
DACHSER fortsätter med charterflyg i maj

Förutom chartertransporter mellan Asien och Europa kommer logistikleverantören att anordna ytterligare flygrutter över Stilla havet för att täcka in de nord- och sydamerikanska marknaderna. En sådan förändring är den nya rutten Shanghai–Los Angeles.

Läsa
Marknadsinformation 05/13/2020
Senaste nytt om vår Air & Sea Logistics-verksamhet

Vi vill informera dig om den nuvarande situationen för vår Air & Sea Logistics-verksamhet i regionerna APAC, EMEA och Americas. I det bifogade dokumentet (se nedan) kan du få en översikt över vilka länder vi är verksamma i samt vilka länder vår verksamhet är begränsad i och varför. Eftersom situationen i länderna ständigt förändras kommer det bifogade dokumentet att uppdateras regelbundet och publiceras på vår webbplats.

Vi beklagar eventuella utmaningar du kanske upplever just nu på grund av pandemin. Hos DACHSER har vi initierat beredskapsåtgärder och vi kommer att göra vårt bästa för att hitta alternativa lösningar och hålla din leveranskedja igång. Olika coronaåtgärder från lokala myndigheter och tullmyndigheter kan orsaka förseningar i hamnar och på flygplatser. Dessutom är kapacitetssituationen på den globala flygfraktmarknaden mycket spänd, eftersom det för närvarande inte finns några passagerarflygningar.

Samtidigt har DACHSER genomfört stränga hygienåtgärder som hemmakontor för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och för att göra vår del för att stoppa smittspridningen. DACHSER försöker minimera effekterna av dessa åtgärder och att ta hänsyn till officiella åtgärder, men detta kan leda till förseningar i vår operativa verksamhet.

Om du har frågor beträffande ditt gods är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Visa mer

DACHSER Corporate

Marknadsinformation 07/24/2020
DACHSER strengthens its Interlocking presence at Frankfurt Airport

On 1 July 2020, DACHSER strengthened its networking between the Air & Sea Logistics and European Logistics business segments at Frankfurt Airport and is now bundling air freight import traffic for Germany and other European countries at Frankfurt Airport.

Once the air freight arrives at Frankfurt Airport and is accepted into the air freight warehouse, it is fed directly into the DACHSER European Logistics network, which has a branch office at the airport. With Europe-wide delivery from Frankfurt via the network, DACHSER thus offers its customers a uniform and reliable solution from the point of departure overseas to delivery in Europe. It is now also possible to offer customers end-to-end monitoring of their consignment via eLogistics.

If you have any questions in this regard, please contact your personal contact person at the relevant DACHSER branch.

Läsa
Nyheter 07/23/2020
“Every crisis also has opportunities”

The coronavirus pandemic has hit the air freight industry hard – possibly changing it forever. In this interview, Timo Stroh, Head of Global Air Freight at DACHSER Air & Sea Logistics, discusses the current situation in the air freight market, flexible solutions in the crisis, and a cautiously optimistic outlook.

Läsa
Nyheter 07/23/2020
“Benelux is a key region in global logistics”

A close-knit transport network, connections to global markets, and an ideal geographical location—Benelux offers the perfect conditions for integrated logistics solutions. Aat van der Meer, Managing Director of DACHSER Benelux, talks about the importance of training, how the coronavirus pandemic is affecting the region, and a royal visit.

Läsa
Nyheter 07/23/2020
Quantum computers - A look at future technologies

What are Quantum computers actually about? And what benefits do these offer specifically for logistics?

Läsa
Gå till

Mest lästa

Marknadsinformation 10/22/2019
Nya Incoterms 2020

En ny version av Incoterms börjar gälla den 1 januari 2020 och kommer att medföra ett antal förändringar. De leveransvillkor som utfärdats av Internationella Handelskammaren reglerar väsentliga skyldigheter för köpare och säljare inom internationell handel, som transport av varor till köparen, transportkostnader, ansvar för förlust av och skada på varor samt försäkringskostnader.

Genom att anpassa Incoterms 2020 till rådande globala handelsförfaranden blir den nya versionen aktuell och inriktad på praxis. Syftet med revisionen var att göra Incoterms-reglerna mer användarvänliga. Exempelvis har presentationen av reglerna ändrats för att göra det enklare för användarna att välja lämplig regel. Dessutom har ordningsföljen för reglerna ändrats och reviderade användarinstruktioner har lagts till för varje regel.

När det gäller innehållet har betydande förändringar gjorts jämfört med Incoterms 2010, särskilt vad gäller följande:

  • Olika täckningsnivåer inom CIF och CIP: Liksom tidigare är säljaren fortfarande skyldig att i enlighet med Incoterms 2020 teckna och betala för transportförsäkring i reglerna CIF (Cost Insurance Freight) och CIP (Carriage Insurance Paid). Skillnaden mot Incoterms 2010 är att de två reglerna nu ger olika minimitäckning. När CIF används är den minimitäckning som ska gälla oförändrad. Den transportförsäkring som ska tas ut av säljaren måste fortsatt som minst motsvara täckningen i klausul (C) i Institute Cargo Clauses eller liknande klausuler (försäkring av angivna risker). Om CIP används måste säljaren nu tillhandahålla försäkringsskydd i enlighet med klausul (A) i Institute Cargo Clauses (fullständig risktäckning). Både CIF och CIP gör det möjligt för avtalsparterna att komma överens om ett försäkringsskydd som avviker från detta.
  • Inkludering av säkerhetsrelaterade krav: Säkerhetsrelaterade krav för transport av varor har nu inkluderats i regel A 4 och A 7 för varje regel i Incoterms 2020. I likhet med de övriga reglerna i Incoterms bör det noteras att reglerna endast är direkt tillämpliga för parterna i köpeavtalet och ingår inte i transportavtalet.
  • Incoterms 2020 innehåller regler för transport med egna transportmedel i FCA, DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) och DDP (Delivered Duty Paid).
  • För varor som säljs enligt FCA (Free Carrier) och som är avsedda för sjötransport (t.ex. varor i containrar) anger FCA ett nytt alternativ i framtiden. Köparen och säljaren kan komma överens om att köparen ska instruera sin transportör att utfärda ett ombordkonossement till säljaren efter att varorna har lastats. Samtidigt är säljaren skyldig att lämna över detta ombordkonossement till köparen. Det görs vanligtvis genom deltagande banker.
  • DAT byter namn till DPU (Delivered at Place Unloaded). Enligt DAT i Incoterms 2010 levererade säljaren varorna så snart de lossades från transportmedlet vid en ”terminal”. Men enligt anvisningarna för Incoterms 2010 skulle inte termen ”terminal” uppfattas ur teknisk synvinkel, utan avsåg alla lossningsplatser. I Incoterms 2020 har man tagit hänsyn till detta genom att byta namn på DAT till DPU (Delivered at Place Unloaded) i syfte att göra det tydligare. Det innebär att en (avtalad) plats i framtiden kan vara destinationsplatsen.

Incoterms gäller mellan parterna i ett (nationellt eller internationellt) köpeavtal och fokuserar på – men är inte begränsat till – särskilda rättigheter och skyldigheter inom detta avtalsförhållande. Utifrån en enhetlig definition som garanteras på detta sätt kan senare tolkningsproblem eller avvikelser mellan parterna i köpekontraktet undvikas. Det bör noteras att Incoterms, på grund av sin karaktär som allmänna villkor, inte utgör lagstadgade bestämmelser och därmed endast blir juridiskt bindande om de har avtalats mellan parterna i köpekontraktet genom motsvarande hänvisning (för Incoterms 2020 är detta också möjligt innan 1 januari 2020). I enskilda fall har dock bestämmelser i lag som strider mot detta fortfarande företräde före en Incoterm-regel.

Incoterms reviderades av 500 experter från mer än 40 länder.Reglerna är erkända i hela världen och används på mer än 30 olika språk.

Nyheter 05/29/2019
Ny Sales Executive hos DACHSER Sweden

Victor Nilsson är ny Sales Executive på DACHSER Sweden AB:s filial i Stockholm. Han har jobbat i branschen sedan han var 18 år, bland annat med spedition, tull, trafikplanering och senast som utesäljare hos DSV i Landskrona.

Läsa
Nyheter 05/24/2019
transport logistic 2019 i München

04-07 juni: transport logistic är världens ledande internationella mässa för logistik, mobilitet, IT och supply chain management, och den har ägt rum i München sedan 1978.

Läsa
Pressmeddelanden 05/21/2019
DACHSER Air & Sea Logistics startar verksamhet i Sverige

DACHSER Air & Sea Logistics går in på den svenska marknaden och har nu ett kontor för sjö- och flygfrakt i Göteborg.

Läsa
2
Nyheter 04/09/2019
En flexibel Tysklandslösning – Didriksons valde DACHSER

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Sedan 1913 har Didriksons tillverkat vattentäta plagg som skyddar mot regn, kyla och vind. Nu har företaget en strategi om att växa på den tyska marknaden – en relativt ny marknad för Skandinaviens ledande varumärke för regn- och funktionsplagg.

Läsa
Pressmeddelanden 10/22/2018
Ny Branch Manager på DACHSER Sweden

Allan Wolter (62), tidigare Operations Manager på DACHSER Denmarks kontor i Köpenhamn, har utsetts till Branch Manager för DACHSER Sweden AB's kontor i Malmö.

Läsa
Pressmeddelanden 11/05/2018
Ny Branch Manager för DACHSER Norway AS

Den 1 januari 2019 tillträder Armend Krasniqi (33) tjänsten som Branch Manager European Logistics hos DACHSER Norway AS.

Läsa
Nyheter 04/16/2019
DACHSER Köln börjar med leveranser med eldrivna transportcyklar

DACHSERs logistikcenter i Köln har börjat använda elcyklar vid leveranser i stadskärnan. Förutom att förbättra luftkvaliteten är detta en åtgärd som logistikleverantören vidtar som svar på att det införs allt fler trafikbegränsningar samtidigt som trafikstockningarna och byggzonerna blir fler och gör det svårt att leverera till stadskärnor med konventionella lastbilar.

Läsa
Nyheter 02/21/2019
Brexit: Tiden rinner ut

Medan politikerna fortsätter att försöka hitta en väg ut ur Brexitkrisen rycker dagen då det är dags att lämna EU närmare. Nu är det upp till företagen att systematiskt planera och förbereda sig för alla eventualiteter. En viktig fråga: tull.

Läsa
Pressmeddelanden 01/15/2019
DACHSER Sweden tecknar avtal med Volvo Cars

Ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen är ny kund hos DACHSER. Framöver kommer två specialbyggda megatrailers att frakta reservdelar från Volvo Cars i Torslanda utanför Göteborg till DACHSER Sweden AB's filial i Göteborg.

Läsa