Karriär Mediaroom

DACHSER Chem Logistics: Din partner för säkra kemikalietransporter och lagerhållningslösningar

Under DACHSER Chem Logistics erbjuder vi dig en professionell branschlösning för din kemiska logistik.  Vi transporterar och förvarar förpackade kemiska produkter för olika branscher, såsom plast-, fordons- och textilbranscherna samt för jordbruks- och byggbranschen. Våra experter kommer att utveckla en transport- och lagerhållning som har skräddarsytts efter dina behov för alla typer av kemiska produkter, bland annat farligt gods. 

DACHSER Chem Logistics kombinerar standardiserade DACHSER logistiktjänster med de specifika kraven som ställs på den kemiska industrin. Detta inkluderar tjänsterna för DACHSER Contract Logistics. På detta sätt kan du helt utlokalisera din kemiska logistik och skapa en global leveranskedja som följer en LLP-strategi.

Enhetliga standarder för kvalitet och säkerhet

Du kan dra fördel av vårt omfattande globala nätverk samt våra enhetliga standarder över alla DACHSER-filialer. DACHSER Chem logistics står för den högsta kvaliteten och säkerhet som överträffar de rättsliga kraven, samt högeffektiva, IT-stödda transportkontroller.

Vår tjänsteportfölj för din kemikalielogistik

  • Globala transportlösningar: Ett starkt europeiskt transportnätverk med DACHSER European Logistics och snabb och flexibel åtkomst till alla försäljnings- och upphandlingsmarknader världen över via DACHSER Air & Sea Logistics samt DACHSER Rail Services
  • Lagerhållning: Med DACHSER Contract Logistics får du omfattande, integrerade lösningar samt lager speciellt utformade för lagerhållning av kemiska produkter i Europa
  • IT-nätstrukturer: Full transparens och integration genom enhetlig, tillförlitlig och färdigställd tillgänglig information
  • Kemikalielogistikexperter med särskild branschexpertis och specifika kunskaper
  • Omfattande expertis inom farligt gods i det globala nätverket
  • Vi har en intern ansvarig för farligt gods på alla filialer, som koordineras av den centrala organisationen för hantering av farligt gods.
  • DACHSER följer standardiserade riktlinjer för farligt gods och har en konstant övervakning av implementering och efterlevnad

DACHSER Chem Logistics i detalj

Våra standarder möter alla krav som ställs av kemikaliebranschen

Våra detaljerade, standardiserade riktlinjer för säkerhet på arbetsplatsen, hälso-, brand- och miljöskydd utgör basen för uppfyllandet av de höga krav som ställs på kemikaliebranschen. 

Säkerhetsreglerna i våra transportnätverk och för våra lager överträffar de rättsliga kraven.  

Vi gör regelbundna fordons- och lastkontroller och ger utbildning om farligt gods. Lastskyddsåtgärder används såväl som tillhandahållande av räddningsmaterial och personlig skyddsutrustning. Genom att använda SQAS-standarder (Quality Assessment for Sustainability ) har vi definierat enhetliga standarder för våra transporter och lager, som uppfyller kraven som ställs på kemikaliebran.

Hög expertisnivå – inte enbart vid transport av farligt gods

DACHSERs Chem Logistics-team finns till ditt förfogande med sin specialistexpertis inom branschen. Centraliserad hantering av farligt gods samt mer än 200 interna regionala representanter av farligt gods ser till att de särskilda kraven för leveranser av farligt gods uppfylls. Varje år utbildar vi cirka 15 500 medarbetare om specialkrav för kemikalielogistik.

Som en exklusiv samarbetspartner för logistiktjänster samt flyg- och sjöfrakt för Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) i Tyskland, är vi i nära kontakt med medlemmar av associationen för att kunna identifiera framtida krav av kemikalieindustrin i ett tidigt stadie och implementera dessa i våra DACHSER Chem Logistics-lösningar.

IT-stödda processer för snabb, säker orderhantering

Våra globalt standardiserade IT-system garanterar fullständig transparens och hög flexibilitet i hanteringen av dina kemiska leveranser. Vi har dygnet runt-åtkomst till våra databaser av farligt gods via DACHSERs IT-nätverk så att vi kan erbjuda snabba utbyten av kunskaper och data. Detta inkluderar europeiska vägtransporter samt global flyg- och sjöfrakt. Övervakningen av kapacitet, transport- och lagringsförbud har ett exklusivt IT-stöd. Med våra integrerade IT-system kan du räkna med end-to-end leveransspårning. Dataskyddet har certifierats i enlighet med DIN EN ISO/IEC 27001:2017. Genom Tracking & Tracing kan du alltid hålla dig informerad om leveranshistoriken av dina varor. Anslutningen till vårt EDI-center garanterar ett smidigt dataflöde mellan alla inblandade, vilket ökar säkerheten och effektiviteten.

Kontakt DACHSER Chem Logistics