Karriär Mediaroom

Kvalitetshantering till förmån för våra kunder

Ansvaret för kvalitet är fast förankrat i våra värden och används av alla DACHSER-anställda. Vi har de högsta kvalitetsstandarder och erhålla flera certifieringar. Vi har mottagit olika priser för våra utmärkelser inom kvalitetshantering, IT-lösningar och logistik.  

Vår kvalitetshantering sätter standarderna för våra logistikprocesser: från transport och varulagring till kundvård, säkerhet och service. Alla DACHSERs affärsenheter uppfyller komplexa krav till kvalitetshantering och lever upp till våra standarder som en ledare inom kvalitet, i en miljö med stora logistiska utmaningar.  

Alla anställda har fasta riktlinjer för hantering och koordinering av alla varutransporter. Med dessa enhetliga standarder för hantering av beställningar garanterar vi säkerhet under leveransen samt transparent spårbarhet.

DACHSERs certifieringar

 • DIN EN ISO/IEC 27001:2017 (DACHSER IT)
 • DIN EN ISO 9001:2015 (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)
 • Certifierad enligt IFS Logistics (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)
 • BIO-certifiering (DE-ÖKO-003) i enlighet med (EU) 2018/848 (Dachser Food Logistics)
 • QS kött och köttprodukter samt frukt, grönsaker och potatis (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)
 • SQAS, Safety & Quality Assessment System (DACHSER Chem Logistics)

DACHSERs utmärkelser

Flygfrakt

 • Lufthansa Quality Award Europa och Afrika 2014
 • Cargo Quality Award Tyskland (flerfaldig vinnare)
 • Global Partner sedan 2012
 • Cargo Quality Award Europa och Afrika 2014
 • Cargo Quality Award 2015
 • Planet Award of Excellence 2016

Nöjda kunder är ett bevis på våra höga kvalitetsstandarder

Nästan 90 procent av våra kunder är väldigt nöjda med våra logistikresultat och skulle rekommendera oss till andra. Detta enligt en representativ undersökning besvarad av 4 100 kunder som har utförts vartannat år i över 20 års tid. Kunderna har även fått betygsätta kvaliteten på servicebegäranden, leveranstjänster, säkerhet och tulltjänster. Vårt proaktiva verktyg, ActiveReport, bidrar även till en hög nivå av kundnöjdhet.

Vår kvalitetshantering baseras på tre grundpelare

 • DACHSER-nätverket: Den effektiva logistikstrukturen för det globala nätverket och den intelligenta IT:n möjliggör en effektiv hantering av en rad olika logistiska utmaningar.
 • Intelligent trafikhantering: Vi anpassar den nyaste teknologin för att optimera din leveranskedja och överför innovationen till praxis.
 • Utmärkande personal: Vi investerar i utbildning och utveckling för att kunna upprätthålla en hög nivå av logistiska resultat och långsiktig kvalitet

Kvalitetshanteringen av DACHSER i detalj

Hur man hanterar och mäter kvalitet

Vår roll som ledare inom kvalitet beror främst på vår aktiva och framåttänkande kvalitetshantering. Detta inkluderar IT-system och ett enhetligt och transparent flöde tack vare standardiserade processer. Högpresterande omlastningsområden tillåter långsiktig kvantitetskontroll. Semestersäsonger och offentliga helgdagar läggs in i planeringen av logistikkedjan redan från start. Med utvärderingar flera gånger i månaden, dagliga resultatkontroller och regelbundna granskningar ser vi till att kvaliteten på våra tjänster är transparent och mätbar. Våra standard logistikprocesser leder i varje skede i leveranskedjan till en låg förlustkvot och ökar vår leveranstillförlitlighet.

Kvalitetssäkringsåtgärder
 • För att garantera en enhetligt hög logistikservicenivå förlitar vi oss på följande metoder för kvalitetssäkring och -kontroll:  
 • Regelbundna kundundersökningar Enhetliga kvalitetskontroller genom analyser av viktiga KPI:er längs hela logistikprocessen.  
 • Aktiva skadeförebyggande åtgärder  
 • Säkerhet under transporten – med ett nätverk som sträcker sig över hela Europa, kan IT-baserade processer och rapportering vid avvikelser i transportprocessen göras i ActiveReport, ett verktyg för att hantera din leveranskedja.  
 • Globalt anslutna DACHSER IT-system och fysiska nätverksplatser
Säkerheten hos dina varor är av högsta prioritet för DACHSER

Vi lägger högsta vikt vid dina varors säkerhet. Våra säkerhetsåtgärder inkluderar videoövervakning av våra byggnader samt högkvalitetsutrustning. Vår personal är välutbildad i alla kärnlogistikprocesser, vilket garanterar varuflödet, både fysiskt och digitalt. Regelbundna utbildningar för förare och logistikoperatörer, etablerade standarder för lastning och lossning, kontinuerlig lastsäkring, temperaturövervakning och god hygienpraxis bidrar även till att skydda dina varor.   

Vältestade enheter som förvaringssäckar, förseglingar med ID:n och automatiserade processer med elektronisk interfaceinformation garanterar även ett omfattande skydd längs med leveranskedjan. Vi kontrollerar lastkvaliteten som en del av våra regelbundna kontroller. För att undvika transportskador under vägen använder vi skåpbilar med dubbeldäckad lastning.

Läs mer

Transportsäkerhet
Mer