Karriär Mediaroom

Vår IT-avdelning garanterar säkerhet och transparens

Globalt integrerade logistiktjänster baserade på intelligenta IT-lösningar. Vår informationslogistik gör att vi utmärker oss som en teknologisk innovatör till logistikbranschen. Våra många olika innovationer står som ett bevis för detta, bland annat våra kärnsystem Domino, Mikado och Othello, EDI Center som en central kommunikationsplattform eller vår portal eLogistics, som låter dig hantera dina ordrar online. Vårt hanteringsvertyg ActiveReport, tillhandahåller en automatisk övervakning för händelser i leveranskedjan.   

Våra IT-lösningar optimerar ditt företags logistikbalans. Med våra standardiserade, globala nätanslutna system kan du konfigurera dina processer på ett effektivt sätt och med hög datasäkerhet.

Flexibel, intelligent software för att uppfylla de högsta logistikkraven

Kvalitet genom innovation: Med vår egenutvecklade software kan vi uppfylla kraven på globala leveranser och erbjuda lagerhållningstjänster. Vår IT-baserade logistik erbjuder dig största möjliga flexibilitet inom alla områden. Detta skapar transparens inom alla logistikavdelningar samtidigt som homogena system garanterar ett enhetligt informationsflöde. Med veckovisa uppdateringar tar vi alla DACHSER-filialer upp till globalt enhetliga standarder. Vi sysselsätter över 600 centraliserade och decentraliserade IT-specialister inom vår Corporate IT vid Kempten och Malsch (Tyskland), Chanverrie (Frankrike) samt på det regionala huvudkontoren Americas, APAC och Iberia. Dessutom har vi cirka 250 IT-koordinatorer anställda på våra filialer runt om i världen som erbjuder lokalt IT-stöd.

Vi kan även erbjuda:

  • Tillgänglighet till backup för alla våra filialer samt en central jourlinje som är öppen dygnet runt
  • Antivirus och antispamskydd i alla applikationer   
  • Bästa möjliga tillförlitlighet och nödfallsplanering i alla system över alla kontor   
  • Sekretessbestämmelser för alla IT-användare världen över   
  • Fortsatt kontinuerlig utveckling av våra egna system och utveckling av IT-innovationer till förmån för våra kunder och för att utveckla effektiviteten genom att integrera våra processer

DACHSER IT i detalj

Våra EDI-center: Din systemtolkare för ett smidigt dataflöde

Globala, IT-baserade logistikprocesser fungerar enbart om alla partner talar samma språk. För att garantera ett smidigt, effektivt och tillförlitligt informationsflöde mellan deltagarna, även vid komplexa projekt, bedriver vi våra egna EDI-center som en central kommunikationsplattform för elektroniskt datautbyte. EDI (Electronic Data Interchange) är vår systemtolkare som omvandlar och överför inkommande och utgående uppgifter till och från alla anslutna system. Standardiserade och anpassade interfaces tillåter en snabb och okomplicerad integrering av alla affärsprocesser samt utbyte av all relevant information och data.

Dina fördelar:

  • Processäkerhet: Med standardiserade och anpassade interfaces kan du integrera dina affärsprocesser på ett optimalt sätt
  • Undvika fel och bespara tid: Standardiserade och automatiserade arbetsstadier för att hantera dina logistikprocesser på ett korrekt sätt
  • Datasäkerhet och tillgänglighet: Via den centrala kommunikationsplattformen är du direktansluten till våra transport- och lagerhållningshanteringssystem
Vår API-plattform

API-plattformen erbjuder en förenklad anslutning av ditt företag till våra API-tjänster. Du drar nytta av kraften i DACHSER IT-systemet i realtid. Besök vår API-Portal och lära känna våra API-tjänster.

Våra egna datacenter garanterar dataskydd, säkerhet och oberoende

Datasäkerheten är en av DACHSERs högsta prioriteringar Vi var en av de första logistikserviceleverantörerna som fick vår IT certifierad i enlighet med DIN EN ISO/IEC 27001:2017. Vi är värd för alla kunders uppgifter i våra datacenter istället för att hyra serverkapacitet från tredjepart – en del av vår centrala datahantering . 
Egen serversjälvständighet ger många fördelar: Vi bedriver vår verksamhet under gällande lagar och har tydliga regler för datasäkerhet. Biometrisk åtkomst till våra serverplatser garanterar maximal säkerhet. Med våra egna parallelldatacenter får du högsta möjliga tillgänglighet och tillförlitlighet dygnet runt.

De högsta säkerhetsstandarderna tack vare vår egen IT-säkerhet

Våra specialister från IT Security Team garanterar maximal säkerhet inom datahantering. Vår globala IT-struktur med standardiserade IT-processer på central och decentral nivå är en viktig åtgärd för att skydda all information i systemet, inklusive din egen.

Vara på den säkra sidan

Intervju med DACHSER IT-säkerhetsrådgivaren Christian von Rützen.

Mer om våra kundapplikationer

eLogistics
Mer
ActiveReport
Mer