Karriär Mediaroom

Flygfraktssäkerhet – säkerhet för dina flygtransporter

Säkerhetsproblemet är av största vikt när det kommer till globala transporter av din flygfrakt. Detta är bevisat av ständigt ökade regler och rättsliga riktlinjer. DACHSERs experter stödjer dig i att hålla leveranskedjan säker samt uppdaterar dig med eventuella ändringar i lagen. Detta ger dig möjlighet att snabbt integrera alla nödvändiga justeringar in i dina processer för att uppfylla säkerhetsreglerna.   

Vi utvecklar även kontraktlogistik och logistikkoncept som är skräddarsydda enligt dina specifika krav för en säker flygfrakt. Som en tredjepartslogistikleverantör erbjuder vi tillförlitliga mervärdestjänster för din kontraktlogistik. Du kommer framför allt att kunna dra nytta av stora besparingar när det gäller kostnader, tid och insatser. Vår 3PL-certifiering innebär att du inte behöver utföra kostsamma fraktkontroller eller den personalutbildning och de granskningar som krävs av German Federal Aviation Office Som din 3PL-leverantör tar vi hand om både varulagring och transport via flygfrakt å dina vägnar.

Omfattande skanningsmetoder skyddar din flygfrakt

DACHSER använder en rad olika decentraliserade och centraliserade skanningsmetoder för att kunna efterleva flygsäkerheten. Detta inkluderar t.ex. visuella inspektioner, sprängämnesdetektorer, bombhundar eller manuella genomsökningar. Vi har även fem egna röntgenmaskiner i användning i Tyskland. Våra flygsäkerhetsexperter kommer att hjälpa dig att planera och utföra säkra leveranser till hela världen. Våra logistikexperter är globalt standardiserade och föremål för ständiga granskningar och revisioner.

Våra experter inom flygfraktssäkerhet:

  • Säkra transporter genom en extremt strikt efterlevnad av alla regler och bestämmelser   
  • Minimering av riskerna för laster och transportörer   
  • Tillämpning av säkerhetsåtgärder som går bortom de lagstadgade kraven   
  • Tillförlitliga kontroller och en trygg hantering av dina leveranser med farligt gods   
  • Specialistkunskaper om farligt gods för alla destinationer och transportsätt   
  • Rådgivning om en säker leveranskedja   
  • Rådgivning om målinriktade certifieringar såsom ”känd avsändare”   
  • Hjälp med revisioner