Karriär Mediaroom

Flygtransport – högtflygande planer med DACHSER Air & Sea Logistics

När vi hanterar dina flygtransportleveranser har vi stor nytta av vår mångåriga erfarenhet av att hantera globala leveranskedjor och processer. DACHSER Air & Sea Logistics erbjuder direkt- och chartertjänster i form av fulla lastleveranser eller dellastleveranser samt express- och kurirtjänster. Vi driver gateways på strategiska platser för global flygtransporttrafik, så att vi kan erbjuda effektiva och ändamålsenliga transporttjänster. Som ett led i vår strategi med prioriterade transportörer arbetar vi uteslutande med pålitliga, högpresterande flygbolag som uppfyller våra kvalitetskrav.
 
Du drar nytta av våra direktkontakter med ledande flygbolag, flygplatser och transportörer samt ett stort antal avgångar med fast kapacitet på strategiska platser för globala flygtransporter. 
 
Våra flygtransporttjänster finns tillgängliga som konsolideringstjänster.

Kvalitet och säkerhet med flygtransportleveranser

Vi erbjuder maximal processäkerhet på alla nivåer i leveranskedjan, genom tydligt definierade processer samt pålitliga transittider och kapacitet. Alla leveranser omfattas av vår höga kvalitets- och säkerhetsstandard. Personliga kontakter på plats finns alltid tillgängliga för individuell rådgivning. Tack vare spårning och uppföljning kan du övervaka förloppet i hela logistikkedjan via leveranskontroll.

  • Fullständig insyn i hela logistikkedjan 
  • Transport av industri- och konsumentvaror
  • Tjänster från express och kurir till partiell och fullständig charter
  • Råd om förpackning, utrustning och dokumentation
  • Implementering av alla förtransporter och vidaretransporter
  • Behandling av våra medarbetare från dörr till dörr 
  • Upphandling och samordning av enstaka leveranser
  • Kurirtjänster ombord
  • Kompetent rådgivning om säkerhetsföreskrifter
  • Tullrådgivning och tullklarering

Möjlighet att boka transporter för minskade utsläpp

Som en del av DACHSERs klimatskyddsstrategi finns tillvalet ”Sustainable Fuel” vid bokning av flygfrakt. Genom att använda en blandning med hållbart flygbränsle (SAF) kan vi minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent. Tillvalet tillhandahålls på alla rutter över hela världen mot en extra avgift. På begäran kan en utsläppsrapport upprättas, denna bevisar att biobränslet är köpt och att den utlovade minskningen av CO2-utsläpp är uppnådd. Efterföljande år kan ett certifikat utfärdas, detta anger den totala reduktionen av växthusgasutsläpp, hur många liter SAF som har använts, konsumtionsåret och exakt innehåll i det använda bränslet.

Kontrolltorn: Vår personliga flygledning för dina varor

I vårt kontolltorn (Tower of Excellence) har ett kundtjänstteam med fokus på ditt företag den övergripande kontrollen och samordnar dina flygtransportleveranser.

Nätverksarbete möjliggör innovation och kvalitet

Logistikkompetens baserad på starka partnerskap. Tillsammans med tio andra ledande logistikföretag är DACHSER medlem i Lufthansa Cargos Global Partnership Program. Denna plattform bidrar till ett professionellt utbyte på högsta nivå – och skapar optimala förutsättningar för innovation och hållbar, ömsesidig tillväxt. Detta säkerställs också genom medlemskapet i World Air Cargo Organization (WACO). Denna världsomspännande allians av transportföretag omfattar enbart partners som är ledande på sina lokala marknader.

Incoterms

Den bifogade PDF-filen ger dig (utan juridisk garanti) en överblick av Incoterms 2020 för att stödja dig i ditt dagliga arbete.

Download