Karriär Mediaroom

Efterlevnad av utländska handelsregler – tull- och säkerhetstjänster i din leveranskedja

DACHSER erbjuder tjänster i hela leveranskedjan så vi kan hantera din globala handel i enlighet med rättsliga och organisatoriska villkor. När det gäller utländska handelsregler, kommer DACHSERs experter exempelvis att stödja dig att efterleva globala tull- och säkerhetsregler och skydda dina varuflöden. Vi samarbetar aktivt med dig direkt från början. Detta inkluderar att hålla dig uppdaterad om aktuella och relevanta transport- och tullsäkerhetsregler.  

När det kommer till flygfraktstransporter är säkerheten idag av central vikt. Allteftersom säkerheten blir mer komplex, hjälper vi dig med att följa alla rättsliga krav för en säker leveranskedja. DACHSERs processer är standardiserade över hela världen och granskas och revideras kontinuerligt av oberoende instanser.

Tjänster för globalt säkert flöde av varor

DACHSER 10+2-tjänsten

För att uppfylla kraven för 10+2-registering skickar vi de sekretessbelagda försändelseuppgifterna till tullverket. För att göra detta använder vi en webbplattform som godkänts av USA:s tullverk. Vi sköter gärna din 10+2-registrering, även om du anlitat en annan serviceleverantör för din transport.

Europeisk flygsäkerhet

I egenskap av en godkänd agent hjälper vi dig att efterleva den säkra leveranskedjan och ger dig råd med avseende på din kända varuavsändarcertifiering.

DACHSER USA: C-TPAT-certifiering

DACHSER USA är C-TPAT-certifierad sedan november 2005. Detta innebär att du åtnjuter förenklad tullklarering och snabbare hantering vid USA:s gränser.

Screeninghantering av din flygfrakt

Vi låter dina flygfraktvaror genomgå alla nödvändiga säkerhetskontrollåtgärder.

Lastsäkerhetsregistreringar

Vi skickar elektroniska tulleveransuppgifter enligt kraven som mottagarlandet för din leverans ställer.

TSA godsscreening (USA)

I enlighet med Transportation Security Administrations (TSA:s) krav sköter vi screening av flygfraktleveranser på passagerarflyg. Detta gäller alla leveranser på flyg till USA, från USA eller inom USA. Kontrollen görs på paketnivå i Certifierade screensanläggningar (Certified Screening Facilities, CCSF)

Högsäkerhetssigill

Vid transport av dina varor, när det är nödvändigt och praktiskt, använder vi högsäkerhetssigill som uppfyller den obligatoriska ISO/PAS-17712-certifieringsstandarden  Efter lastning plomberar vi alla fartygsfraktcontainers på väg till USA med högsäkerhetssigill. Detta förhindrar obehörig åtkomst och möjliggör identifiering av manipulation.

ISPS-kod

Med en heltäckande uppsättning av åtgärder för att förhindra attacker mot fartyg och hamnar säkerställer ISPS-koden internationella leveranskedjor på ett särskilt effektivt sätt. Dessutom besitter hamnmyndigheter omfattande kontrollrättigheter och behörigheter, som t.ex. åtkomstrestriktioner, implementering av sina egna säkerhetsförfaranden eller isolering av hamnområdet.

Säkerhet för farligt gods

IATA:s Regelverk för farligt gods (Dangerous Goods Regulations, DGR) för transport av farligt gods med flyg, och den Internationella maritima koden för farligt gods (International Maritime Code for Dangerous Goods, IMDG), som styr de internationella bestämmelserna för transport av farligt gods med fartyg, är absolut bindande för oss.

Godkänd ekonomisk aktör (Authorized Economic Operator, AEO)

I egenskap av en Godkänd ekonomsk aktör (AEO) har vi internationella tullmyndigheters fulla förtroende. Därför, som din logistikpartner, garanterar vi fördelar vid säkerhetsrelaterade tullkontroller, samt enklare, snabbare tullbehandling.

Mer om detta ämne

Flygfraktssäkerhet
Mer
Tullsäkerhet
Mer