Karriär Mediaroom

DACHSER Contract Logistics – allt samlat under ett tak

DACHSER Contract Logistics kombinerar transportnätverk, lagerhållning, mervärdestjänster och individuella konsulttjänster med outsourcing-lösningar.

DACHSER Contract Logistics kombinerar våra globala transportnätverk med effektiv lagerhållning, kundspecifika mervärdestjänster och individuell rådgivning. Våra kontraktlogistiklösningar består av en intelligent kombination av tjänster för olika affärsenheter. Därför kan vi erbjuda skräddarsydda logistiklösningar för stora och medelstora företag från industri och återförsäljning. Alla funktioner längs värdekedjan skräddarsys efter dina specifika krav. För en optimal logistiklösnIng erbjuder vi kostnadseffektiva standardlogistiktjänster med individuella logistiktjänster.   

I Mikado har vi ett unikt lagerhanteringssystem (WMS). Det utvecklas kontinuerligt och är integrerat i hela transportprocessen. Mikado skapar maximal transparens, enhetlighet och säkerhet med sina globala software standarder.

Flera uppdrag - en lösning

Med våra integrerade lagertjänster skapar vi optimala kontraktlogistiklösningar världen över och gör leveranskedjan effektiv. Med en rad olika mervärdestjänster – optimerar vi din logistik på alla nivåer i värdekedjan.

Vårt transportnätverk utgör fundamentet för våra tjänster. Vi finns där för att kunna hantera dina globala verksamheter –punktligt, flexibelt och effektivt. Vi är även där vid dina viktiga upphandlingar och försäljningar.

Våra kontraktlogistikexperter har djupa produkt-, bransch- och marknadskunskaper. För att kunna utveckla effektiva integrerade lösningar, utforskar våra experter den generella logistikbilden av dina varuflöden. De följer dig under dina offerter, optimerar ditt företags befintliga logistikkoncept och produktionsprocesser samt designar nya.

På plats för dig: Vårt nätverk skapar närhet och tillit

Vårt nätverk innebär att lokala och nationella experter finns tillgängliga för dig som kunniga kontaktpersoner.

Våra tjänster grundar sig på kunskap inom DACHSERs nätverk. Den garanteras av individuella utbildningsprogram och regelbundet utbyte av DACHSER Expert Warehouse Operations (DEWO:er).

Med vårt DACHSER-transportnätverk har vi en närvaro på världens viktigaste upphandlings- och försäljningsmarknader. Den interkontinentala anslutningen via DACHSER Air & Sea Logistics globala flyg- och sjöfraktsnätverk gör oss till en tillförlitlig partner för din kontraktlogistik.

Lagerhållning
Mer
Mervärdestjänster
Mer
Lagerutrymme
Mer