Karriär Mediaroom

Generella villkor och förutsättningar

DACHSER utför tjänster åt sina kunder på grundval av ett brett spektrum av rättsliga principer och regler. Förutom att optimera våra fysiska transporttjänster, utgör tillhandahållande av relevant information också en del av vår filosofi att tillhandahålla tjänster. 

Därför utförs alla uppdrag i enlighet med Nordisk Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB 2015). Bestämmelserna begränsar speditörens ansvar som kontraktspart enligt § 3 B för bortkomst, försämring eller skada på gods till 8,33 SDR per kg och för försening upp till fraktbeloppet, och för all övrig förlust till 100 000 SDR för varje uppdrag (§ 21). Speditörens ansvar som förmedlare enligt § 3 C är begränsat till 50 000 SDR för varje uppdrag och totalt för en och samma händelse till 500 000 SDR (§ 24). Vid lagring är ansvaret för skada vid ett och samma tillfälle begränsat till 500 000 SDR (§ 25). Lägg särskilt märke till nätverksklausulen (§ 2) att krav på speditören förfaller efter ett år (§ 28), och att pant- och begränsningsrätten (§ 14) omfattar såväl aktuella som tidigare krav.

Kvittning mot DACHSER Sweden AB' krav på frakt och annan ersättning får inte ske.
Föreskrifter enligt transporträtt och försäkringsrelaterade relevanta villkor är tillgängliga för nedladdning.

We therefore make salient regulations under transport law and insurance-relevant conditions available for download.

  • General Conditions for Air & Sea Logistics
  • General Conditions for European Logistics
  • Terms and Conditions of carriage for the "Global Sky Express" product
  • General Purchasing Conditions
  • General Conditions of Business for Software and Consulting Agreements
  • General Terms and Conditions for IT Services
  • FIATA Model rules
General Terms and Conditions for DACHSER ZIP (1,10 MB)
NSAB - General Conditions of the NORDIC association of freight forwarders PDF (0,36 MB)