162 Poster
Sortering: Datum | Relevans

Resultat

06/04/2024
Har du läst vårt senaste nyhetsbrev?

Det går som tåget – tiden alltså. Våren har blivit sommar och snart går vi in i den för många efterlängtade semesterperioden. Innan dess vill vi skicka med dig de senaste nyheterna från DACHSER och sett till transporter är tåg nog det enda vi inte kommer nämna i detta nyhetsbrev.

Läs
06/03/2024
Optimerade logistikflöden genom partnerskap

För mindre företag kan logistikens värld vara stor, svårnavigerad och utmanande. Men det ska inte vara en faktor till begränsad möjlighet att utveckla sin verksamhet eller nå ut till nya marknader. Och genom stabila samarbeten kan man komma långt.

Läs
05/28/2024
DACHSER Swedens fortsatta satsning på logistiklager

I samband med DACHSER Swedens investeringar i nya lokaler i Jönköping samt Landskrona satsar företaget på ökad lagerhållning på båda orter. Detta går hand i hand med logistikföretagets senaste rekrytering av Anders Ovesson, Business Development Manager för Contract Logistics.

Läs
2
05/21/2024
Ett växande nätverk för livsmedelslogistik

Marknaden för livsmedel växer i Europa och förutspås fortsätta uppåt. Livsmedelslogistik ses som en tillväxtfaktor och DACHSER har under åren utökat sitt nätverk genom flera förvärv av europeiska livsmedelslogistik företag. 

Läs
2
05/13/2024
En digital dubbelgångare

Den digitala tvillingen är en av de viktigaste innovationerna för morgondagens leveranskedjor. Vilka grundtekniker bygger den på? Och vad innebär den för de dagliga uppgifterna inom logistikbranschen? Framtiden ser ljus ut.

Läs
05/07/2024
DACHSER Swedens årsresultat redovisas med ljusa framtidsutsikter

DACHSER Sweden redovisar ett nedåtgående resultat för 2023 men som följer företagets satta strategi. Den svenska koncernen av transport- och logistikföretaget DACHSER har under året investerat för framtiden och effekten på långsikt spås positiv.

Läs
2
05/03/2024
Fem år med sjö- och flygfrakt på svenska marknaden

När Anna Bergdahl och hennes team i maj 2019 öppnade dörrarna till DACHSER Swedens avdelning för sjö- och flygfrakt visste de inte vilka utmaningar som väntade. Men trots pandemi, inflation och ett ostabilt geopolitiskt världsläge har den svenska sjö- och flygfrakts avdelningen under sina fem år på den svenska marknaden visat stadig tillväxt.

Läs
05/01/2024
Styckegods till havs

Attackerna mot lastfartyg i Röda havet gör att sjöfarten måste ta omvägar och det medför förseningar. Detta är ett växande hot mot transportbranschen och därmed också mot den internationella handeln. I den här intervjun beskriver Christian Kruse, Head of Global Ocean Freight LCL, vilken roll som interkontinental styckegodstransport – LCL-tjänster (Less than Container Load) – spelar och vilka specifika fördelar det erbjuder kunderna.

Läs
04/18/2024
Nästa steg för DACHSER & FERCAM Italia

I augusti 2023 inleddes etableringen av joint venture mellan DACHSER och FERCAM i Italien. Samarbetet fortsätter och den 28 mars 2024 förvärvade DACHSER 80 procent av aktierna i joint venture-bolaget DACHSER & FERCAM Italia. Det innebär att förvärvet av majoriteten i det italienska logistikföretaget FERCAMs divisioner för styckegods- och kontraktslogistik därmed är slutfört.

Läs
04/16/2024
DACHSER förvärvar livsmedelslogistikleverantören Brummer

Genom förvärvet av Brummer, logistikleverantören av temperaturreglerande livsmedel mellan Tyskland, Österrike och grannländerna, stärker DACHSER sitt nätverk för transport och lagring av livsmedel i Europa.

Läs
3
04/09/2024
Med ett öga för mode

Modevärlden är snabb, säsongsbetonad, global och strävar mot att bli en mer hållbar bransch. När plaggen anländer till klädbutiker ska de vara i nyskick, skrynkelfria och levereras i rätt tid. Detta är en utmaning som DACHSERs branschspecifika lösning – Fashion Logistics – gärna tar sig an.    

Läs
04/04/2024
Hållbarhetsrapport

I vår nordiska CSR-rapport hittar du information om vårt strategiska tillvägagångssätt kring ekonomi, miljö och socialt ansvar.

Läs
03/22/2024
DACHSER är på rätt väg och expanderar sitt globala nätverk

Efter den ekonomiska uppgången på logistikområdet till följd av coronapandemin och störningarna i de globala leveranskedjorna återgick branschen till det normala under 2023. DACHSER hörde till de företag vars räkenskapsår präglades av svag efterfrågan på logistiktjänster mot bakgrund av betydande överkapacitet och kraftigt sjunkande priser inom flyg- och sjöfrakt.

Läs
03/14/2024
Har du läst vårt senaste nyhetsbrev?

I en tid av osäkerhet är det många som håller foten på bromsen, men vi på DACHSER Sweden, vi trycker ner gaspedalen. I Sverige och i Norden befinner vi oss i en expansiv fas och vi har i detta nyhetsbrev många spännande nyheter att dela med oss av.

Läs
03/12/2024
Mänsklig 'touch' på lagret

I stora globala nätverk som DACHSERs med 379 platskontor, är det ofta en mänsklig hand som adderar det där lilla extra. I företagets lagerverksamhet med över 160 lager världen över är det medarbetarna som erbjuder mervärdestjänster som gör lagret till något mer än bara pallplatser. Detta i samklang med IT-integrerade lösningar som erbjuder transparens genom hela transportkedjan.

Läs
03/06/2024
Köpet av Frigoscandia är nu godkänt

Från den 4 mars, 2024, är Frigoscandia AB ett helägt dotterbolag till DACHSER och därmed en del av logistikleverantörens Food Logistics-nätverk. Detta markerar också starten för det skandinaviska livsmedelslogistikleverantörens fullständiga integration i DACHSERs nätverk.

Läs