Karriär Mediaroom

Våra lagerhållningstjänster – nyckeln till framgång

Med fler än 160 DACHSER-lager världen över, inklusive 2,7 miljoner pallutrymmen, utgör de grunden för en viktig del av våra omfattande leveranskedjelösningar. Med ett standardiserat lagernätverk kan vi erbjuda en hög kvalitetsnivå, funktionalitet och operativ kontroll. Oavsett plats i världen kan du räkna med tillförlitliga, punktliga och effektiva implementeringar som uppfyller dina krav.

Kontraktlogistikkunder kan dra fördel av effektiva processer

Våra kontraktlogistikkunder kan dra nytta av tätt sammanslutna koordinerade processer. Du får global tillgång till dina lagrade varor och upphämtade beställningar samt den djupa branschkunskap som våra experter och tjänster har att erbjuda. Genom intelligenta och effektiva processer samt en flexibel användning av utrustningen kan vi optimera varuflödet på våra lager. Med vårt logistikkoncept för lagerhållning och transporttjänster, erbjuder vi kontinuerlig support till våra partner med deras upphandlings- och försäljningsmarknader.

Fördelar med DACHSER Warehousing

  • Maximal flexibilitet med vårt egenutvecklade IT-system, Mikado
  • Produktspecifika kunskaper uppnås genom våra kunders olika branscher
  • Färre gränssnitt innebär snabbare kommunikation
  • Processoptimering från avsändaren till köparen
  • I perioder med hög efterfrågan sätter vi in extra personal från DACHSER Warehouse Network

DACHSER Contract Logistics im Detail

Professionalism garanteras genom branschspecifika lösningar

Alla lager- och processdesigner skräddarsys efter dina behov. I enlighet med dina branschspecifika krav kan vi kombinera våra olika lagersystem, manuellt eller automatiskt, så att de skapar en optimal, heltäckande lösning för dig. Vi använder oss av olika lagringsformer beroende på produkt, t.ex. High Bay-lager, blocklager, lager med breda och smala gångar eller lager för små delar. Varje artikel hanteras efter kundens krav, samt i enlighet med de rättsliga villkoren. Vi hanterar lagring av farliga substanser på ett professionellt sätt (DACHSER Chem Logistics) och kan erbjuda en hygienisk hantering och temperaturreglering på DACHSER Food Logistics eller i våra mervärdestjänster enligt det som krävs för dina beställningar.

Du är väl ansluten till vår IT

I alla fall baseras den datoriserade kontrollen av varorna på lagret på vårt eget lagerhanteringssystem, Mikado. Detta innovativa program är en viktig del av end-to-end-nätverksanslutna och integrerade DACHSERs IT-lösningar. Du anger integreringsnivån, från manuella webbaserade leveransbeställningar via DACHSER eLogistics till helintegrerade datautbyten via EDI.

Våra kategorier: Lagerhållning för flera användare och dedikerade lager

Du kan välja mellan två olika lagerhållningskategorier: Våra Multi User Warehouses,  som erbjuder den högsta effektivitetsnivån genom att bunta ihop olika kundtransaktioner i ett enda lager, samt ett dedikerat lager för individuella och specialiserade lagerhållningslösningar. På begäran kan vi även ta över din interna logistik. Som en extern logistikpartner kontrollerar vi transporter av alla varor och optimerar den generella logistikprocessen för ditt företag. Vi utför alla de plockningstekniker och outsourcing-strategier som du behöver. En kontinuerlig MHT och batchspårning är standard hos DACHSER.