139 Poster
Sortering: Datum | Relevans

Resultat

01/20/2022
DACHSER tillsätter Sales Manager i Stockholm

Victor Nilsson tillträdde den 1 januari 2022 som Sales Manager vid logistikföretagets platskontor i Stockholm. Detta som ett steg i ledet av DACHSER Swedens tillväxtstrategi.

Läs
01/19/2022
Batterier – En titt på framtidens teknik

Batterier är en oumbärlig del av elektromobilitet. Men dessa energilagringsenheter ger också upphov till många frågor, inte minst vad gäller prestanda och dess påverkan på klimatet. Vi tar här en närmare titt på några av frågeställningarna.

Läs
01/11/2022
DACHSER Sweden tillsätter Country Manager

Logistikföretaget inleder det nya året starkt med att tillsätta en Country Manager European Logisticsför Sverige. Detta som ett steg för att stärka landets ledningsstruktur i den positiva framfart företaget just nu befinner sig i.

Läs
12/20/2021
DACHSER genomför tester med förarlösa truckar

Just nu pågår tester av förarlösa truckar (AGV) på två av DACHSERs anläggningar i Europa. De förarlösa truckarna utför rutinuppgifter vilket minskar de anställdas arbetsbelastning på lång sikt.

Läs
12/14/2021
Nya DACHSER Magazine är här

”Ingenting är mer konstant än förändring” – kloka ord som vi hör mer frekvent just nu. I takt med att världen snurrar allt snabbare ökar också innovationstakten och förändringstrycket i logistikbranschen. I det senaste numret av DACHSER Magazine rapporterar vi om vad vi som företag och våra kunder gör för att ta sig an framtidens angelägna problem.

Läs
12/09/2021
DACHSER Norway expanderar till Kristiansand

DACHSER Norway expanderar till Kristiansand för att ta nya marknadsandelar i den södra och västra delen av Norge. Med ett nytt försäljningskontor stärker DACHSER sitt nätverk i både Norden och Europa.

Läs
2
12/06/2021
En nulägesrapport från ASL Sweden

Nedstängda hamnar och flygplatser, brist på personal samt en obalans av kapacitet. Detta samtidigt som människor under de senaste åren ändrar sitt konsumtionsmönster. Sedan pandemin slog till har rapporter kring påverkan på handelsmarknaden avlöst varandra. Vi pratar med Anna Bergdahl, Country Manager för Air & Sea Logistics Sweden, för att få en nulägesrapport.

Läs
2
12/01/2021
Ett nytt perspektiv på leveranskedjor

Den globala ekonomin håller än en gång på att återhämta sig. Men den kraftigt stigande efterfrågan sker inte bara mitt i hanteringen av den fortgående pandemin, den måste också övervinna växande materialbrist. Det innebär en historisk utmaning där leveranskedjor och globala nätverk sätts på prov. Dock, att helt överge globaliseringen är inte något alternativ.

Läs
12/01/2021
Efterfrågan av långsiktiga partnerskap

Vart är den globala ekonomin och dess leveranskedjor på väg? En intervju med professor Aseem Kinra, Head of the Professorship for Global Supply Chain Management vid universitetet i Bremen.

Läs
2
11/24/2021
En ren process

Nilfisk – det världsledande företaget inom professionell rengöringsutrustning startade 1906 i en verkstad på en innegård i Köpenhamn. Tillsammans med DACHSER har Nilfisk effektiviserat sina produktions- och logistikprocesser och skräddarsytt dem efter sina kunders behov.

Läs
11/17/2021
DACHSER Denmark testar transporter med HVO-diesel

Som ett led i DACHSER Denmarks strategi för att bidra till utvecklingen mot en mer miljövänlig transportbransch kommer logistikföretaget att börja testa HVO-diesel för de lastbilar som levererar varor i och runt Köpenhamn. På så sätt kan företaget sänka utsläppen med upp till 80 procent på leveranser i storstadsregionen när projektet dras igång under det nya året.

Läs
2
11/16/2021
Data för förbättrad processkvalitet och ergonomi

DACHSER har startat ett samarbete med startupföretaget MotionMiners för att få en bättre förståelse för arbetsstegen på transitterminalen. En ny metod för att förbättra processkvaliteten, och i det långa loppet även arbetsergonomin, har testats på fem filialer.

Läs
11/10/2021
DACHSER Norway levererar med ny eldriven batteri-lastbil

Under november startar logistikleverantören att köra leveranser med sin första elektriska batterilastbil i Norge och vidareutvecklar därmed företagets utsläppsfria leveranser i centrala Oslo.

Läs
2
11/10/2021
Kvalitet hela vägen

Korta ledtider är en av många konkurrensfördelar hos DACHSER, enligt Mats Lindqvist på Storefactory, som sedan flera år förlitar sig på DACHSER för transporter både inrikes och utrikes.

Läs
11/09/2021
Ny kortdistans lastbil ökar effektiviteten vid leveranser i centrala Göteborg

Att leverera i stadskärnor med trånga passager och godsmottagningar placerade i låga källarutrymmen kan vara en utmaning. Men med krav på effektiva leveranser, som dessutom ska bidra till lägre utsläpp, kommer innovativa lösningar. DACHSER Swedens filial i Göteborg har investerat i en lastbil som möter dessa krav, detta genom en höj- och sänkbar box.

Läs
10/28/2021
DACHSER går över till 100% grön el

Det globala logistikföretaget får 100 procent av sin el från förnybara källor. Samtidigt kommer företaget genom solcellssystem fyrdubbla mängden grön el som de själva genererar.

Läs